Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

Presentatie GvP aan ouders en leerlingen groep 8 van de basisscholen

Vertrek en aankomst: Mia in NL

Opening expositie "Caribische connecties"

Taste of the Cultures (9 mei 2019)

Informatie over CCSLC-examens

Havo-examens 2019

Havo-galadiner op 23 mei 2019

Assessments en introductie leerlingen basisschool

Etentje bij Christina en Maldwyn

Statia, 2 juni 2019.

Vrienden,

Kort na terugkomst uit Barbados "doen" we nog twee normale schooldagen op maandag en dinsdag, de rest van de week verdampt onder de vlag van Labour Day in vrije dagen. Dinsdag 30 april is er in de avond een presentatie van onze school ten behoeve van (ouders van) aanstaande leerlingen (dus zij die nu nog op de basisschool zitten).

Vijf mei komt Mia weer thuis na tweeeneenhalve week te zijn ondergedompeld in de Europees Nederlandse drukte. Op de heenweg had ze bij de tussenstop op Curacao een warm en onverwacht weerzien met vriendin Ange. Acht mei is het voldoende mooi weer om de oude dagelijkse routine van dobberen in zee aan het eind van de middag weer op te pikken. Die avond is er een korte stroomonderbreking: het hele eiland lijkt een halfuurtje donker. Net natuurlijk als wij willen eten, maar goed... Het hoort bij de charme van het eiland en - toegegeven - het is al weer een tijdje geleden dat wij onze laatste powerfailure hebben gehad.

Woensdag 7 mei is er de officiele opening van de expositie (bij het museum) over Caribbean Ties (Caribische Connecties). De Taste of the Cultures van donderdag 9 mei staat ook in het teken van dit thema. Een paar leden van de Simon Donker Group (expressie, toneel, dans olv Misha Spanner) voeren een dans uit met accenten van klassiek ballet. Leuk om te zien.

Op school begint deze week het havo-examen (ook de examens van het (v)mbo maar daar ben ik minder bij betrokken). 6 en 7 mei zijn er de mondeling te houden examens geschiedenis en aardrijkskunde. De gecommiteerde uit Nederland (dezelfde als in voorgaande jaren: dhr Hietbrink) deed via een Skypeverbinding in lokaal 6 mee.

Donderdag 9 mei is er dan het eerste examen dat we op hetzelfde moment schriftelijk afnemen als in Europees Nederland. Half twee NL-tijd is half acht in de ochtend bij ons en op dat moment open ik de enveloppe met de wiskunde (A en B) examens. Dit jaar zitten we - havo-5 - "achter", in het restaurant, in de hoop en verwachting dat het daar gedurende de examens rustig blijft.

Emilia, een leerling van mijn havo-klas van vorig jaar, is afgelopen jaar naar het vwo in Curacao gegaan maar ze heeft besloten het vwo-traject niet af te maken en volgend schooljaar naar Europees Nederland te gaan voor een hbo-studie. Ze is inmiddels aangenomen bij de hogeschool Zeeland voor de Engelstalige studie Civiele Techniek in Middelburg. Ze is nog nooit in Europees Nederland geweest en heeft net (zie vorige nieuwsbrief) haar Nederlanderschap ontvangen dus een beetje hulp bij haar eerste schreden in haar nieuwe land kan ze wel gebruiken en die bieden we dan ook. We hebben Mattie gevraagd om te helpen bij de inrichting van haar studentenappartement (dat haar inmiddels is toegewezen).

Over oud-studenten gesproken: voor de in Amerika studerende studenten is het inmiddels vakantie en ik praat bij met Lenaria die nu op Statia is. Erg gezellig om haar weer te ontmoeten. Nog een ontwikkeling met een oud-student: Saskia (studeert op Curacao) heeft een beurs ontvangen voor een studie van ca. een half jaar in Cordoba (Spanje). Geweldig! Heel kort begroet ik ook Gervaughn en Wenifer: beide studerend in Amerika, en kennelijk allemaal al vroeg gezegend met zomervakantie. Ook met Rogers heb ik contact opgenomen: ook hij wacht op het Nederlanderschap en wil vervolgens studeren in Nederland. Eens kijken hoe we dat het best aan de vork kunnen steken.

Op 15 mei wordt er voorlichting gegeven aan de ouders en leerlingen betreffende de aanstaande CCSLC-examens. CCSLC is een basisniveau in het CXC-systeem dat volgens ons schoolbeleid door alle leerlingen moet worden behaald en waarna een keuze gemaakt wordt voor CVQ (mbo) of CSEC (havo).

Teneinde de ontwikkelingen op het eiland enigszins te ordenen en te voorzien van mijn "verhaal" erbij, heb ik het domein www.statianews.info vastgelegd. Ik heb daar het rapport van de Commissie van Wijzen aldaar gepubliceerd en ook mijn brieven aan de Tweede Kamer over allerhande onderwerpen. Om ook de lokale bevolking in de gelegenheid te stellen om een en ander te lezen heb ik de site tweetalig opgezet en hij opent in het Engels. Met het vlaggetje rechtsboven kun je naar de andere taal schakelen. Recent is in opdracht van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer een rapport opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen over een vergelijking tussen Nederland, Frankrijk, Groot Brittannie en Denemarken over hoe de verschillende landen met gebiedsdelen elders in de wereld omgaan. De opdracht vanuit de Commissie Koninkrijksrelaties is relevant omdat "Den Haag" zich een visie moet vormen hoe met Caribisch Nederland om te gaan (aldus stelt ook het rapport van de Commissie van Wijzen). Kortom, lees mee en geef zo nodig input op www.statianews.info. Als gezegd: de site opent Engelstalig maar met vlaggetje rechtsboven kun je schakelen naar het NL-deel van de site.

