Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

kabels trekken (electriciteit? glas voor internet?) boven aan tompi trail

examenvoorbereiding

eindexamen nederlands, tekenen, engels, natuurkunde, geschiedenis en aardrijkskunde, biologie

bezoek rutte en knops

moeder-dochter-contest op moederdag

eten bij maaike

foodsale 30 april 2018

foodsale 1 mei 2018

mia in europees nl

Whats New (met op de laatste twee paginas een artikeltje over mij op school) NED

Whats New (met op de laatste twee paginas een artikeltje over mij op school) ENG

Statia, 30 mei 2018.

Vrienden,

Heel precies heb ik het niet berekend maar aangezien ik economie en wiskunde doe bij havo 4 en havo 5 en ook wiskunde bij academic 3, is dus ongeveer veertig procent van mijn lessen gericht op de examenklas havo 5 (waarvan ik bovendien mentor ben). De examens komen nu wel heel dichtbij en dat is te merken. De studenten zijn heel gericht bezig met de voorbereiding op de examens en hun focus ligt bij enerzijds de vakken die ze lastig vinden en anderzijds bij de vakken die het eerst aan de beurt zijn. Het havo-examen is precies gelijk aan datzelfde examen in Europees Nederland met uitzondering van geschiedenis en aardrijkskunde. Dat wordt hier mondeling geëxamineerd met ondersteuning van uit Europees Nederland ingevlogen gecommitteerden die, net als vorig jaar, betrokken zijn bij de staatsexamens in Nederland (uit die groep van docenten wordt ook de verzameling van tweede correctoren in de overige vakken geselecteerd). Deze twee vakken blijken de studenten erg lastig te vinden en mijn collega Etienne is druk bezig om ze voor te bereiden op juist het mondelinge karakter van deze examens. Deze twee examens vinden als eerste plaats: al op zeven en acht mei. Veertien mei begint het eerste tijdvak voor de overige centraal schriftelijke havo-examens.

Noot: Ik was mij vroeger hiervan niet zo bewust (en ik weet niet of ik dit in voorgaande jaren al eens heb toegelicht) maar de centraal schriftelijke examens vinden - op genoemde twee uitzonderingen na - op exact hetzelfde moment plaats in geheel Nederland. Dat impliceert dat de vakken die in Caribisch Nederland worden gehouden (zoals ook "mijn" vakken economie en wiskunde), hier om 7.30 (lokale tijd) beginnen en in Europees Nederland om 13.30 (NL tijd). Vakken die hier niet aan de orde zijn (denk aan Duits en Frans) houden zich vanzelfsprekend niet aan het regime van deze absolute gelijktijdigheid.

Mia is 20 april vertrokken naar Europees Nederland. Deze keer voor een tamelijk zakelijk programma, waaronder de controle van ogen, oren en gebit, en meer van die fysieke controles en ook voor het maken van afspraken over het plaatsen van nieuwe cv-ketel. Ook de voor een luisterproject op Statia bestelde hele grote glazen schelp moet worden afgehaald en voor verdere verscheping weggebracht. Omdat we niet bij het afscheid van onze begin april overleden vriend Ab konden zijn, had een bezoek aan Maaike bovendien onze prioriteit. Natuurlijk zijn met moeder Ipie (87) wat dagen in Belgie doorgebracht. Verder was er deze keer weinig tijd voor bezoeken. Volgende keer beter.

Waar Mia een druk programma afwerkt glijdt de tijd in Statia heel rustig voorbij. Ondanks een week vakantie (waarin onder meer Koningsdag en Dag van de Arbeid) gaat de examenvoorbereiding gewoon door. Mijn betrokkenheid daarbij is vooral mentaal maar soms ook fysiek: ook andere dan mijn eigen leerlingen vragen soms of ik kan helpen met bijles of examenvoorbereiding en daar geef ik natuurlijk graag invulling aan. Maar over het algemeen is de eerste week van mei een rustige week.

Etienne, Frida en hun zoon Wytze gaan een paar dagen naar St Kitts en ik heb toegezegd hen even naar de haven te brengen (en uiteraard hen aldaar weer af te halen). Zij wonen bij ons in de straat (maar toch al gauw ongeveer honderd meter hoger!) en op het moment dat hun oprijlaan opdraai hoor ik een luide knal: mijn linkervoorband blijkt ineens zo plat als een dubbeltje. Kortom, ik breng hen met hun eigen auto weg en onze auto blijft achter. Ik bel Gary Brown en aan het eind van de ochtend ben ik een nieuw gemonteerde band rijker (de band bleek helemaal "op"). De auto van Etienne en Frida bewaar ik die dagen maar zolang in onze drive-in-kelder.

