Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

DP weekend (9 en 10 november 2019)

ouderavond op gvp school tbv eersteklassers

misha spanner op op gov. de graaffschool met omslagdoek gemaakt doo mia

assembly met boodschap: vanavond 13 november => youth night!

statiaweek 2019

statiaday 2019

golden rock league of merit (onderscheiding voor o.m. misha)

oefenen aloeï historical dancers olv christina

totc 20191128

huwelijk walter en chris

cvet cvq tvet conferentie

‬Statia, 1 december 2019. ‪

‬Vrienden, ‪

‬Eerst twee zaken die ik in de vorige nieuwsbrief in het vooruitzicht heb gesteld. Het weekend van 9 en 10 november heeft DP een soort minicongres. De zaterdag voor belangstellenden en de zondag voor leden en supporters. Nu zijn we geen lid maar we proefden wel dat we welkom zouden zijn als we zondag ook kwamen. We zijn beide dagen geweest. Zaterdag was er een bijdrage van dhr Cecilia, voormalig griffier van de eilandsraad van Bonaire. Zijn bijdrage was weliswaar een beetje droog, bijna saai, maar tegelijkertijd roerde hij belangrijke zaken aan die ook op Sint Eustatius van belang zijn voor een duurzaam herstelde democratie. Dus eigenlijk: van belang voor het politieke leven op ons eiland na het tijdperk van de regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger. Verder is het natuurlijk van belang dat politieke partijen een partijprogramma opstellen zodat voor een programma kan worden gestemd in plaats van op een persoon. Om een goed programma voor de toekomst op te stellen is het handig te weten wat de visie van de "interim"-regering is en wat de meerjarenplannen zijn. Dat alles is een hele uitdaging! Ook van belang is, afgezien van programma en personen, dat het ambtelijk apparaat op orde is, daarmee zekerstellend dat de in te richten checks and balances goed zijn ingeregeld. ‪

‬Op zondag werd iets dieper ingegaan op de vraag "hoe nu verder in de aanloop naar de verkiezingen van oktober 2020" en "hoe om te gaan met de door de staatssecretaris voorgespiegelde gefaseerde terugkeer naar het volledige zelfbestuur zoals het bestond voorafgaand aan de interventie van 7 februari 2018". Wellicht dat de onuitgesproken angst aan Europees Nederlandse zijde voor de terugkeer van een door PLP (Clyde van Putten) gedomineerde coalitie tot een strategisch "wapen" kan worden omgevormd, zo wordt gesuggereerd. De fasering van de staatssecretaris maakt een gekozen eilandsraad nog altijd tot een tamelijk tandenloze tijger en de DP ziet deze fasering dan ook helemaal niet zitten. Ook wordt gediscussieerd over hoe de communicatie in brede zin kan worden geoptimaliseerd, mede met behulp van digitale middelen als website, mailing, facebook, etc. ‪

‬Het tweede aspect dat ik de lezer in het vooruitzicht had gesteld betreft mijn gesprek met de regeringscommissaris naar aanleiding van mijn briefje(s) aan de staatssecretaris. Wel, in eerste instantie was afspraak gemaakt voor vrijdag 15 november maar die afspraak is daags tevoren tien dagen verschoven. De reden hiervoor is niet gegeven maar lijkt samen te hangen met het feit dat juist die ‪vrijdagmiddag‬ de USA-ambassadeur in Nederland (dhr Pete Hoekstra) arriveerde om aanwezig te zijn bij de ceremonie van Statiaday een dag later. Nu kun je mij natuurlijk een boel wijsmaken maar dat de aankomst van deze VIP ‪donderdagmiddag‬ pas in een agenda wordt gezet zodat de interferentie met mijn afspraak aan het licht komt, gaat er bij maar moeizaam in. Hoe het ook zij, maandag 25 november wordt "mijn" verhaal vervolgd. ‪

‬Op maandag 11 november 2019 is er een ouderavond tbv de eersteklassers van de GvP-school. Dinsdag bezoekt Misha Spanner de Governor De Graaffschool (basisschool) en draagt daarbij een door Mia gehaakte omslagdoek. ‪

