Sint Eustatius

slideshow van foto's

Around the mountain met Eygje en Chubbie

presentatie profielwerkstukken leerlingen HAVO 5

Koningsdag: foto's

Koningsdag: video's

Statia, 1 mei 2015.

Vrienden,

De paasvakantie is afgelopen en de komende twee weken is er normaal school. Dan is er alweer een week vakantie: Koningsdag, Dag van de Arbeid en de dagen daartussen. Niet iedereen zal het met me eens zijn maar vooralsnog ben ik van mening dat het aan vrije tijd in het onderwijs niet ontbreekt. Toegegeven, er staan zaken tegenover: je kan niet zomaar vrij nemen, je bent gebonden aan de daarvoor aangewezen perioden. En ook in de voorbereiding van lessen en in het corrigeerwerk gaat tijd zitten. Maar goed, laat ik stoppen met navelstaren! We hebben het helemaal niet slecht!

Maandagavond had ik een vergadering waarin de medezeggenschapsraad - waar ik lid van ben - overleg heeft gevoerd met het bestuur en de directie. Het past natuurlijk niet om op deze plaats daar diep op in te gaan maar wanneer ik na ongeveer veertig jaar ambtenaar te zijn geweest wel dacht dat ik zou weten hoe dit soort besprekingen zouden lopen, dan vergiste ik mij toch. Een wel heel bijzondere manier van vergaderen heb ik aan mijn ervaring kunnen toevoegen!

Woensdag is er een personeelsvergadering waarin de naam van onze nieuwe directeur (per volgend studiejaar) bekend wordt gemaakt: Rosalie Edelstein-Lopes, momenteel nog directeur van de Golden Rock basisschool op het eiland. In ieder geval iemand van het eiland die bovendien de onderwijswereld kent: de verwachtingen zijn hoog! We zullen zien hoe zich een en ander in de praktijk ontwikkelt.

Woensdagavond zijn we naar het CNSI-gebouw gegaan (CNSI staat voor Caribisch Nederlands Scientific Institute). Hier werden maandag- en woensdagavond evaluatiebijeenkomsten gehouden. De evaluatie betreft de situatie op de BES-eilanden na 10-10-10. Weliswaar hebben wij de situatie van voor 10-10-10 niet meegemaakt maar we kunnen wel wat vinden van de huidige situatie. En dat hebben we dan ook gedaan!

Dinsdag en donderdag beginnen voor mij de lessen Engels. Van de eerste lessen valt natuurlijk nog niet zoveel te zeggen maar het kost wel wat tijd. Zelf zit ik de eerste groep op die dagen: van drie uur tot half vijf. Vanaf half vijf is er dan weer een groep tot zes uur. En zo zijn er op de maandag en woensdag nog twee andere groepen die deze middagen op soortgelijke wijze delen.

Donderdag een welkome verrassing: we gaan om half zeven eten bij Alicia in Quill Gardens. Alicia vertegenwoordigt onze huiseigenaar en int onze huur. Ze is de zus van Rinda (Rudy and Rinda) en ze lossen elkaar zo af en toe af (paar maanden Alicia, paar maanden Rudy and Rinda). Quill Gardens is de residentie van Caribisch Nederland. Je zit er heerlijk met een prachtig uitzicht over Zeelandia. Het was een gezellige en genoegelijke avond (met o.m. ook onze buren Michael en Kathy).

Vrijdagmiddag is er een voortzetting van de personeelsvergadering van woensdag en enkele onderwerpen worden in afzonderlijke werkgroepjes uitgediept. Plenair vernemen we van de ontwikkelingen op CXC-gebied en spreken we over de lessen Engels. In afzonderlijke groepjes spreken we over corvee, pleinwacht, schoolregels en omgangsvormen. Zelf draag ik mijn steentje bij aan de discussie over de schoolregels. Naast rationele argumenten spelen ook ervaringen uit het verleden en typisch Statiaanse sentimenten een rol in de discussie. Ben erg benieuwd waar dit allemaal naar toe groeit.

Zaterdag in de loop van de ochtend loop ik wat door mijn mail en raak ik in een mailwisseling met collega Eygje waarop zij plotseling voorstelt om een stuk van de "Around the Mountain"-trail te wandelen. En zo raak ik zomaar ineens in een gezellige wandeling verzeild. De hond van Eygje, good old Chubbie (twaalf jaar oud!), draaft lekker mee en ca tweeëneenhalf uur later zitten we weer van de zojuist door Mia gemaakte roti koekoes (gestoomde Indische cake) te snoepen.

