Sint Eustatius

foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

opening van het kadaster

lunch als dank voor geboden logies conferentie Methodist Church (jan. 2017)

huizenbouwproject met mini-expo onder de overdekte

50 jr huwelijk ouders Marieke in huisje op Knippenga met catering door Esther

openluchtdienst "aldersgate"-zondag (op parkeerplaats "allrun" bandenchinees)

Statia, 23 mei 2017.

Vrienden,

Op 1 mei worden we bedankt door het comite dat in januari verantwoordelijk was voor de huisvesting en voeding van de deelnemers aan de Conferentie van de Methodistenkerk in het Leeward District. Omdat wij in januari Stella James uit Curacao ruim een week te gast hebben gehad, waren ook wij van de partij om te worden bedankt. De dank bestond uit een gezellige lunch op de Nustar Playground.

Annie gaat binnenkort semi-permanent naar Nederland (na hier ruim 25 jaar te hebben gewoond) om haar broer te verzorgen. Zij neemt afscheid van familie en vrienden en daarom is afgesproken dat een afscheidsetentje (Indische hap) door Mia zal worden verzorgd. En zo kwam het dat op zaterdag 6 mei Annie, Ron en Magda, Pat, George en Shelley (en wijzelf natuurlijk) gezellig rond de tafel op onze porch genoten van zowel een green flash (felgroene lichtflits, bij heel helder weer te zien op het moment dat de zon achter de horizon verdwijnt) als een indonesische rijsttafel. Een dag later waren er - zoals verwacht - genoeg restjes om met Geertruida, Etienne, Frida en Wytze nog even alles weg te werken.

Maandag 8 mei beginnen voor ons de examens: voor Geschiedenis en Aardrijkskunde zijn afspraken met Nederland gemaakt om ze mondeling af te nemen. Dus drie van onze havo-examenkandidaten beten het spits af (namens alle Nederlandse havisten!)

Maar dat was niet het enige. Maandagmiddag was er ook een councilmeeting die, zoals gewoonlijk, door Mia werd bijgewoond (Jan voegde zich later ook bij). Op zich niet zo heel bijzonder, ware het niet dat de meeting voortijdig, plotseling werd beeindigd nadat een scherpe woordenwisseling tussen de voorzitter (governor Julian Woodley) en de PLP-leider (Clyde van Putten) steeds verhitter werd en de meeting door de voorzitter met een enorme klap met de hand op tafel (bij ontbreken van voorzittershamer) werd geschorst. Vooral Clyde bleef aanhoudend schreeuwen als een kind dat zijn zin niet kreeg. Zelfs de krant deed de volgende dag verslag van dit voorval. De volgende middag werd de afgebroken meeting overigens hervat.

Maandagavond hebben we een voorlichting bijgewoond in Lions Den waarbij het pensioenfonds PCN tekst en uitleg gaf bij de schrikbarende kortingen die op de pensioenen worden toegepast. Een rechtszaak is door het PCN aangespannen waarbij de Nederlandse overheid is gedagvaard vanwege een vermeend oneerlijke start van het PCN in 2010. We wachten af...

Maandag 15 mei wordt het kadaster (naast Ocean View, tegenover het fort) officieel geopend: Mia is er bij!

Dinsdag 16 mei is er het havo-examen Economie, op woensdag 17 mei lees ik voor twee leerlingen met dyslexie het examen wiskunde VMBO-T voor en op vrijdag 19 mei is er het havo-examen Wiskunde voor zowel A (Saskia, Camberley en Naihla) als B (Lafayette [Matthijs rondt de havo af in Vleuten]). Twee vermeldenswaardige dingetjes. Bij Economie is er een opgave over diefstal van E-bikes: laat nu net op die dag een artikel hierover in de Volkskrant staan... En bij het examen Wiskunde voor VMBO-T is er een vraag over Vlieland. Niet zomaar over Vlieland maar over de Vliehors Expres die gedichten afdrukt in het zand tijdens het rijden. Elk jaar een nieuw gedicht. Het gedicht uit het examen blijkt uit 2005: het jaar waarin wij op Vlieland op vakantie zijn geweest en met diezelfde Vliehors Expres juist dit gedicht in het strandzand hebben gedrukt.

Zondag 21 mei is er een openluchtdienst van de Bethel Methodist Church op de parkeerplaats van de Allrun supermarkt (de bandenchinees). Dit ter gelegenheid van Aldersgate-zondag: kennelijk een belangrijke dag in de geschiedenis van de Methodist Church.

In een volgende brief hoop ik te kunnen vertellen dat het ook dit jaar goed is verlopen met de examens maar dan moeten we eerst even wachten tot op 14 juni de normering van de examens in het eerste tijdvak bekend wordt gesteld.

Mia en Jan.