Op 23 mei is het de laatste examendag voor de havo en alweer voor het vierde jaar achtereen houden we het havo-galadiner met alle studenten en docenten van havo-5 in de periode dat de examens achter de rug zijn en de uitslag nog niet bekend. Dit jaar doen we het op de laatste examendag. De normering, waarmee de behaalde scorepunten (behaald in het eerste examentijdvak) worden omgezet in examencijfers, wordt pas op 12 juni bekendgesteld. Dus niet eerder dan op die dag weten we wie geslaagd, wie niet geslaagd en wie een herexamen. Het galadiner houden we dit jaar op de bovenverdieping van Ocean View omdat het naastgelegen fort nu een opslagplaats is ten behoeve van werkzaamheden om de erosie te stoppen. Alle docenten houden - als alle jaren - een speech met beste wensen voor de toekomst, goede herinneringen uit het verleden en alles wat er tussen zit. Enkele studenten nemen eveneens het woord. En net als in voorgaande jaren zullen wij - docenten - ook deze groep weer erg missen. Deze groep is in de afgelopen jaren een tot hechte vriendenclub geworden. Drie ervan - Khadija, Dejeanee en Wytze, zitten al vijf jaar in dezelfde klas en ik ben hun gehele havo-carriere hun wiskundedocent geweest! Mia eet die avond met Teresa in Blue Bead. Zoals altijd wisselen ze titels van boeken uit en verbeteren ze de wereld

Vrijdag 24 mei gaan we even op kraamvisite bij Ruelle: mijn havo student van vorig jaar en nu moeder. Ze pakt aanstaand schooljaar haar studie in Amerika weer op. Terwijl wij op visite zijn lopen zomaar drie geiten de woonkamer in die overigens vrij snel doorhebben dat het geen doorloop is naar elders dus ze zijn even plotseling weer vertrokken als dat ze zijn binnengekomen. Tja, waar in Europees Nederland maak je zoiets mee ;-)

In het weekend zitten we natuurlijk weer eens bij Harbour Club. Zondag gaat het regenen. We merken naar elkaar op dat de op het dak roffelende regen zo lijkt op het knusse van het kamperen met de tent: wij lekker binnen en droog terwijl de regen buiten flink te keer gaat. Een andere observatie betreft het feit dat je zo heerlijk op een terrasje zit, vlak aan zee. Het is eigenlijk net een grote vakantie. Maar de realiteit is dat we er wonen. Heerlijk toch?! Vervelend is wel dat Mia uitgleed op het natte vlonder naar het terras en wat ongelukkig met haar ribben op het handvat van haar kruk terecht kwam. Zeer pijnlijke ribben, slecht slapen en geen auto kunnen rijden zijn het gevolg. Na een paar dagen gaat het gelukkig weer een stuk beter.

Op 28 en 29 mei zijn er assessments van groep-8-leerlingen van de vier basisscholen. Dit viden bij ons op school plaats. Natuurlijk krijgen deze leerlingen meteen een rondleiding op hun nieuwe school.

Schrijf ik net op 26 mei aan de Tweede Kamer dat er ogenschijnlijk helemaal niets gebeurt op het eiland, of in elk geval veel minder dan je zou verwachten van een eiland in een bestuurlijke transitie, komt er op 29 mei ineens de derde voortgangsrapportage van staatssecretaris Knops binnen. De staatssecretaris informeert eens per half jaar de Tweede Kamer over de voortgang op Sint Eustatius na de bestuurlijke interventie van 7 februari 2018. Op 31 mei stuur ik mijn reactie op deze rapportage naar de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer (dit alles is ook te vinden op eerder aangehaalde site www.statianews.info). Op 13 juni is er weer een zgn. Algemeen Overleg (van twee tot vijf uur in de middag) van deze Commissie over Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ik heb deze derde voortgangsrapportage niet op de agenda zien staan (misschien wordt-ie nog toegevoegd) maar wij zullen dan zeker aan het internet hangen om een en ander te volgen (als het internet ons dat op dat moment toestaat natuurlijk ;-)

Op 31 mei zijn wij uitgenodigd - met Mathieu en Whitney - voor een etentje bij Maldwyn en Christina. Hier - op het eiland - wordt doorgaans wel met elkaar gegeten maar dat is dan meestal een bbq in de tuin of op het strand, en niet binnen rond de tafel. Nu wel. Het was heel erg gezellig, ontspannenen en ook heel erg lekker.

En dan is het al weer juni dus het wordt tijd om deze brief maar eens te verzenden. We kijken uit naar de ontwikkelingen die voor ons liggen en dan is het al weer bijna onze vijfde zomervakantie sinds we hier wonen.

Tot een volgende keer.

Mia en Jan.