Sint Eustatius

foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

gala-diner aangeboden door docenten aan leerlingen van havo 5

extra foto's van de examenkandidaten om een album te maken (aan te bieden op graduation day)

training van basketballteams (voorbereiding Olympic Moves) in sporthal op Statia

basketbalteams zijn in NL: rondleiding Leiden door Tjeerd en Mok

een les op school wordt bijgewoond, er wordt gespeeld en Walibi wordt bezocht

een impressie van de finaledag (10 juni) van streetball (een soort basketball) op Olympic Moves te Amsterdam

Statia, 11 juni 2016.

Vrienden,

En dan zijn we zomaar ineens weer een maand verder. Het schooljaar loopt ten einde, zoveel is wel duidelijk. De examens zijn gedaan. In de voorbereiding daartoe is nog veel geoefend, ook op vrije dagen en in het weekend.

Op 23 mei was er het havo-examen wiskunde (A en B) en een dag later – 24 mei – het havo-examen economie. Vrijdag 3 juni was er nog een gelegenheid de officiele, digitale rekentoets te doen. Al met al drie dagen waarop ik met stropdas om naar school ging. Op mijn manier leef ik best wel mee met de spannende en speciale momenten die examens nu eenmaal zijn.

Daarna natuurlijk snel nakijken en dan maar wachten... Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Wel, als het examen is gedaan kijken er twee correctoren naar: eerst de eerste corrector, daarna de tweede corrector. Als die twee correctieslagen hebben plaatsgevonden en beide correctoren zijn het met elkaar eens, staat in elk geval vast hoeveel scorepunten een kandidaat heeft gehaald. Per examenvraag is zichtbaar hoeveel scorepunten kunnen worden gehaald en als je alles goed hebt dan kun je dus het maximaal aantal punten binnenhalen. Dat maximum staat op het examenblad vermeld en ligt op 77 en 79 punten voor de beide wiskunde-disciplines en op 52 punten voor economie.

Wat je dan nog niet weet is hoe je het totaal aan scorepunten moet omzetten in een (rapport- of examen)cijfer. Alles goed betekent natuurlijk een 10 en helemaal niets goed resulteert altijd nog wel in een laag resultaat, bijvoorbeeld een 1 of 2 voor de moeite. Die normering wordt vastgesteld nadat alle resultaten centraal zijn ontvangen en geevalueerd. Dan kan worden vastgesteld dat bij vraag x de vraagstelling misschien toch niet zo eenduidig was als bedoeld. Of dat antwoord b op vraag y misschien toch ook een goed alternatief is van het voorgeschreven antwoord a. Of dat... tja, vul maar in. Op een vooraf bekend gesteld tijdstip – dit jaar is dat 16 juni, 08.00 uur Nederlandse tijd – wordt deze normering vastgesteld en kan de vertaalslag van scorepunten naar examencijfer worden gemaakt.

Vanaf dat moment staat het cijfer dat is behaald op het centraal schriftelijk eindexamen dus vast. Dit resultaat wordt vervolgens gemiddeld met het gedurende de afgelopen twee jaar opgebouwde gemiddelde van de schoolexamens in de verschillende vakken en dan pas staat per vak het examencijfer vast dat op de eindlijst wordt vermeld. Kortom, niet alleen voor de examenkandidaten maar ook voor de betrokken docenten is het nog even afwachten tot het 16 juni is. Op die dag zal blijken wie er is geslaagd, wie er is gezakt en voor wie er nog een herexamenkans bestaat. Dat herexamen wordt vervolgens eind juni afgenomen. Ook voor die ronde is er weer een dergelijk proces met twee correctoren en wachten op een normering, die voor dit tweede tijdvak afkomt op 1 juli 2016. En dan is alles duidelijk: een paar dagen later vindt de feestelijke diploma-uitreiking (graduation) plaats.

Tot zover het proces van eindexamens. Mia heeft de afgelopen tijd heel andere dingen aan het hoofd gehad. Op zondag 22 mei is zij naar Nederland gegaan om vrienden, buren en familie te ontmoeten en ook enkele boodschappen te doen. Even naar de tandarts geweest en nog een paar van die verplichte nummers. Hoewel Leiden Marathon juist was gehouden op haar reisdag naar Nederland heeft ze toch nog wat kunnen proeven van de post-marathon-ontspanning op het marathonbureau. Het weekend dat volgde is ze met Mok en Tjeerd in Belgie geweest. Op vrijdag 3 juni keerde Mia weer terug op ons rustige Statia.

