Sint Eustatius

slideshow van foto's

bestuur statia zoekt heil bij VN in new york (1), bestuur statia zoekt heil bij VN in new york (2)

bestuur statia in discussie met regering den haag (1), bestuur statia in discussie met regering den haag (2)

hevige regenval donderdagavond 8 oktober (66 mm), video van regenval door cnsi

overhandiging evaluatierapport maandag 12 oktober in den haag

Statia, 13 oktober 2015.

Vrienden,

Normaal gesproken schrijf ik een nieuwsbrief stukje bij beetje: telkens als er weer iets te vermelden is dan schrijf ik een paar zinnen of een hele alinea. En dan is het nu ineens herfstvakantie en als ik terugkijk dan moet ik bekennen dat ik nog maar heel weinig heb opgeschreven sinds de laatste keer. Aan de hand van de gemaakte foto's en natuurlijk met wat er van de recente gebeurtenissen een vermeldenswaardige indruk heeft achtergelaten in ons geheugen zullen we dan ook ditmaal onze brief opstellen.

Zaterdag 10 oktober gaan we aan het eind van de middag nog even naar Scubaqua om het water te voelen. Dat wil zeggen, Mia gaat het water in, ik ben helemaal vastgezogen in het laatste deel van de Millennium-trilogie van Stieg Larsson en ben verwoed bezig met de laatste spannende ontwikkelingen. Blijkt Peter, een goede vriend van Michael en Marieke (van Scubaqua), bezig een bbq voor te bereiden omdat hij na een week hier te zijn geweest morgen weer terugkeert naar Nederland. En omdat het in dit deel van Nederland heel normaal is dat je als plotseling binnenvallende bezoeker vanzelfsprekend te gast aan tafel bent, blijven ook wij volkomen onverwacht maar reuze gezellig meedoen aan deze bbq. En zo krijgt deze zondagavond een onverwachte wending.

De week voorafgaand aan deze herfstvakantie is er een workshop op school onder leiding van een mevrouw van CXC uit Jamaica. Ik denk dat ik het CXC-systeem steeds beter begrijp. Vooraf merk ik op: CXC - ik had er in Nederland nog nooit van gehoord - is zeker geen opleidingshype. De club bestaat al ruim 40 jaar en is leidend in het onderwijs in ongeveer twintig Engelstalige (ei)landen in de Caribbean. In de volgende paragraaf een kleine uiteenzetting.

Na het basisonderwijs (CPEA) van ca. zes jaar is er een algemeen voortgezet onderwijs van ca. drie jaar: het CCSLC. Daarna wordt een keuze gemaakt voor het CSEC (en daarna wellicht CAPE) of juist voor het CVQ. SCEC en CAPE staan voor HAVO- resp. VWO-niveau terwijl CVQ juist meer overeenkomt met hetgeen in Nederland MBO heet. Eerlijk gezegd vind ik het zelf allemaal niet zo schokkend. De keuze voor differentiatie voor CSEC/CAPE en CVQ wordt in het CXC-regime genomen na drie jaar voortgezet onderwijs. In USA (ik ben er niet zo bekend mee) heet dit de periode van junior high school). In Nederland heeft de term "middenschool" een enigszins beladen karakter maar daar komt CXC (en dan in het bijzonder het CCSLC) wel goed mee overeen: je stelt het keuzemoment voor vocational of academic drie jaar uit en je definieert een zeker niveau (CCSLC) waar iedereen aan zou moeten voldoen.

Op dit moment lijken we op onze school echter VMBO direct te vertalen in CVQ en HAVO direct in CSEC. In het CXC leiden de eerste drie jaren na de basisschool (CPEA) echter tot eenzelfde algemeen vormend niveau, waarna de keuze pas wordt gemaakt. Dit lijkt organisatorisch en voor wat betreft het niveau nog wat te wringen. Hier zal nog wel enig richtinggevend en samensmeltend overleg moeten plaatsvinden. Wordt vervolgd…

Op 27 september jl. vindt er een maansverduistering plaats. Kennelijk is dat een bijzondere gebeurtenis want alle kranten besteden er aandacht aan. De eerstvolgende verduistering van dit kaliber is pas in 2033. Voor onze buren Kathy en Michael is dat een reden om met anderen een brunch te organiseren. Zij vinden altijd wel een reden om iets te vieren: gisteravond hebben ze bij ons garnalen en kip gegeten en namen ze een fles champagne mee om de aanvang van de herfstvakantie te vieren!

Op 24 en 25 september was er de 4th Annual Statia Sustainable Conference. Mia had zich hiervoor opgegeven en ze heeft zich die dagen goed geamuseerd. Ze noemde het zelf "dagen met een sterretje". Ook goed voor het lokale netwerk natuurlijk! En daar vloeide dan weer de afspraak uit voort om zaterdag 26 september in de vroege ochtend te helpen bij het veiliger maken van het eiland (wit schilderen van palen en bomen langs de weg).

Vlak voor de vakantie was er dan de eerste SE-week (SE = schoolexamen, er zijn er vier van in een schooljaar). De avond voor het wiskunde-examen voor Havo 5 B is er nog een bijles voor die klas (op hun verzoek). Een vader van een van hen vindt het kennelijk leuk en woont deze extra les ook bij: reuze gezellig allemaal! Nu maar hopen dat het ook effect heeft gehad... Als deze brief is verzonden ga ik maar weer verder met nakijken! Tot de volgende keer!

Noot: Vlak voor verzenden nog even de laatste foto's toegevoegd: op de dinsdag in de herfstvakantie (vandaag dus) met enkele collega's een werkhok fatsoenlijk geschilderd. De laatste keer dat ik zoiets deed bij het Mauritshuis noemden mijn toenmalige collega's mijn produkt "broddelwerk". Vandaag zei niemand zoiets :-)

Groeten,

Mia en Jan.