Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

16 januari 2022: dossierkoninkrijksrelaties.nl negende bericht van mia (in zeswekelijkse cyclus) met elke week een eiland _

13 maart 2022: dossierkoninkrijksrelaties.nl tiende bericht van mia (in zeswekelijkse cyclus) met elke week een eiland _

Statia, 15 maart 2022.

Vrienden,

Het overkomt ons niet vaak, maar februari is voorbijgegaan zonder nieuwsbrief. Aan een kant vinden wij dit jammer, maar aan de andere kant: het zij zo. Of, zoals we wel vaker zeggen: kleine dingen hou je altijd.

Is er dan niets gebeurd? Natuurlijk wel, eens even denken. Ik ben gevraagd om getuige te zijn bij het huwelijk van Marietza Patrick (de moeder van Lenaria). Dat vind ik wel bijzonder. Het huwelijk is 30 april op Sint Maarten en we vliegen er heen op de ochtend van de 30e april en na afloop varen we weer terug met Makana Ferry op diezelfde dag. Als je op dezelfde dag uitgaat en weer binnenkomt (en onderwijl Sint Maarten aandoet) dan zijn er geen quarantaine consequenties aan dat reisje verbonden. En aangezien een paar dagen later de CSEC-examens weer beginnen, vind ik het wel zo plezierig - zo niet noodzakelijk - om niet onnodig weg te zijn van school. Tegelijkertijd vind ik het natuurlijk een hele eer. Mia gaat mee en is meteen aan de slag gegaan om de benodigde vlieg- en vaartickets te regelen.

Over regelen gesproken: met school hebben we afgesproken dat onze reis naar Nederland en het overbrengen (verhuizen) van onze spullen (is niet zo veel: wat boeken en kleding, dan ben je er wel zo ongeveer) door onszelf zal worden geregeld. School vergoedt een en ander maar dat gebeurt op grond van de reisgegevens en een verhuisofferte. Het feitelijke geregel en het maken van afspraken is iets waar Mia zich op stort. Eind februari is dit spel begonnen, dus in feite zijn we al bezig met de terugreis en het einde van onze Statia-periode. Medio juli wordt een en ander ingepakt en in september komen de spullen dan aan in Nederland. Dat komt omdat we dan nog even tijd en gelegenheid hebben om onze kelder in Den Haag uit te mesten. Bovendien gaan we in augustus nog met een cruisevakantie. Onderwijl doen wij intussen allerlei dingen de deur uit die we toch niet (meer) zullen gebruiken. Een boel handwerkspul is naar Rianne Vreeling gegaan. Tafels (nadat ze zijn leeggeruimd ;-) zijn toegezegd aan Dorette, etc.

Sprekend over vertrek. Wij zijn trouwe bezoekers van de Bethel Methodist Church. Niet dat we zo religieus zijn, maar de community is er een waarin we ons wel thuis voelen. Natuurlijk zijn er verschillende leerlingen die daar ook zitten, en ook hun ouders. We voelen ons in elk geval wel zoveel deel uitmaken van deze gemeenshap dat het ons netjes leek om ons vertrek in de kerk ook mede te delen. Op zondag 13 februari heb ik in de kerk deze tekst uitgesproken.