Zondagochtend een mooie duik gemaakt. Volgens Mike (van de duikschool Scubaqua) is het de enige echte Grand Canyon van Nederland. Een tamelijk diepe duik - tot ca. veertig meter - waarbij je langs indrukwekkende rotsformaties zweeft. Scubaqua is - terecht - heel trots op hun duikstekken in de omgeving!

Even heel iets anders. Waar wij een jaar geleden natuurlijk wel wisten wat Skype en Facetime waren, hadden wij ons tot dan toe nog maar nauwelijks bediend van dit instrumentarium. Onze communicatie met vrienden en familie in Europees Nederland verloopt echter momenteel - behalve natuurlijk via de mail, deze nieuwsbrief en Facebook (van Mia) - voor een belangrijk deel langs die wegen en dat is toch wel bijzonder. Natuurlijk is zevenduizend kilometer een ongelofelijk grote afstand maar het directe en gratis spraak- en beeldcontact (mits internet voldoende beschikbaar) maakt dat sommige contacten mogelijk zelfs intensiever worden onderhouden dan in de tijd dat we in Den Haag woonden. Grappige constatering, nietwaar?

In reactie op onze laatste nieuwsbrief gaf Peter - een vriend die ik heb leren kennen in mijn Mauritshuis-periode - ons te kennen dat hij bij een theaterbezoek in Amsterdam onverwacht tegen een zaal aanliep met daarbinnen aan de wand het woord "Statia" dat hij via onze nieuwsbrieven heeft leren kennen als de lokale benaming voor ons eiland. Het blijkt een expositie van het eiland gericht op het opnemen van Caribische elementen in Madurodam naar aanleiding van een verkiezing door kinderen daartoe in de herfst van afgelopen jaar. Voor ons eiland zijn Fort Oranje, de Bethel Methodist Church en de luchthaven genomineerd. Ben eigenlijk best wel benieuwd naar de ontwikkelingen. Een mailtje onzerzijds naar Madurodam is vooralnog onbeantwoord gebleven maar een gezellig en positief klinkend mailtje van initiatiefnemer Pink Pony Express gaf ons het beeld dat er nog druk gelobbyd wordt!

De laatste dag voor de vakantieweek die met Koningsdag begint (vrijdag 24 april dus) presenteren de vijfdeklassers van de havo hun profielwerkstuk. Wij zijn naar die presentatie gegaan en waren behoorlijk onder de indruk! We zijn best wel een beetje trots op onze vijfdeklassers! Laten we hopen op een voor hen succesvol centraal examen in de komende maand! Een fotosessie van de presentatie van de profielwerkstukken staat op de facebook-pagina van de school die door Mia wordt bijgehouden (zie www.gvpschool.com en klik op de facebook-link).

Het wordt inmiddels voelbaar warmer: we zijn weer op weg naar de zomer. De temperatuur stijgt overdag tot rond de dertig graden en op weg naar school voel ik een belangrijk verschil tussen dagen waarop ik gewoon om half acht begin en dagen waarop ik het eerste uur vrij heb: zo snel wordt het al weer warm op de dag!

En dan is het Koningsdag: maandag 27 april. Hoe men op het eiland ook denkt over Nederland, koningsgezind zijn ze in ieder geval wel! In de vroege ochtend wordt er weer gemarcheerd en muziek gemaakt door scouting-achtige jeugdgroepen, beide volksliederen worden gezongen en de de vlaggen worden plechtig gehesen. Dit alles natuurlijk op Fort Oranje: het lijkt wel Statia Day (16 november). De dag wordt vervolgd met allerlei activiteiten die we zo goed kennen van een Konings- of - eertijds - Koninginnedag in Europees Nederland. Er is een gezamenlijk ontbijt in het Wilhelminapark.

Vanaf negen uur zit ik met de eindexamenklassen havo oude wiskunde-examens door te werken! Net als trouwens alle komende werkdagen van deze vakantieweek. Vanaf drie uur in de middag (plus een Statiaans halfuurtje of langer) begint er - vanwege Koningsdag - een dansevenement in het buurtschap Golden Rock. Een stuk of tien groepjes van voornamelijk danskunstenaars (maar ook gedichtvoorlezers en zangeressen) vertonen hun kunsten en wij genieten ervan, al slenterend door de straten van Golden Rock. Na afloop - rond half zes - spoeden wij ons naar de duikschool voor een verfrissend biertje.

Na donderdagavond bij Jos en Carli (en Naomi) te hebben gegeten staat ten slotte aan het eind van de vakantieweek het weekend weer voor de deur waarna de gewone schoolwerkzaamheden weer zullen beginnen. Maar eerst is het dus weekend en dat lijkt een mooi moment om dit relaas af te ronden! Tot de volgende keer!

Mia en Jan.