‬In de week voorafgaand aan Statiaday, de zgn. Statiaweek, zijn er diverse dingen te doen in het dorp. Op dinsdag gaan we naar de Gospelnight en op woensdag naar Youth night. "Night" is hier gewoon "avond" maar van een gepland begin om zeven uur komt natuurlijk niets terecht. Omstreeks acht uur a half negen begint een en ander en omstreeks een uur of tien gaan wij weer naar huis: de volgende ochtend gaat om half zes natuurlijk wel weer de wekker. Desalniettemin is het best gezellig allemaal. ‪

‬Op vrijdag 15 november zitten we bij Ocean View (die dag is overigens best hectisch met lekke banden en zo, maar dat terzijde), staan we ineens oog in oog met Vicky en Roy. Hartstikke leuk natuurlijk en Mia en Vicky schieten helemaal vol bij deze leuke maar ook totaal onverwachte ontmoeting. Zij zijn hier voor een korte vakantie van ongeveer twee weken. Roy gaat duiken: o.a. een cursus rescue diving. ‪

‬Zaterdag 16 november 2019 is het dan Statiaday met enig ceremonieel gedoe in de tuin van het museum (vanaf volgend jaar weer op de binnenplaats van het fort). Mia heeft vervolgens (als lid van de Advisory Board) een ontbijt in Lions Den terwijl Jan met Frida en Etienne koffie met gebak verorbert op de veranda van Paramira. Overdag is het vrij rustig in het dorp (menigeen knapt even een uiltje) en in de avond is er weer muziek en afsluitend vuurwerk (omstreeks half een). Dit laatste hebben we van horen zeggen want wij liggen dan al ruim te slapen. ‪

‬We hebben eerder in het weekend al twee niewe banden laten plaatsen (achter) en dan blijkt zondag ook nog eens de rechtervoorband lek. Dankzij Isidro is dit euvel rond het middaguur gelukkig weer verholpen. ‪Zondagmiddag‬ doen we nog een thee bij Scubaqua wanneer Olivier met zijn Chapman stick (ja, google daar maar eens op...) daar ineens optreedt. Elk jaar rond Statiaday is hij wel op het eiland en verzorgt hier en daar een optreden. Eerder deze week zagen we hem al spelen bij Blue Bead. Altijd weer leuk zoiets! ‪

‬Omdat Statiaday dit jaar in het weekend valt (zaterdag) is het maandag 18 november 2019 een vrije dag van school. Dinsdag begint het normale leven weer. Over beginnend leven gesproken: Laura (dochter van Hans en Manon) bevalt 18 november van een dochter (Mare). ‪

‬Meer dan eens geef ik er blijk van het vak van wiskundedocent eigenlijk best wel leuk te vinden. En natuurlijk ligt de ene klas je soms beter dan de andere, net zoals de ene leerling wat dichter bij je staat dan de andere. Woensdag 20 november had ik klas A4 op een zeker lesuur. Deze klas kent 24 leerlingen en dat is naar verhouding "veel". Ter bepaling van de gedachten: ik heb in mijn lokaal precies 24 tafels en stoelen voor leerlingen. Kortom, volle bak! Niet iedereen was er, maar goed, de les is in volle gang als er een klap valt, alsof je een papieren en opgeblazen zak in een keer kapot slaat. Ik heb op dat moment geen idee wie er wat deed en probeerde me er niets van aan te trekken. Daar dachten de leerlngen echter anders over. De klap bleek van een soort stinkbom te komen want korte tijd later verspreidde zich een rotte eieren lucht in de klas, waardoor verschillende leerlingen het lokaal uit vluchtten. Ik ben gewoon rustig in het klaslokaal blijven zitten en heb de les na een paar minuten gewoon weer hervat. De lucht loste snel weer op en al met al viel het reuze mee. Wie de veroorzaker was weet ik niet maar ik weet wel dat hij of zij niet al te veel lol aan de aktie kan hebben beleefd. Daarvoor was het effect gewoonweg te gering. ‪

