Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

Ouderavond klas a2 en a3

Koraalpresentatie van Stenapa in Yummie Tummie

Vissen bij Golden Era Hotel

Science Cafe bij CNSI met opening SEACAR-expositie

Earlin leert een stropdas knopen

Etienne en Frida vertrekken naar St Kitts & Nevis

Dorette en Thomas eten rijst bij ons

Mia geeft haakles aan kinderen van de Simon Donckergroep (olv Misha Spanner)

Mia geeft breiles aan diezelfde groep kinderen

5th annual gospel competition in community centre

Womens Gala in Lions Den

Statia, 9 maart 2020.

Vrienden,

Op zondag 9 februari 2020 lunchen we bij het Golden Era Hotel. Vanaf onze plek op het terras zien wij hoe een vader (of een oom, een broer, weten wij veel...) zijn zoon (of anderszins) leert vissen. Jong geleerd is oud gedaan, zoals het gezegde luidt.

Op 12 februari 2020 is er een Science Cafe bij CNSI. Bij die gelegenheid wordt een expositie geopend waarn alle door SEACAR opgedoken en boven water gehaalde "artefacten" zijn uitgestald ten behoeve van het Statiaanse publiek.

Op 13 februari is er een ouderavond klas a2 en a3. Dit soort (ouder)avonden bezoek ik meestal ook. Enerzijds weet je nooit of er vragen over de wiskundelessen komen en anderzijds maak ik meestal foto-s van dit soort evenementen die Mia dan weer op de facebookpagina van de school publiceert. Enkele dagen eerder heb ik vier leerlingen van a2 uitgenodigd een speciaal en versneld programma wiskunde te doorlopen. De directe aanleiding daarvoor is dat deze vier zich in de les eigenlijk zaten te vervelen, waardoor ze overlast in de klas veroorzaakten. Pure verveling dus. En zo kwam het dat ik met die vier speciale afspraken heb gemaakt en ze meteen aan boek 4 heb gezet (het boek dat bedoeld is voor het CSEC-programma na afloop van het CCSLC-programma). Als mijn opzet slaagt slaan deze vier leerlingen klas 3 over (althans voor wat betreft het vak wiskunde) en doen ze eind volgend jaar CSEC-examen wiskunde. Dat is voor hen dan twee jaar "te vroeg" waardoor ruimte ontstaat om ze verder te brengen. Ik loop er maar niet te veel op vooruit want dat schept maar verwachtingen die vooralsnog eerst maar eens waargemaakt moeten worden (voornamelijk door deze vier leerlingen zelf).

Diezelfde avond is er in Yummie Tummie (het restaurant naast High Five van Iris, het restaurant is ook van haar) een lezing van Stenapa over het koraal. Mia bezoekt deze lezing en ik sluit aan na afloop van mijn ouderavond.

Donderdag 13 februari ben ik s-middags bij de Boys Brigade en de Girls Brigade (van de Bethel Methodist Church) uitgenodigd om de jeugd (en ook enkele volwassenen ;-) de kunst te leren van het stropdag-knopen. Best leuk, gezellig en ook wel gelachen. Wanneer deze jeugd in uniform verschijnt (bijvoorbeeld bij de parade van Statia Day - 16 november) dan moet de stropdas natuurlijk keurig geknoopt zijn! Een van onze schoonmaaksters (Earlin, zus van Millie, tante van ZDiJah) heeft dat gehoord en wil ook weten hoe het moet: de volgende dag heeft ze een stropdas van haar man meegenomen en leer ik haar ook de zgn. dubbele Windsor.

Per 15 februari 2020 zijn Franco en Stegers geen regeringscommissaris meer. Minister Knops heeft twee nieuwe mensen aangesteld (overigens zonder enige inbreng van de lokale bevolking, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan een profielschets; ik zou het wel weten: de belangrijkste drie eigenschappen van een goede regeringscommissaris op Statia zijn luisteren (naar de lokale bevolking), luisteren en nog eens luisteren. Tot op heden heeft de Nederlandse regering en de door hen aangewezen regeringscommissarissen weinig blijk gegeven van enige interesse in wat zoal omgaat bij de lokale bevolking. De twee nieuwe functionarissen - Marnix van Rij en Alida Francis - treden per 15 februari aan en genieten vooralsnog het voordeel van de twijfel. Marnix van Rij is een CDA-coryfee die de laatste tijd bij Ernst en Young heeft gewerkt en Alida Francis komt van Statia en is bekend bij allen op het eiland.