Onze overburen (Michael en Kathy) verhuizen naar Hawai en hun huis wordt, vooruitlopend op een verkoop, de komende twee jaar verhuurd aan onze rijksvertegenwoordiger Mike Franco (samen met Mervyn Stegers invulling gevend aan de functionaliteit van governor, executive committee (burgemeester en wethouders) en island council (gemeenteraad)). Deze bestuurlijke constellatie is aan de orde sinds de NL interventie van 7 februari jl. en verloopt vooralsnog voorspoedig, met weinig opzienbarende obstructies vanuit de voormalige coalitie. Voor zover wij waarnemen lijkt de NL-interventie vooralsnog met instemming van het grootste deel van de lokele bevolking te verlopen. Tegelijkertijd is men kritisch ten aanzien van de voortgang van de projecten en benadrukt iedereen dat het vooral een tijdelijke aangelegenheid moet zijn (maar daarover is iedereen het wel eens). Mia maakt deel uit van een klankbordgroep ten behoeve van Mike en Mervyn (officieel "maatschappelijke adviesraad Sint Eustatius") en is in die hoedanigheid uitgenodigd voor een receptie met staatssecretaris Knops op 30 april, maar ja, dan is zij nog in Nederland. Op 13 mei is er weer een bijeenkomst (bij The Old Gin House) waar Mia wel bij is. Ditmaal met Rutte en Knops: een heel bijzondere ervaring!

Woensdag 25 april is er een voorlichtingsessie voor de ouders van examenkandidaten. Ricardo (secretaris van de examencommissie) legt de technische details uit zoals het programma, de berekening van het eindcijfer en de slagingsregels, en Rosalie (directeur) benadrukt het gunstige effect van een begripvol gezinsleven, goed eten en een ruime nachtrust.

Over Koningsdag, 27 april, kan ik helaas niets leuks schrjven, althans niet uit eigen evaring. In de vroege ochtend - zes uur - was er naast het museum (het fort is immers niet te gebruiken voor evenementen) een toespraak van de governor maar ik ben niet geweest. Ik twijfelde over het programma en ik ben pas rond het middaguur naar beneden gelopen. Toen was alles wel voorbij. Ook het Wilhelminapark was leeg: geen idee of hier zich iets heeft afgespeeld. Op mijn terugwandeling liep ik langs de muur voor de sporthal (die is door de governor officieel opengesteld met allerlei nieuwe schilderingen, onder meer door collegas Cheriette en Maaike aangebracht). Ik ben nog even de sporthal in geweest en daar een deel van een basketbalwedstijd bijgewoond.

Maandag 30 april kreeg ik rond half vier in de middag een app van Christina die kennelijk druk bezig was om aandacht te trekken voor een foodsale, diezelfde avond. Een en ander moest bijdragen aan de sponsoring van de Junior Carnival Queen verkiezing. Waar het ook voor diende: ik heb mij de bbq ribs en - met name! - de vissoep heerlijk laten smaken.

Een dag later was er weer een foodsale, ditmaal georganiseerd door de Surinaamse gemeenschap. Selma had me er vorige week al een kaartje voor verkocht. Dat was maar goed ook want de belangstelling was groot en zij die geen kaartje hadden zijn wellicht ook geholpen maar zij die een kaartje hadden gingen natuurlijk voor. Mijn portie was groot genoeg om er de dag erna (2 mei) nog eens van te eten!

Woensdag 2 mei kwamen Etienne, Frida en Wytze terug van een paar dagen Sint Kitts. Ik heb ze opgehaald bij de haven met hun auto, die immers bij ons stond geparkeerd. Ze hebben het heel leuk gehad.

Vrijdag 4 mei komen er verschillende mensen aan op net eiland. Natuurlijk komt Mia terug van twee weken Europees Nederland. Maar ook Martien Hietbrink en Jan Willem Lok arriveren met diezelfde avondvlucht van Mia. Deze twee heren zijn de gecommitteerden bij de mondelinge examens op de GvP. Voor de havo zal met name Martien Etienne ondersteunen bij de afname van de mondelinge examens geschiedenis (7 mei) en aardrijkskunde (8 mei). En als dat dan weer achter de rug is (met een over het algemeen goed resultaat: de reultaten voor geschiedenis varieerden van een 5 tot een 8,5 en voor aardrijkskunde van een 4 tot een 7), volgen weer enkele vrije dagen: niet alleen het weekend maar daaraan voorafgaand ook Hemelvaartsdag en, tja, de vrijdag tussen Hemelvaartsdag en het weekend. Het lijkt wel een productiebedrijf waarbij het opstarten en afsluiten van het proces zoveel kost dat het efficienter is het hele proces maar niet op te starten. Of ligt het bij het onderwijs toch weer anders...? In dat kader is het toch ook leuk om te melden dat havo vijf in wisselende samenstelling ook na de reguliere lesuren en gedurende het weekend in deze periode van examenvoorbereiding het werk gezamenlijk oppakt: meer dan eens zijn ze tot laat in de middag en in het weekend druk bezig in lokaal 23 om oude examens te maken in welk vak dan ook.

