Sint Eustatius

foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

taste of cultures op het terrein van lion's den

bbq vanwege independence day (4 juli)

graduation day mbo op 5 juli

graduation day pro, vmbo en havo op 6 juli

mooi moment in de fotoserie over de graduation op 6 juli is het a capella zingen van het volkslied

afscheid van schooljaar en collega's (mariette, iris, susan, nathalie, bas en rudy); dennis heeft voor alle vertrekkenden een vis gemaakt

Dutch Ombudsman looks into Statia pension debacle: verschillende van mijn collega's hebben hier last van...

Statia marks Emancipation Day...

linksonder: de eindexamenresultaten!

Verslag van Graduation Day 6 juli en links op de pagina ook een leuk artikel over modellen van Pink Pony Express

Statia, 9 juli 2016.

Vrienden,

De maanden juni en juli staan op school in het teken van de examens en van het einde van het schooljaar. De eerste zitting van de examens ligt achter ons (daarover schreven we al in de vorige nieuwsbrief). Op 16 juni wordt de normering van de examens in het eerste examentijdvak gepubliceerd en is dus bekend wie er geslaagd, gezakt of nog een herkansing mag maken. Als school zijn we zeker niet ontevreden met het resultaat tot op heden: van de 39 examenkandidaten in VMBO en HAVO zijn er 27 geslaagd, 1 gezakt en 11 hebben nog een herkansing. Dichter bij mijn eigen werkomgeving: vijf van de zeven havo-kandidaten zijn geslaagd en twee moeten een vak herkansen. Shaquana doet biologie en Gervaughn wiskunde. Nog steeds kan de havo met 100% slagen dit jaar!

In het krantenbericht van 17 juni wordt gerept van een dolgelukkige Yinatra: laat dat nu net een van de VMBO-kandidaten zijn die (samen met haar vriendien Cryssly) in de examenvoorbereiding nog een scheutje van de door mij geserveerde wiskunde hebben willen gebruiken. Ik feliciteer haar dan ook hartelijk. In een lief appje bedankt zij mij voor mijn hulp.

Het is voor de herexamenkandidaten nog even blokken maar in de laatste week van juni zijn er dan die herexamens en na een week (1 juli om precies te zijn) komt ook voor hen de verlossende normering. Alle zeven havo-kandidaten blijken geslaagd en ook bij het VMBO zijn de scores zonder meer goed: 13 van de 16 VMBO-T kandidaten zijn geslaagd, 6 van de 8 VMBO-K kandidaten en alle acht VMBO-B kandidaten. Met 34 geslaagden van de 39 kandidaten (87%) hebben we het dit jaar als school helemaal niet slecht gedaan!

Behalve de eindexamenkandidaten zijn er natuurlijk ook de andere klassen voor wie het schooljaar ten einde loopt. Voor havo-4 is er de vierde set aan schoolexamens en voor de lagere klassen heb ik – althans bij wiskunde – de gehele stof van het afgelopen jaar in een toets willen vatten. Dat is natuurlijk ook gelukt en bij de tweede en derde klas (tien resp. zeven leerlingen) heb ik dat zelfs mondeling gedaan. Per leerling heb ik in ongeveer een lesuur door het gehele jaarprogramma gewandeld waarbij ik het vooral van belang acht dat de leerling begrijpt hoe een probleem moet worden aangepakt. De oplossing is immers zelden heel belangrijk: ook in het eindexamen is een goed eindantwoord vaak niet meer dan een (1) punt waard terwijl de correcte aanpak vaak wel drie, vier of meer punten oplevert!

Graduation day is in het schooljaar een van de grotere evenementen. Graduates en familie komen er allen in hun supermooiste kleren naar toe. Het MBO heeft een eigen graduation day op dinsdag 5 juli en voor PRO, VMBO en HAVO is deze grootse dag op woensdag 6 juli. Het is allemaal heel erg feestelijk en tegelijkertijd is de avond toch wat soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De ervaring uit die jaren was dat er wel heel veel bobo's een speech hielden waardoor het evenement heel erg lang duurde. Dit jaar was het beduidend korter en dat beviel alle aanwezigen uitstekend. Bij het uitreiken van de diploma's stond de mentor in het rijtje waarin ook de schooldirecteur (Rosie Edelstein), de bestuursvoorzitter (Christina Woodley) en de commissionair (Derrick Simmons). Als mentor van havo-5 heb ik het fotoalbum uitgereikt aan de havo-graduates met daarin foto's van hen gedurende de afgelopen jaren; een speciale plek in het album was natuurlijk ingeruimd voor het galadiner van 28 mei jl.

