Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

24 april 2022: dossierkoninkrijksrelaties.nl elfde bericht van mia (in zeswekelijkse cyclus) met elke week een eiland _

Statia, 24 april 2022.

Vrienden,

En dan is het al weer Pasen. Meer precies: het is paasvakantie. Ik heb aangeboden om de examenkandidaten nog even wat examentraining te geven. Er is wel enige animo, maar ook weer niet te veel. Pasen is op het eiland een van de grotere momenten in het jaar waarop de Statiaanse bevolking feestviert. Met de Paasdagen - met name Tweede Paasdag - is het elk jaar bomvol aan de boulevard die parallel aan de zeewaterlijn loopt. Wij zijn natuurlijk ook even gaan kijken: een hapje gegeten bij de tent van de Bethel Methodist Church en even op bezoek in de tent van Maldwyn en Christina Timber.

Begin maart hebben we intensief gesproken met Marietza die de politie gaat verlaten. De politie wil van haar af en Marietza heeft het met de politie ook wel gezien. Maar het is wel zaak dat beide partijen netjes met elkaar omgaan en in financiele zin verwacht Marietza dat zij netjes zal worden behandeld. Wij - Mia en Jan - zijn aanwezig bij de gesprekken hierover met de politie en schrijven af en toe een briefje of een mailtje. Een andere politieagent - Natasha Duinkerk - zit in een soortgelijke positie en ook voor haar zijn we inmiddels een soort adviserende mailschrijver. Het is mooi om te zien hoe mensen vertrouwen stellen in onze hulp, tegelijkertijd schept dat natuurlijk verplichtingen: je moet er wel iets voor doen!

De in januari gehouden CEC-examens zijn in het algemeen niet erg succesvol verlopen. Zo mocht ik geen enkele student feliciteren met een voldoende behaald wiskunde-resultaat en dat is jammer. Er waren in totaal twee voldoende resultaten: Shakyla heeft een III behaald voor Biology en Madani een III voor Physics (in CXC-termen is een I, een II of een III een voldoende). Voor Madani gold dat deze voldoende precies nodig was om het schooldiploma te behalen waarmee de toegang tot het HBO in Nederland (in zijn geval: het Fontys in Eindhoven) is zekergesteld. In een redelijk besloten kring heeft directeur Rosalie op 25 maart het schooldiploma aan hem uitgereikt in aanwezigheid van directe familieleden.

Op 29 maart is er een presentatie van TuranGoeloe op school voor de studenten (en hun ouders) die na dit schooljaar in Europees Nederland gaan wonen en studeren. Deze club - de dames Turan en Goeloe - hebben duidelijk gemaakt aan het publiek dat het niet niks is, zo-n grote overstap. TuranGoeloe is er voor om de studenten te begeleiden in Nederland. Dat begint al met de landing op Schiphol, gevolgd door het aanvragen van het BSN maar ook het verkrijgen van woonruimte. Ik meen dat de aanwezigen een leerzame presentatie hebben kunnen zien met een zeer realistisch beeld van de problemen waar nieuw aangekomen studenten in Nederland mee te maken kunnen krijgen. Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal is daarbij gepresenteerd als een belangrijk aandachtspunt. Op 30 maart was er nog een "walk in" voor individuele vragen en aanmelding.

In deze nieuwsbrief zal ik het verhaal niet helemaal opnieuw gaan opstellen maar ik wil de lezer wel graag verwijzen naar de brief aan de Tweede Kamer en de Ombudsman. Hier lees je een ernstige en trieste casus die ons - eigenlijk wel de gehele Statiaanse bevolking - diep heeft geraakt. Een protestmars volgde op 5 april 2022. Deze mars eindigde bij het ziekenhuis alwaar toespraken en aanbieding van een petitie gericht op het krijgen van goede zorg op het eiland. De hiervoor genoemde brief is gepubliceerd in The Daily Herald en in Den Haag heeft de brief haar uitwerking niet gemist. Dat wil zeggen: er komt een onderzoek en - zo mogen wij hopen - een verbeterde zorgorganisatie in brede zin. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. In dit kader nog dit: Joanne is vooralsnog gestopt met lesgeven op school en de sectie Wiskunde van onze school ervaart dat als een groot verlies. Ze was in korte tijd heel geliefd geraakt bij al haar leerlingen. Op school is in een Assembly netjes afscheid genomen van haar. Of ze nog terugkomt na de zomervakantie? Voor de Statiaanse schoolgaande jeugd is het te hopen van wel. Maar eerst heeft Joanne andere prioriteiten en emoties aan het hoofd.

Judith en Sander gaan onze woning huren zodra wij er uit zijn. Zo af en toe wordt door hen de kelder gebruikt als opslag voor hun spullen. Maar in die kelder stonden ook nog een boel spullen van Etienne en Frida. Op zaterdag 2 april hebben die de spullen die niet meer hoeven te worden bewaard, weggehaald en naar de stort gebracht. En hoe gaat dat: dan zijn er toch nog spulletjes die op het laatste moment natuurlijk net niet naar de stort mogen want die kunnen nog worden gebruikt. Zie bijvoorbeeld de foto waarop enkele kleden van de stort worden gered, keurig worden opgevouwen om alsnog een nieuw leven te leiden.

Op 7 april is er een voorlichtingsavond voor de leerlingen van groep 8 van de basisschool en hun ouders. Ze krijgen voorlichting over het CCSLC in de CXC-context en er worden proeflessen gedraaid in techniek, hospitality, integrated science, social studies, Nederlands en wiskunde.

Op 10 april is het de week voor Pasen: Palmzondag. Elk jaar weer wordt de intocht van Jezus op een ezeltje herdacht, ook op Statia!

Acht jaar geleden was ik bezig met solliciteren. En drie jaar daarvoor ook. Beide keren werd mij duidelijk dat je als vijftigplusser eigenlijk al een beetje aan de kant van de (Europees Nederlandse) maatschappij staat. Hoe vaak ik niet heb mogen lezen dat ik niet goed in het profiel van de gezochte functionaris paste, weet ik niet meer, maar het was wel heel vaak het geval. Dat is overigens gewoon vacature-taal voor "je bent te oud", maar ja, leeftijdsdiscriminatie mag natuurlijk niet. Tegen een soort van beter weten in heb ik die handschoen toch maar weer eens opgepakt. Er is immers toch een tekort aan wiskundedocenten in Europees Nederland? Op de onderwijs-site Meesterbaan.nl heb ik maar eens gezocht op "wiskunde" en geschreven. Ik moet zeggen: het loopt niet storm maar toch zijn er hier en daar toch uitnodigingen voor een gesprek. Ik noem een Hoorn, Almere, Arnhem, Amsterdam en Vleuten. Laten we maar afwachten of daar nog iets moois uitkomt. Het lijkt er op alsof Het Park Lyceum in Almere mij graag wil hebben voor een 0,6 fte-baan.
Maar eerst gaan we in augustus nog even met een cruise mee: rondje IJsland, Emilia gaat ook mee!

Tot slot: Vandaag, 24 april, heeft DossierKoninkrijksrelaties.nl weer een stukje van Mia over Statia geplaatst.

Tot een volgende keer!

Groet,

Mia en Jan.