Met betrekking tot de politiek en onze bevindingen en observaties: op zaterdag 12 februari houdt de ombudsman een inloopspreekuur op de gvp-school. Mia, Dorette en Jan gaan erheen. Dorette (vriendin, tevens gynaecoloog) heeft veel inside informatie over het zorgdossier op het eiland (zie mailtje en briefje met bevindingen. Zorg is niet goed geregeld en zij kan dat goed onderbouwen. Als Dorette eenmaal van wal steekt is het net alsof je naar een spannende film zit te kijken maar het verhaal is kennelijk allemaal waar. Soms onvoorstelbaar waar. Voorts hebben wij een kort overzicht van ons inziens belangrijke aandachtspunten opgeschreven. Op maandag 21 februari is er een meet and greet met de nieuwe staatssecretaris, mw Alexandra van Huffelen. Zij doet een kennismakingsreis langs de Antillen. Op 23 februari schrijf ik mijn impressie van dit bezoek. En op maandagavond 28 februari spreken we dhr Jeroen Recourt, lid van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer. Deze commissie doet op 28 februari Sint Eustatius aan en vertrekt op 1 maart alweer.
Noot: In het gevolg van Van Huffelen zit de directeur Koninkrijksrelaties, dhr Rene Bagchus. Hij komt niet op het eiland aan want op een eerder eiland (Bonaire) test hij voor vertrek positief. Via Whatsapp heb ik hem wel ongeveer een uur gesproken (hij had de wens geuit om met mij in contact te komen). Als delegatieleider van de Eerste Kamer was er dhr Paul Rosenmoller maar vlak voor vertrek van Saba (op weg naar Sint Eustatius) test ook hij positief en strandt dus aldaar. Ook hij had de wens geuit met ons te spreken. Gelukkig was er dhr Jeroen Recourt met wie we heel aangenaam en naar wij hopen ook effectief ervaringen hebben uitgewisseld.

En sprekend over Dorette. Zij is bij gelegenheid van wereldvrouwendag (8 maart 2022) op Statia in het zonnetje gezet. Enkele toespraakjes en een "award". Wij waren ook genodigd. Het verliep wel een beetje chaotisch, zo hebben wij begrepen van Dorette. De ceremonie zou plaatsvinden in The Guesthouse (vlak naast Ocean View) maar op het laatste moment (een of twee uurtjes voordat de ceremonie zou beginnen) werd deze lokatie gewijzigd in Lions Den. Tja, organising by chaos lijkt een soort missie van onze lokale overheid. Als ik er goed over nadenk en even mijn kritische bril opzet dan komt het dus neer op vooral een boel non-transparantie en als er dan toch nog iets wordt gecommuniceerd dan gaat zelfs dat nog fout... Overigens is het Dorette natuurlijk meer dan gegund deze award in ontvangst te nemen. De enige BIG-geregistreerde arts van Statiaanse origine...

En, ach ja, wij doen eigenlijk niet zoveel met onze eigen verjaardagen maar het moet gezegd: op 2 maart was ik jarig. Behalve dat er felicitaties kwamen uit de hoek van de directe familie, was het opvallend hoeveel felicitaties (per whatsapp en per mail) binnenkwamen van oud-leerlingen. Het was hartverwarmend dat het contact met deze oud-leerlingen toch nog steeds zo goed is.

Donderdag 3 maart gaan we uiteten bij Maldwyn en Christina. We zouden daar al eerder heen gaan maar vanwege de eerdere (relatief grote) uitbraak van Covid op het eiland hebben we die afspraak uitgesteld. Tot donderdag 3 maart dus. Zoals verwacht: hartverwarmend gezellig. Vrienden waarmee we het contact, ook nadat we vertrokken zijn, zeker niet willen verliezen!

Op 13 maart is er weer een deadline voor wat betreft de bijdrage van Mia in dossierkoninkrijksrelaties.nl. Ze oogst er veel opgestoken duimpjes mee.

Over dossierkoninkrijksrelaties.nl gesproken, eind februari is er een artikeltje waarin Clyde van Putten een vergelijking trekt tussen hetgeen zich afspeelt tussen Oekraine en Rusland enerzijds en de interventie op Sint Eustatius anderzijds. Op 3 maart 2022 schrijf ik hier een brief over naar de Tweede Kamer. In deze brief worden beide publicaties aangehaald (met een link op internet).

Niet echt heel interessant maar toch - wellicht - vermeldenswaardig. We zitten al zo-n twee weken binnen. Normaal zijn we altijd buiten op de porch maar de laatste twee weken - ik zal niet zeuren over klimaatverandering - is het alsof er een orkaan naderbij komt. Het regent en waait dat het een lieve lust is.

Wel, dan brei ik er nu toch maar een eind aan. Wellicht ben ik nog iets vergeten, maar dan hoop ik die herinneringen in een volgende nieuwsbrief te noemen. Deze moet nu toch echt weg!

Tot een volgende keer!

Groet,

Mia en Jan.