Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

Afscheid Clasisse, welkom Erik (management Stenapa)

Nieuwe muurschildering bij Nustar Playground

Clean up Zeelandia (met van havo 5: Aleeke, Dejeanee en Wytze)

Graduation (?) Buzzy Bees

Taste of the cultures (totc) 26 juni

Uitslag havo-examens 2019

Foodsale op het kerkplein

Graduation 2019 GvP

Afscheid collega's GvP, aanvang zomervakantie

Statia, 7 juli 2019.

Vrienden,

In de vorige nieuwsbrief heb ik melding gemaakt van de website www.statianews.info en daarover is lokaal op facebook gediscussieerd. Dat is ter ore gekomen bij Sigfried Carty die op maandagavond een praatprogramma (met inbellers) op de radio heeft. Hij heeft mij uitgenodigd om maandag 10 juni over het website-initiatief (en vooral over de brieven aan de Tweede Kamer die er op staan) te praten. Het gaat me wat ver om te zeggen: "een schot in de roos", maar het interview is wel goed ontvangen. De belangrijkste boodschap die ik steeds weer uitstraalde is de roep om transparantie en de oproep om periodiek (ik denk aan twee keer per maand) in een townhallmeeting een werkelijk open gesprek aan te gaan met de bevolking over wat er zoal zou moeten gebeuren en in welke prioriteit. Dat gebeurt nu ten enenmale niet.

Het is ook geen eenvoudige klus want Statianen klagen gemakkelijk en nemen niet zo gemakkelijk het initiatief of de verantwoordelijkheid ergens voor. Dat is overigens niet gezegd of bedoeld als een verwijt doch als een constatering: die situatie heeft Nederland in decennia zelf zo geschapen door de Antillen op afstand te houden, Curacao daar de baas te laten zijn en een situatie te scheppen waarbij tegenwoordig op Bonaire wordt beslist over het wel en wee op de kleine bovenwindse eilanden. Sinds vorig jaar is er dan de interventie vanuit Europees Nederland en ook die heeft er vooralsnog niet toe geleid dat de mentaliteit van de eilanders ingrijpend is gewijzigd. Er was en is sprake van een zekere gelatenheid waarbij vechten tegen Den Haag toch geen zin lijkt te hebben. En, tja, de bestuurlijke vaardigheden zijn op het eiland niet sterk ontwikkeld maar Den Haag lijkt er tot op heden ook weinig aan te doen om lokale mensen daarin te coachen of te ontwikkelen. Het lijkt er vooralsnog op dat Nederland het bestuur zelf ter hand neemt om lekker snel en zonder (veel) overleg een paar infrastucturele projecten te realiseren om daarna ongetwijfeld te kunnen zeggen "kijk, dat varkentje is weer gewassen, nu kunnen de Statianen zelf verder". Verder? Waarmee? Aan de bestuurlijke vaardigheden en de vraag "hoe run je het eiland rekening houdend met alle emoties en belangen" heeft niemand gewerkt dus al heel snel zal alles weer bij het oude zijn en kunnen we wachten op een volgende ingreep.
Noot: Sprekend over infrastructurele projecten: we hebben tegenwoordig een huisnummer bij de poort hangen. Ook is door Census (Afdeling Bevolking) gecontroleerd of wij er met zijn tweeen ook echt wonen. De database en de werkelijkheid moeten natuurlijk wel in overeenstemming met elkaar zijn.

Woensdag 12 juni is er de lang verwachte uitslag van de eindexamens in Nederland, dus ook die van onze havo en de bezemklas van het vmbo. Heel erg blij werden we niet van de havo-uitslag maar echt onverwacht was het natuurlijk ook niet. De drie leerlingen die al vijf jaar achtereen een havo-klas vormen zijn allemaal geslaagd, Khadija zelfs met het predikaat cum laude. De overige vier leerlingen zijn na hun eindexamen vmbo-t (een paar jaar geleden) ingestroomd in de havo en hebben het niet allemaal gered. Een van hen, Aleeke, heeft een herkansing en heeft daarmee nog steeds uitzicht op het havo-diploma.