Dan begint eindelijk maandag 14 mei het centraal schriftelijk eindexamen. Het eerste havo-vak is natuurkunde en op Curacao doet mijn oud-leerling Czaigany wiskunde B voor het vwo. Na afloop krijg ik bericht dat het wat haar betreft goed is afgelopen. Natuurkunde vond de havo-klas in het algemeen niet zo gemakkelijk. Dinsdag staat Engels op het programma: onze leerlingen, die het Engels als voertaal kennen (nou ja, met een sterk lokale inkleuring...) moeten toch eigenlijk wel allemaal een voldoende kunnen scoren.

Noot: Maandagavond gaan we bij Maaike eten. Wat een geweldig uitzicht heeft zij vanaf haar porch!

Woensdag wordt tekenen geëxamineerd. In feite is dit een soort kunstgeschiedenis. Voor mij sowieso (te) lastig maar ook onze studenten zijn gemakkelijk geneigd de moeilijkheid ervan te onderschatten. Naar eigen zeggen hebben Ruelle, Sterre, ZDijah en Rafiq het wel redelijk gemaakt. Afwachten maar...

Donderdag Nederlands: voor iedereen een verplicht vak (net als Engels) en dus allemaal zwoegen tot aan het eindtijdstip. Daarna met Lenaria en ZDijah door het correctievoorschrift gelopen om te zien hoe het had gemoeten. Ze waren beiden niet ontevreden.

Donderdagavond is er een voorlichting in Lions Den over de Nederlandse School. Dit is een project waarvoor Nora Sneek zich heel sterk inzet. Haar argument is dat de instructietaal best gewoon Nederlands kan blijven en dat de overstap naar het CXC-regime helemaal niet nodig is geweest. Haar streven is om per komend schooljaar het keuze-aanbod van voortgezet onderwijs te vergroten en ook NL-talig onderwijs aan te (blijven) bieden zoals bij het havo en het vmbo. Een keuze voor de taal zoals bij het primair onderwijs ook de keuze bestaat voor religie. Welke kant deze ontwikkeling opgaat weten wij niet. We blijven het natuurlijk wel volgen. Het komt ons voor dat ons eiland eigenlijk te klein is voor twee scholen voor het voortgezet onderwijs.

Vrijdag is er het examen economie. De eerste indruk van de kandidaten is dat ze het niet briljant goed hebben gemaakt maar ook niet superslecht. Net als met al die andere examens: we wachten af. Dan volgt het pinksterweekend. Na het pinksterweekend gaan weliswaar de gewone lessen door maar de havo-examenkandaten hebben een kleine rustpauze: pas donderdag de 24e moet zij weer aan de bak met wiskunde. Dit wiskunde examen verloopt overigens in alle rust: het lijkt alsof met name de B-kandidaten redelijk goed uit de voeten konden met het examen. De A-kandidaten hadden er wat meer moeite mee. De laatste examens volgen de dagen erna scheikunde, biologie en Spaans. En dan zit het er op! Het is nu een kwestie van afwachten (tot de normering afkomt: 13 juni 2 uur in de nacht, althans voor ons, het is dan 8 uur in de ochtend in Europees Nederland). Maar eerst hebben we zaterdag 2 juni een galadiner (inmiddels al weer een traditie, zo direct na de examens). Daarover en ook over het luisterpoject met de grote glazen schelp een volgende keer meer. Voor nu lijkt het ons dat er voldoende leesvoer ligt. Veel plezier er mee!

Groet en tot de volgende keer,

Mia en Jan.

Noot: Ik zou het bijna vergeten maar eens in de zoveel tijd komt de BES-afdeling van het MinOCW met magazine "Whats New". Het verschijnt in het Engels en in het Nederlands. Een vaste rubriek is "een dag met een onderwijsprofessional". Deze maand viel de keuze van de redactie op mij. Ook daarmee: veel leesplezier (het betreffende artikeltje staat op de laatste twee bladzijden).