Het jaar is bijna afgelopen maar eerst moeten natuurlijk de rapportvergaderingen zorgvuldig worden afgewerkt. De leerlingen die duidelijk wel of juist duidelijk niet aan de overgangsnormen voldeden kosten in de vergadering niet zo veel tijd maar er zijn altijd wel leerlingen waarbij de resultaten aanleiding zijn voor nadere afwegingen. Na deze afwegingen eindigt de vergadering eigenlijk altijd wel met grote consensus in de besluitvorming (i.c. wel of niet overgaan al dan niet in combinatie met een verandering van stroming). Tja, en dan zijn er ten slotte altijd wel weer gevallen waarbij ouders, en soms ook de leerlingen zelf, een veel positiever beeld hebben dan de uitkomst van de rapportvergadering voor hen in petto heeft. Die gevallen resulteren soms zelfs in gesprekken met directie of bestuur, hetgeen mede in de hand gewerkt wordt doordat het eiland niet zo groot is en eigenlijk bijna iedereen elkaar wel kent. Donderdag 7 juli worden de rapporten uitgereikt en 8 juli sluit het schooljaar af met een bbq waarbij ook afscheid wordt genomen van de collega's die ons gaan verlaten.

Is er nog meer gebeurd in de afgelopen periode? Ja hoor, het is hier best wel druk ;-) Op 22 juni komt Jurgen Rayman langs bij het Golden Era hotel. Hij treedt daar op als quizmaster bij een quiz in het kader van Shark Week. En tja, een bekende Nederlander trekt natuurlijk Nederlanders (en Surinamers) aan... We zijn niet al te lang gebleven.

Er is het voornemen van de Tourist Office om eens per maand een zgn. Taste of Cultures te houden en op de een of andere manier is Mia daarbij betrokken geraakt. Op het terrein van Lion's Den bezetten verschillende culturen of landen hun hokje om van daaruit kenmerkende producten vanuit hun cultuur voor het voetlicht te brengen. Mia vertegenwoordigt Nederland en heeft bedacht dat de gewoonte om beschuit met muisjes te geven bij de geboorte van kinderen de moeite waard is om te vertellen. Ze maakt daartoe naast vele beschuiten met muisjes ook het drankje kandeel. Lekker? Daar zijn de meningen over verdeeld. Zo vreselijk druk is het nu ook weer niet en zij die langskomen verwachten misschien veel voedsel (voor weinig natuurlijk) maar het is juist de bedoeling om in kleine dingen tot een culturele uitwisseling te komen. Silke heeft Mia geholpen bij de bereiding en de servering. Eerstvolgende keer is augustus: de maand juli is het vakantie. Als Mia in september Nederland weer vertegenwoordigt is ze van plan hutspot te maken en het verhaal over de stad Leiden te vertellen. Mok en Tjeerd: Leidse vlaggen opsturen dus!

Een ander vermeldenswaardig evenement betreft Independence Day van de Verenigde Staten. Eerder hebben we onze buren Michael en Kathy al omschreven als mensen die bij wijze van spreken de zonsopkomst nog zien als aanleiding voor een brunch of zo, maar 4 juli is voor de Amerikanen natuurlijk toch wel een belangrijke dag (waarin Statia een rol heeft gespeeld met haar saluut op 16 november 1776 voor het Amerikaanse marineschip Andrew Doria: Statia is de eerste mogendheid die de vlag van het nieuwe land Verenigde Staten eert met een saluut). Omdat het die dag een beetje dreigt te regenen zijn we uitgeweken naar Quills Garden waar Rudy en Rinda wonen maar Michael en Kathy zijn toch de eigenlijke gastheer en –vrouw. We zijn met een man of tien a vijftien en het is allemaal reuze gezellig.

Vandaag ben ik even langs de opticien gegaan. Dat gaat overigens niet zo maar. Je moet eerst een verwijzing hebben van de arts. Dit omdat de collectieve ziektekostenverzekering een deel van de kosten vergoedt. De opticien komt eens per twee weken een weekend over: zij heeft haar praktijk op Saba. Een beetje meten en een nieuw montuur uitzoeken en over een week of drie begint Jan met een nieuwe bril aan het nieuwe schooljaar. Voordat het nieuwe schooljaar begint hebben we overigens in augustus eerst nog de Cambridge-examens in de Engelse taal, maar daarover een volgende keer weer. Eerst nu vakantie waarin Berry en Stanny ons komen bezoeken en wij even off island zijn. We kijken er naar uit!

Tot een volgende keer!

Mia en Jan.