Nadat Mia begin juni nogal ongelukkig gevallen op een gladde vlonder bij de ingang van Harbour Club (stevig gekneusde ribben, nogal pijnlijk) en kort daarvoor ook al is omgegooid door de sterke golven in zee bij Scubaqua, hebben we het een tijdje wat rustiger aan gedaan (alsof we anders zo heel druk zijn... ;-)). In plaats van in zee zijn we weer wat meer gaan dobberen in het zwembad van het Golden Era hotel. Zo hangend in het zwembad met een Pina Colada (virgin) in de hand bezorgt ons, maar waarschijnlijk ook de lezer van deze brief, een sterk Zwitserleven-gevoel, en dat is natuurlijk ook het geval.

Enige tijd geleden heb ik mijzelf aangemeld bij de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Ik koesterde toen de hoop en verwachting dat ik in deze vereniging iets zou kunnen bereiken voor de erkenning van het CSEC-wiskunde niveau, in vergelijking met bijvoorbeeld het havo-niveau. Hoe ik ook mijn input formuleerde, de NVvW heeft mij op dit gebied geen sikkepit wijzer gemaakt. Wat wel gebeurde is dat ik in een mailing werd gevraagd wat ik vond van het pensioenakkoord. Deze NVvW is aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) die op haar beurt weer is aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). In de voorstemmers die op 19 juni kennelijk een meerderheid vormden, zit dus ook mijn stem!

Op 13 juni is er Algemeen Overleg van de Commissie Koninkrijksrelaties en wij proberen de vergadering via internet te volgen. Het gemak en de openheid waarmee het overleg in de commissies van de Tweede Kamer via internet is te volgen (agenda, onderliggende stukken, het overleg zelf en de verslaglegging) is zonder meer prijzenswaardig. Een lastig punt vind ik wel - maar zo werkt democratie nu eenmaal - dat er weliswaar een agenda is maar de mate waarin de dames en heren Kamerleden zich er aan houden is beperkt. De partijvertegenwoordigers hebben een zekere spreektijd toegemeten gekregen en daarbinnen worden de krenten gepikt waarmee elke partij zich wil profileren. Zo kan het voorkomen dat dezelfde punten door verschillende partijvertegenwoordigers meermalen voor het voetlicht worden gebracht terwijl andere, minder interessante (maar wellicht toch belangrijke) punten gemakkelijk onaangeroerd blijven liggen. Op 26 juni is er weer een zgn. Procedureoverleg gepland. Voor die tijd probeer ik nog even een briefje naar de Commissie te zenden (hou www.statianews.info in de gaten)!

Op 19 juni neemt het bestuur van Stenapa afscheid van haar directeur, Clarisse Buma, en verwelkomt de nieuwe directeur, Erik Boman. Teresa is voorzitter van het bestuur en spreekt iedereen toe. Het is gezellig druk op de receptie.
Noot: Die middag zwemmen wij nog wat (ok, ok... dobberen) in het zwembad en gaan we eerst langs huis om het zoute water van ons af te spoelen. Het kan weer: vanmorgen hadden we even geen water omdat de pomp dienst weigerde. Rudy heeft eigenlijk weinig meer gedaan dan vaststellen dat het aan de pomp zelf moest liggen. Een vriendelijk doch dringend klopje met zijn waterpomptang (hoe toepasselijk ;-) deed de pomp zomaar spontaan weer ontwaken. Dus alles doet het weer, joepie!

