Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

Pasen 2018

Rouwkaart Ab Meeldijk

Opening Orange Bay Hotel

Presentatie profielwerkstuk havo 5

Statia, 21 april 2018.

Vrienden,

Nadat de SE-week net was aangevangen, begon woensdag 28 maart de paasvakantie. Een week met daarin vanzelfsprekend het paasweekend. Pasen is op dit eiland wel een speciaal dingetje. Al weken tevoren worden stukken boulevard geclaimd (met afzetlinten) door families. Maar goed, het moet nog pasen worden.

Eerst diezelfde woensdagavond (28 maart dus) een film bezocht. In Lions Den werd een film vertoond. Een science fiction film over Black Panther en een machtstrijd over het koningschap over een fictief land in Afrika. Goed versus slecht en veel futuristisch vechten. Al met al vonden wij de film niet heel bijzonder maar het was best gezellig. Zdijah en Lenaria blijken de motor achter dit filmfestijn en, als gezegd, het was best een leuke avond. Natuurlijk, het fenomeen zal over de hele wereld hetzelfde zijn, werd er tijdens de film door een boel mensen popcorn gegeten. Popcorn en film zal wel bij elkaar horen als zout op een gekookt eitje.

Vrijdag 30 maart was het Goede Vrijdag. In de kerk was er een soort dienst die iets weghad van een voorstelling. De kruisweg werd uitgebeeld door toneelspelende jeugd (niet alleen jeugd overigens) in een veertiental scenarios met begeleidende teksten die werden voorgelezen of voorgedragen. Maldwyn Timber was van de techniek en verzorgde allerlei geluidseffecten teneinde het geheel net weer een tikje levensechter te maken. Zeg maar, de Statiaanse uitvoering van de Passion.

Het is paasvakantie. Het paasweekend zelf is voor de Statiaan een aanleiding op feest vieren aan zee. Langs de boulevard, vanaf Smoke Alley tot de haven is het een grote rij van tenten waarin families al enige weken geleden hun plek hadden geclaimd met afzetlint. Vooral Tweede Paasdag is het een drukte van belang.

Deze week is ook Czaigany over uit Curacao. Zij zit vlak voor haar VWO-examen en wil met mij nog wat wiskunde doornemen. Kortom, een weekje waarin we de nodige oude examens doen! Gezellig en leerzaam. En dat was niet alleen wat ik ervan vond!

Mijn goede en prettige collega (marine, onderzeedienst, Hr Ms Zeehond) Ab Meeldijk vocht al een paar jaar tegen kanker. Met chemo- en andere kuren hield hij (en de medici om hem heen) de zaak redelijk onder controle. Tot afgelopen week. Allerlei waarden schoten ongecontroleerd omhoog. Om een lang verhaal kort te houden: Ab is 3 april overleden.

Donderdag 5 april is er in de middag de feestelijke opening van het nieuwe Orange Bay Hotel. De bijbehorende Harbouw Club was al enige tijd in gebruik maar nu kunnen de hotelkamers ook worden gebruikt. Ziet er allemaal heel mooi uit. Laten we hopen dat het hotel een goede bezetting in de toekomst kent.

Diezelfde avond is er een voorlichting voor ouders van leerlingen van groep 8 van de verschillende basisscholen. Na een inleiding op onze school en op het CXC-programma volgt een kleine tour in groepjes langs zgn. proeflessen teneinde de sfeer een beetje te proeven. Ik begeleidde een van deze groepjes. Was best leuk om die proeflessen (science, engels, hospitality, social studies en wiskunde/rekenen) bij te wonen. Later die avond zijn we nog doorgegaan naar het Community Center waar een openbare hoorzitting was omdat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Daar waar fase 1 van het hotelcomplex bij Knippenga komt, krijgt de grond de bestemming "recreatie". Vragen gaan vooral over de natuur maar ook over de werkgelegenheid op Statia.