Op Statia hebben wij – de docenten van havo-vijf – op zaterdag 28 mei een gala-diner aangeboden aan de examenkandidaten van havo-vijf. Gala, dus allemaal keurig in het pak of jurk! De omgeving was bijzonder geschikt: de binnenplaats van Fort Oranje. Onder een speciaal daartoe opgezette tent hebben we de tafels en stoelen opgesteld en de catering vond plaats vanuit het naastgelegen Ocean View. Een bijzonder gezellige zaterdagavond met ruime gelegenheid om elkaar toe te spreken in woorden van dank, bemoediging of afscheid. De datum was zo gekozen dat de examenstress achter de rug is (het laatste examen vond plaats op vrijdag 27 mei) maar ook de uitslag nog niet bekend is waardoor de groep als geheel nog niet uiteengevallen was (hetgeen natuurlijk gemakkelijk kan gebeuren wanneer bekend is wie wel en wie niet is geslaagd).

Collega Dennis heeft een boel fotos gemaakt en het is de bedoeling – verrassing! – dat de havo-examenkandidaten bij de Graduation op 6 juli allemaal een fotoalbum als herinnering aangeboden krijgen. Maar dat vertellen we nu natuurlijk nog niet… :-))

Voor het overige gaat de school gewoon verder: in alle overige klassen worden de laatste toetsen afgenomen en de laatste SE-week (SE staat voor schoolexamen) voor havo-4 staat weer voor de deur.

Vlak voor Mia naar Nederland vertrok hebben we alle vakantievoorbereidingen (cruise-incheck, vluchten, hotels, paspoorten en ESTA-verklaringen) nog even afgerond en betaald zodat ook die in de startblokken staat. Gedurende onze afwezigheid (vanaf Miami maken we een cruise in het westelijk deel van de Caribische Zee en na terugkomst gaan we nog even naar Key West en bezoeken we de Everglades) zullen Berry en Stanny in ons huis wonen en het eiland verkennen. We verheugen ons er op ze hier te ontvangen.

Dan nog een heel ander ding. Van vrijdag 3 juni tot zondag 12 juni is collega Bas en Yannick met een zevental studenten van onze school op pad in Nederland om deel te nemen aan het basketbaltoernooi van Olympic Moves. Vorig jaar was er een aansprekend resultaat dus daar rekenen we weer op maar bovenal is het een mooie gelegenheid voor de studenten om Nederland te leren kennen en te laten genieten van veel nieuwe indrukken. Mok en Tjeerd hebben dit keer een rol in de organisatie: een rondwandeling in Leiden en een bezoek aan Corpus. Maandag 6 juni is de club in Den Helder geweest om het Marinemuseum te bezoeken (met o.m. de museumonderzeeboot Tonijn: altijd spannend!). Gisteren - vrijdag 10 juni - vond de finale van het toernooi in Amsterdam plaats. We zijn benieuwd!

Ten slotte weer heel iets anders. Afgelopen weekend – 4 en 5 juni – had het schoolbestuur een Boys Night Out en een Girls Night Out georganiseerd. Alle examenkandidaten van alle studierichtingen (havo, vmbo, etc.) zijn vanaf zaterdag, begin van de avond, tot zondag, begin van de middag, uitgenodigd op een lokatie op het eiland waarbij een soort voortgezette voorlichting plaatsvond. Per slot van rekening zijn het jonge mensen waarvan een aantal toch binnenkort een grote stap naar buiten het eiland gaan zetten (veelal Nederland maar ook wel Verenigde Staten). Een aantal dingen zijn dan wel goed om eens aangereikt te krijgen. Bijvoorbeeld "hoe met geld om te gaan" en "hoe bekijkt de Nederlander de Antilliaan, of beter: de Statiaan". De problematiek van de loverboys wordt besproken en nog zo een paar dingen die in een reguliere les toch niet zo vanzelfsprekend aan de orde komen. Om een lang verhaal kort te maken: ons huis is dat weekend ter beschikking gesteld aan de school voor de Boys Night Out. Wij hebben gelogeerd op eigen eiland, en wel bij Papaya Inn. Een goede en leuke ervaring!

Wel, toch weer een hele brief vol geschreven en lijkt iedereen weer bijgepraat! Tot een volgende keer. Groet,

Mia en Jan.