In een eerdere nieuwsbrief hebben we al eens melding gemaakt van het project "Emilia" waarbij Emilia door ons wordt geholpen bij haar eerste schreden in Europees Nederland, Middelburg om precies te zijn. Sinds donderdag 20 juni komt daar een soortgelijk project "India" bij. India gaat naar het mbo in Arnhem en is evenmin ooit in Europees Nederland geweest. Opstarttoelage, studiefinanciering, huis zoeken, vliegticket regelen en nog meer van dit soort praktische dingetjes moeten worden geregeld. Berry en Stanny vinden het leuk om te helpen en zullen klaar staan op Schiphol en haar helpen bij de inschrijving bij de gemeente. Dit laatste is heel belangrijk want daarmee krjgt ze een BSN waarmee bankrekening en DigiD binnen handbereik komen. Afijn, we hebben het er op onze manier best wel druk mee!

Op 20 juni ontvang ik ook een uitnodiging om op 5 juli a.s. onder leiding van Sigfried (die van het radio-interview op 10 juni) in een paneldiscussie deel te nemen in een discussie, live op radio. Hij noemde Xiomara Valentina, Koos Sneek en dhr Bryson en mij als potentiele kandidaten in de discussie. Natuurlijk heb ik ja gezegd: immers, als je oproept tot een dialoog moet je zelf ook er voor gaan als de gelegenheid zich voordoet.

21 juni rijden we (zoals zo goed als elke dag als we naar beneden - terras of strand - gaan of juist ervan terugkomen) langs de Nustar Playground, naast de Golden Rock basisschool. De muur waarin de toegang, was al jaren beschilderd, maar er wordt nu een nieuwe schildering aangebracht. Dirkje en Cheriette maken er een mooi geheel van!

Het schooljaar eindigt als een soort nachtkaars. Na een toetsweek rommelt het voor docenten nog wel door met rapportvergaderingen en zo, maar de lessen houden op dus de dagen zijn op zijn minst enigszins ontregeld. Bij een opruimdag ben ik met mijn klas ingedeeld (net als vorig jaar) bij het strand Zeelandia. Niet ongezellig. Een andere avond is er film voor leerlingen,, waar ik toezichthouder ben. Overdag een sportdag. Dat soort dingen. Oh ja, 26 juni bezoeken we de maandelijkse Taste of the Cultures bij Lions Den. Staatssecretaris Knops is er ook, omringd door zijn eigen adviseurs. Contact met de bevolking heeft hij niet of nauwelijks. Ik zou zeggen: gemiste kans!
Noot: Diezelfde avond van de TotC is er IN Lions Den de graduation of the Buzzy Bees. Je kunt het je niet voorstellen: ukkies van een jaar of vier in hun zondagse kloffie bij een graduation (?) van een creche of kinderdagverblijf....

Vrijdag 28 juni is er de uitslag van de (her)examens in het tweede tijdvak. India is weliswaar niet geslaagd maar heeft in elk geval haar onvoldoende voor wiskunde A weggewerkt! Dejeanee heeft haar Nederlands opgehaald tot een eindcijfer zeven en voor Aleeke is er supergoed nieuws: hij heeft zijn herexamen gehaald en nu is hij ook geslaagd voor de havo! Joepie!

Zaterdag 29 juni is er een internationale (?) foodsale op het kerkplein van de Bethel Methodist Church. Mia maakt er wafels!

De laatste week van school. Hier en daar een (rapport- en evaluatie)vergadering maar verder druk bezig met de voorbereiding van de studie-toekomst van Emilia (Middelburg) en India (Arnhem). Niet alleen wij maar ook Berry, Stanny en Mattie hebben het er druk mee. Op het laatst meldt zich nog een derde student: Andrielle. Zij gaat verpleegkunde doen, waarschijnlijk op een mbo in Zeeland.