Zaterdagavond 23 november is er weer eens - na er ook even niet te zijn geweest - de pizza-zaterdagavond-met-muziek (saxofonist Simon) bij het Golden Era Hotel. Het was gezellig samen met Etienne en Frida hebben we genoten van de pizza, de muziek, de ambiance en ook van de ruisende zee.‬ ‪

Op maandagmiddag 25 november zit ik dan tegenover de heren Franco en Stegers (een soort van politiek advieseur - mw Schroen - is ook aanwezig en nestelt zich tegenover dhr Franco, vermoedelijk om gemakkelijk oogcontact met hem te hebben). Dhr Franco voert voornamelijk het woord, licht toe dat dit gesprek plaatsvindt namens en op verzoek van staatssecretaris Knops en neemt met mij de in de brief beschreven zaken door. Een en ander is verder uitgewerkt op www.statianews.info of www.statia.nu, klik op het NL vlaggetje rechtsboven, kijk onder "Ontwikkelingen/brieven" en vervolgens naar "2019, oct-dec".‬ ‪

Dinsdagavond (26 november) is er bij CNSI een voorlichting over studiefinanciering. Als mentor van A5 heb ik mijn leerlingen en hun ouders aangespoord er te zijn (en ze waren er ook bijna allemaal). Het was informatief en er waren diverse vragen. Belangrijke vraagstukken zijn "hoe zit het met de studiefinanciering in NL" (DUO) en "hoe met de studiefinanciering wanneer studerend elders: Caribische regio of VS" (RCN) en "wie betaalt eventuele begeleiding in NL" (de student zelf met behulp van de zgn. opstarttoelage die je kan aanvragen bij RCN).‬ ‪

‬Op 29 november is er een conferentie, georganiseerd door Rosalie Edelstein (onze directeur), over het beroepsonderwijs in de Cariben, met name de BES-eilanden en Sint Maarten. De avond ervoor is er een meet and greet bij Ocean View en Mia bezoekt de conferentie van vrijdag (Jan is natuurlijk op school). De conferentie begint in Lions Den (met o.m een optreden van de Aloeï Historical Dancers olv Christina Timber) en vervolgt op school en in de bibliotheek. Er is een afsluitende lunch voor alle deelnemers onder de overdekte (van de GvP-school). ‪

‬In de middag is er het huwelijk van Walter en Chris: het eerste homohuwelijk op het (van huis uit zeer religieuze) eiland (of hoor ik hiervoor tegenwoordig de term "inclusive marriage"?). Walter is historicus, geboren en getogen op het eiland. Chris is een journalist, afkomstig uit het VK. Pers is ook aanwezig (ik zie zelfs een microfoon met vermelding NOS). ‪

‬In de avond nemen Vicky en Roy afscheid van vrienden op het eiland (o.m. van ons) met een hapje en een drankje bij Old Gin. Vicky en Roy vertrekken zondag weer. ‪

Zaterdagmiddag maken we kennis met Dick Drayer, de fotograaf van de NOS die aanwezig was bij het huwelijk van Walter en Chris. Hij is - kennelijk - weer bevriend met Alex de Graaf die wij dan weer redelijk goed kennen en met wie wij de (kritische) visie delen ten aanzien van de ontwikkelingen op het eiland. Een alleraardigst gesprek waarvan we moeten afwachten wat het oplevert. In elk geval passeerde het idee de revue om het domein www.statia.nu te gebruiken voor actuele ontwikkelingen op Statia. Dat domein heb ik maar meteen geregistreerd en laten verwijzen naar dezelfde webinhoud als www.statianews.info. Laatstgenoemde URL zal uitfaseren, het korte krachtige statia.nu sprak me wel aan en bovendien was het domein nog vrij.‬ ‪

Al met al is het toch weer een hele brief geworden. In elk geval voldoende stof tot nadenken! Tot een volgende keer maar weer. ‪

Mia en Jan.