Zaterdag 7 april is er weer een town hall meeting in het Community Center, georganiseerd door Brighter Path. Het programma is gericht op de leden van de oude coalitie (die nu dus formeel is ontbonden). Wederom was het onze verwachting dat het een kwestie werd van schreeuwen en afzetten tegen Europees Nederland. Dat schreeuwen viel wel mee. Maar bij gebrek aan 1) een partij waarmee kon worden gedebatteerd en 2) enige zelfreflectie bij de leden van de voormalige coalitie, werd het een tamelijk eenzijdig verhaal waarin het erop neer kwam dat Europees Nederland het democratisch gekozen eilandbestuur zomaar aan de kant heeft geschoven waardoor alle goede plannen van de coalitie nu geen uitvoering kennen of worden uitgevoerd door de huidige interim-bestuurders. Uit de zaal was er de vraag "wat zou u anders gedaan hebben als u het nog eens over mocht doen". Een van de coalitieleden zei dat er natuurlijk fouten worden gemaakt waar er gewerkt wordt maar voor het overige was de mening stellig: "we zouden niets anders hebben gedaan" en "we hebben niets fout gedaan". De coalitie riep de Statiaanse bevolking op om massaal in opstand te komen tegen deze "koloniale bezetting". De interim-bestuurders zouden - aldus de coalitie - zo spoedig mogelijk moeten worden verjaagd. Van deze oproep tot "burgelijke ongehoorzaamheid" verwachten wij overigens niet dat die massaal zal worden opgevolgd maar het legt de nog steeds gevoelige sentimenten maar weer eens bloot.

Maandag 9 april worden we uitgenodigd om met enkele ouders mee te denken over de vraag hoe de studenten die straks naar Europees Nederland gaan daarop het best kunnen worden voorbereid. Deze ouders zijn nogal bezorgd dat de overgang van het leven van de studenten op Statia naar het leven in een veel jachtiger, zakelijker en drukker leven in Europees Nederland nogal abrupt zal zijn. Wat we precies kunnen betekenen is een beetje ongewis maar als er voorlichting moet worden gegeven hoe zaken in Europees Nederland zijn geregeld, kunnen we natuurlijk best onze bijdrage leveren.

Dinsdag 10 april was er in de avond dan (eindelijk) de presentatie van de profielwerkstukken van de havo-5 studenten. Negen studenten waarvan er zes zich hebben gegroepeerd in drie samenwerkingsverbanden van twee studenten elk, houden in totaal zes presentaties. De belangstelling (familie van de studenten, directie van de school, enkele docenten, acting governor en overige belangstellenden) was best wel groot en lokaal 6 (het aardrijkskunde- en geschiedenislokaal van collega Etienne) was dan ook behoorlijk gevuld. Altijd mooi om te zien waartoe de studenten in staat zijn bij dit soort projecten en werkstukken.

Woensdag 11 april is er (wederom) in de avond een informatieavond in het Community Center van het College voor de Rechten van de Mens. Dit college is (vanzelfsprekend) ook in Europees Nederland actief maar indertijd waren wij daar niet zo mee bezig. Het algemene en globale gevoel dat de Statiaanse Nederlander toch een bijzonder soort Nederlander is (ik ontwijk nu het woord "tweederangs") maakt dat er voor een dergelijk college volgens ons nog best wel een boel werk ligt. De belangstelling bleek overigens heel gering. Misschien ook wel ingegeven door het gevoel dat de individuele Statiaan waarschijnlijk toch niets kan veranderen aan zijn of haar omstandigheden of toekomst. Mogelijk omdat in het recente verleden hieromtrent al te veel teleurstellingen zijn ervaren. Kortom, een voorlichting die ons niet direct heel veel wijzer heeft gemaakt maar ons toch weer even aan het denken heeft gezet.

Op 18 april is er weer een town hall meeting in Lions Den, ditmaal georganiseerd door de governor. In deze meeting zetten Mike en Mervyn de projecten uiteen die opgestart zijn en geven een toelichting op de voortgang ervan. De verschillende gepresenteerde projecten hebben alle een infrastructureel karakter (wegen, internet, wrakken opruimen, vliegveldgebouw, etc) en spreken aan. Bij de vragen uit de zaal wordt ook aandacht gevraagd (en gegeven) voor de versterking van het ambtelijk apparaat, vooral door cursussen, gericht op een duurzaam goed bestuur op het eiland, ook na het vertrek van het interim-bestuur.

Wel, tot zover dan maar voor deze keer. Tot de volgende keer.

Mia en Jan.