Enkele maanden geleden heeft Mia Christina voorgedragen voor een prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Curacao. Hoe het precies zit weten wij ook niet maar op de een of ander manier was er indertijd aanleiding om voordrachten in te dienen bij Jessica, die dat weer doorgeleidt het het Cultuurfonds in Curacao. In een onderling gesprek tussen Mia en Misha deed laatstgenoemde de suggestie om Christina voor te dragen. Mia heeft die voorzet nader uitgewerkt en de voordracht ingediend. Daarna was het weken, zo niet maanden stil. En dan krijgt Christina 2 juli in de avond zomaar opeens vanuit Curacao bericht of ze de prijs wil aanvaarden. Natuurlijk wil ze dat! We zijn zelf ook benieuwd hoe het nu verder gaat. Wordt vervolgd.

In onze nieuwsbrief van 2 april 2019 staat dat Mia op 19 maart (ook) Statiaan is geworden. Allemaal wat gedoe met de IND maar toen was het eindelijk zover. Nog eens goed gelezen wat er nu op het ID-kaartje van Mia staat: geldig tot 31 augustus 2019! De reden is dat formeel het contract van Jan dan afloopt. Het verlengingscontract was toen nog niet getekend. De IND gaat er namelijk van uit dat als je geen inkomen hebt, je je ook niet kunt vestigen op het eiland. Dat ik van Defensie ook nog een inkomen heb werd niet helemaal begrepen. Kortom, bezwaar aantekenen en snel het jaarcontract laten tekenen door het bestuur. Op 2 juli komt er dan eindelijk het bericht van de IND (ik bedoel: je moet er zelf achteraan gaan want je wordt natuurlijk niet gebeld...) dat de verbeterde beschikking klaarligt. Nog diezelfde dag heeft Mia het juiste ID-kaartje (dat je natuurlijk weer ergens anders moet halen (kopen: 15 dollar!), namelijk bij Census. Eind goed, al goed. Dat dan weer wel.

En dan is er het bericht van onze Curacaose vriendin Ange dat haar partner Morris is overleden. Eigenlijk wil je dan gewoon even een arm om haar schouder slaan maar daarvoor is Curacao, zelfs hier vandaan, te ver.

Op 4 juli is er de graduation met zoals in andere jaren bijzonder feestelijk aangeklede graduates waarbij die prachtige kleding verborgen werd onder een Amerikaans aandoende toga met Billi Turf hooffddeksel. Als altijd weer een voorafgaande discussie over het aantal uit te nodigen gasten. Mijn positie in deze discussie? Graduates verschijnen in eigen, feestelijke kleding en de toegang tot de ceremonie is vrij onder aantekening dat er wel gereserveerde stoelen en snacks zijn voor een gelimiteerd aantal gasten per graduate.
Noot: Natuurlijk zijn er toespraken bij een graduation maar het is ook de bedoeling om het een beetje kort te houden. Per slot van rekening komt bijna iedereen voor slechts een (1) persoon: zijn of haar (klein)kind, neef, nicht of familielid anderszins. Dus, hoewel grappig gedaan, is een toespraak namens het schoolbestuur, gelardeerd met vier (!) videos eigenlijk wel een beetje veel van het goede. Uit de reacties van het publiek vond eigenlijk iedereen dat wel. Een grote publieke zucht was te horen toen de vierde (en laatste) video werd aangekondigd.
Noot: Wanneer de havo-graduates aan de beurt zijn, kondig ik ze een voor een aan.

Vrijdag 5 juli is er het grote afscheid van de collegas in de aanloop van de zomervakantie. Angel Tromp en Alison Mockler vertrekken definitief van school en het eiland. Maar die zijn niet van de partij. Ook goed, het feestje bij Statia Lodge was er niet minder gezellig door!

In de avond van 6 juli is er een paneldiscussie op de radio met naast mijzelf Xiomara, Denicio, Rah en de organisator Sigfried Carty. Sigfried heeft mij 10 juni al eens geinterviewd op de radio en nu wil hij mij dus in een panel met voorts allemaal mensen die een agenda hebben die voornamelijk twee pijlers kent: 1) autonomie voor Statia en 2) niets te maken willen hebben met Den Haag. Het was een boeiende discussie.

Tot een volgende keer.

Mia en Jan.