Op 18 februari 2020 is er een townhallmeeting in Lions Den: Marnix van Rij en Alida Francis presenteren zichzelf. Ze beloven meer betrokkenheid bij de planvorming en transparantie in de dingen zoals ze gaan. Zoals altijd geldt dan "the proof of the pudding is in the eating", anders gezegd: we wachten af en bezien de ontwikkelingen. Aan mooie woorden over het algemeen geen gebrek. Zo begon het tijdperk Franco/Stegers uiteindelijk ook. In mijn volgende brief aan de TWeede Kamer zal ik eens de vraag voorleggen wat de eerste twee jaar nu feitelijk heeft opgeleverd. Maar goed, die discussie is verder te volgen op www.statia.nu.

Woensdag 19 februari is er een soort graduation op school. voor hen die vorig jaar het CCSLC-examen hebben behaald is er een certificaat. Op school wordt een sfeer opgebouwd die veel lijkt op een echte graduation (zoals in andere jaren met havo en vmbo) maar zoals het Besluit CXC (in wording) al definieert: het CCSLC is slechts een tussenstap op weg naar SCEC of CVQ, als zelfstandig certificaat stelt het niet heel veel voor. Kortom, als boodschap aan de leerlingen geldt: reken je niet rijk en ga door op de weg naar SCEC of CVQ!

Sprekend over het Besluit CXC: op de website www.internetconsultatie.nl wordt door de overheid wet- en regelgeving in wording in consultatie gebracht ten behoeve van iedereen. Als iemand commentaar of opmerkingen heeft: je kunt het hier kwijt! het Besluit CXC is op 12 februari 2020 in consultatie gebracht en ik op 19 februari en 8 maart 2020 heb ik commentaar geleverd. Ik ben benieuwd of dit commentaar wordt verwerkt in het feitelijke Besluit CXC. Het Besluit CXC beoogt de CXC-opleidingen CSEC en CVQ een plek te geven in het NL-opleidingenlandschap. Met name de aansluiting van het CSEC op het hbo en het vwo elders in Nederland is daarbij een (mijn) aandachtspunt.

Donderdag 20 februari 2020 (met een vervolg op vrijdag 21 februari in de bibliotheek) presenteren de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Kiesraad en de Netherlands Institute for Multiparty Democracay (NIMD) zich in Lions Den, gericht op "wat kan Europees Nederland betekenen voor Sint Eustatius op haar weg naar hernieuwde democratie (bij beeindiging van de bevoogdende situatie met de regeringscommissaris en waarnemend regeringscommissaris). Beide commissarissen zijn overigens wel aanwezig om een en ander in te leiden. Etienne de Vries heeft leerlingen uit a4 opgetrommeld om ook aanwezig te zijn. Etienne en ik proberen fondsen te vinden (in Europees Nederland) om een jaarlijkse excursie naar ProDemos (en gerelateerde activiteiten) mogelijk te maken.

De laatste week van februari is het vakantie en Etienne en Frida gaan een weekje naar Nevis (het eiland "achter" Sint Kitts). Ik breng ze zaterdagochtend naar de haven en haal ze de vrijdag aan het eind van de week weer op. Donderdag in deze vakantie komen Dorette en Thomas bij ons rijst (met Indonesisch toebehoren) eten. Al etend verbeteren we natuurlijk al pratend de wereld op Statia... ;-) De dag erna (vrijdag dus) is er nog voldoende over: nadat ik Etienne en Frida van de haven heb opgehaald eten zij met ons de rijst-resten op. Het was allemaal heel gezellig (zowel donderdag als vrijdag).

Dinsdag 23 februari geeft Mia bij het museum haakles aan kinderen van de Simon Donckergroep olv Misha Spanner. Vrijdag 28 februari krijgt dit een vervolg: dan geeft Mia breiles aan diezelfde groep. Allemaal reuze ontspannen, leuk en leerzaam.

Dinsdag 23 februari 2020 wordt in het Community Centre alweer de vijfde jaarlijkse Gospel Competition georganiseerd (en we hebben ze alle vijf tot nu toe bezocht!). Het was een gezellige avond. Twee klassen van kinderen: tot en met 11 jaar en vanaf 12 jaar tot en met 18 jaar. In die laatste groep won Ishn Courtar (hoe kan het ook anders ;-).

Op 5 maart 2020 is er een presentatie van de Gwendoline van Puttenschool ten behoeve van de ouders van leerlingen in groep 8 van de vier basisscholen op het eiland. Een kort verhaal over de engelstalige opleiding en enkele proeflessen om de ouders de sfeer te laten proeven. Ik neem foto-s die diezelfde avond door Mia op Facebook zijn gezet.

Zaterdag 7 maart is er een Womens Gala in Lions Den (een en ander in samenhang met de Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart 2020). Mia is er geweest en heeft zich geamuseerd.

Groet, en tot de volgende keer.

Mia en Jan.