Sint Eustatius

foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

impressie van bezoek Stella aan conferentie van Leeward Island District

Danielle op de Quill

Taste of the cultures met (Nederlandse) poffertjes

Piet op de Quill

impressie van een voorlichtingsavond op school voor ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool

Statia, 5 februari 2017.

Vrienden,

Vorige brief eindigden we met een verzuchting na een drukke kerstvakantie: het normale leven begint weer. Voor wat betreft de dagelijkse agenda is dat ook wel zo maar toch is de maand januari wat drukker verlopen dan dat we bij de jaarwisseling hadden gedacht.

Al enige maanden bereidt de Bethel Methodist Church een conferentie voor die jaarlijks wordt gehouden op een van de eilanden in het zgn. Leeward Island District. Dit jaar is deze conferentie op ons eiland en ongeveer zeventig deelnemers worden verwacht. Voor wat betreft de logistieke ondersteuning van deze conferentie wordt in belangrijke mate gesteund op de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers die helpen bij de verzorging van de maaltijden en weer anderen verzorgen het transport, etc. Alle deelnemers worden ondergebracht bij particulieren die zich hiervoor hebben aangemeld. Ook wij hebben aangegeven wel iemand te kunnen herbergen. Vrijdag 13 januari meldde zich dan ook Stella James bij ons: zij is woonachtig en werkzaam op Curacao en is betrokken bij het reilen en zeilen van de Methodist Church aldaar. In die hoedanigheid is zij deelnemer aan de conferentie en van 13 tot 20 januari onze gast.

De conferentie was voor de deelnemers best wel een tijdrovende klus. In de vroege ochtend (om half zeven) is er een dienst in de kerk waarna - na het gezamenlijk ontbijt - de vergaderingen beginnen. Om een uur of tien in de avond werden de deelnemers weer teruggebracht bij hun logeeradres. Zondagmiddag hebben wij Stella rondgereden over ons mooie eiland met o.m. Whitewall (Battery De Windt), Botanical Garden, English Plantation, de pittoreske dorpskern en uiteraard een mooi zicht op de Quill. Met een excursie georganiseerd door de Bethel Methodist Church is zij ook nog ten noorden van het vliegveld geweest met een bezoek aan Zeelandia en een rondleiding over het Nustar-complex. Dinsdagavond ontving het eilandbestuur alle conferentiedeelnemers met hun gastgezinnen (wij dus ook) in Lions Den. Donderdagavond was er een culturele avond met zang en dans bij de Bethel Methodist School waar ook wij bij aanwezig waren.

Uit gesprekken over "Dushi Korsou" bleek dat Stella op het Peter Stuyvesantcollege (zoals het eertijds heette) nog biologieles heeft gehad Ange Jessurun, waarmee Mia nog in de klas heeft gezeten. Het waren aangename dagen en Stella was een plezierige gast.

Nadat vrijdag 20 januari Stella ons eiland weer heeft verlaten kregen we zondag 22 januari onze vriending Danielle op bezoek. Zij begint 1 februari met een nieuwe baan en dacht de laatste week van januari nog even van een korte vakantie op een Caribisch eiland te kunnen genieten. In de week van 22 tot 29 januari was zij onze gast. Vanzelfsprekend hebben we de eerder genoemde karakteristieke punten van het eiland ook met haar doorgenomen (het was overigens haar tweede bezoek al, dus het was vooral een hernieuwde kennismaking). Voorts heeft zij een keer gedoken bij Scubaqua en we hebben natuurlijk lekker gegeten (zowel uit als thuis). Woensdag 25 januari was er een "Taste of the cultures" op het terrein van Lions Den: Mia vertregenwoordigde Nederland met heerlijke poffertjes. Danielle en ik hebben geholpen de "boot" in en uit te ruimen. Helemaal uitgerust en klaar voor haar nieuwe baan vloog Danielle zondag 29 januari weer terug.

Die (zondag)middag maken we kennis met enkele opvarenden van een schip dat wij in de ochtend voor anker zagen liggen: een schoolschip (Wylde Swan) van de organisatie "masterskip-wyldeswan.com". Deze club doet ongeveer hetzelfde als "schoolatsea.com" waar we een jaar geleden kennis mee hebben gemaakt. Ik maak een afspraak met deze opvarenden om de volgende (maandag)middag (na school) even langs te gaan.

Het geval wil dat Piet, een oude vriend van ons die we al heel lang niet hadden gezien, op dit moment met een groot zeilschip in onderhoud op Sint Maarten ligt en voor twee dagen is overgekomen naar Sint Eustatius. Piet ondergaat een bliksemrondleiding op ons eiland (inclusief een wandeling naar de kraterrand van de Quill). Heerlijk gekletst over ervaringen en wederzijdse bekenden, gelachen en gegeten.

Piet gaat maandagmiddag natuurlijk ook mee naar de Wylde Swan. Toevallig ontmoet hij aan boord weer enkele vrienden die hij al lang niet heeft gezien. Dinsdagavond vertrekt Piet weer naar Sint Maarten.

En zo bleek januari een mooie en onverwacht toch weer een drukke maand met oude vertrouwde en nieuwe gezichten. Eens kijken of februari echt weer wat rustiger wordt ;-)) Dat zien we dan wel weer in een volgende nieuwsbrief.

Mia en Jan.

Noot: Vlak voor het verzenden van deze nieuwsbrief krijgen we het bericht dat een zeer dierbaar familielid (Ria uit Ede) is overleden. Ze was op leeftijd en haar fysieke toestand was al een tijd niet goed, maar het is toch even schrikken! De familieband was en blijft immers - ondanks de afstand - zeer hecht.