Sint Eustatius

Foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

Daily Herald, 16 maart 2018: Artikel over Ombudsman (met aandacht voor pensioenen en internet op GvP-school)

Leerlingen van VMBO bouwen en plaatsen nestkasten olv collega Dennis

8 maart: Wereldvrouwendag, Lions Den

25 maart: Palmzondag

Statia, 25 maart 2018.

Vrienden,

Wat ik, meen ik, nog niet heb geschreven is dat ik drie van mijn havo-5-leerlingen begeleid met hun profielwerkstuk. Lenaria schrijft een stuk over cryptografie (PGP) en Zdijah en Ruelle zijn meegezogen in mijn nieuwsgierigheid naar de oorzaak (en wat er aan te doen) van de matige en tegelijkertijd dure internetvoorziening op het eiland. Maandag 5 maart hebben Z, R en ik een gesprek gehad met een informatiemanager van het RCN (Rijksdienst Caribisch Nederland) en vrijdag 9 maart met onze plv. regeringscommissaris, dhr Mervyn Stegers. Eerder waren er ook gesprekken met anderen, zoals met de directeur van Eutel en - in de kerstvakantie - met iemand van het ministerie van BZK in Den Haag. Allemaal boeiende gesprekken. We hopen dat dit alles niet alleen leidt tot een mooi profielwerkstuk maar ook tot een verbeterde internetinfrastructuur op de korte termijn. De aanleiding van onze boosheid (pardon: verwondering, alle onderzoek begint immers met leergierige verwondering) was het bedrag dat onze school sinds november 2017 voor internet betaalt: ongeveer 4.500 dollar per maand (!) voor een contractuele 50 mb/s waarbij mijn snelheidsmeetapp zelden hoger aantikt dan ongeveer 10 mb/s voor download en een fractie hiervan voor upload. En dat alleen als er internet is natuurlijk...

Zaterdagavond 10 maart is er een bijeenkomst in het Community Centre georganiseed door de Brighter Path Foundation, voor zover wij tot op heden hebben kunnen waarnemen is dat de club die de autonomie-discussie geregeld opnieuw aanwakkert. Met gemengde gecvoelens zijn we er heen gegaan: we vermoedden immers dat het hier er weer fel aan toe zal gaan met veel verbaal geweld over de koloniale, Nederlandse interventie in het lokale bestuur. Dat nu viel ontzettend mee. Sterker, het was eigenlijk een heel goed opgezette discussieavond over "hoe nu verder", gericht op een goede, welvarende toekomst van Statia. Hoe op basis van een door bewoners (zoals ook wij) uit te voeren SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats) te komen tot een gewenste leefomgeving. Een beetje volgens het boekje een visie op de toekomst ontwikkelen om vervolgens tot een strategie te komen om vanuit "ist" naar "soll" te komen. Nu is het best een uitdaging om een zaal met ongeveer dertig emotionele en betrokken geesten tot een gedisciplineerde discussie te komen maar de organisatie is daar heel redelijk in geslaagd. Dit krijgt vast nog een vervolg.

Zondag wordt - tot hun eigen verrassing - in de kerk afscheid genomen van Elbert en Lieneke. Het eiland krijgt binnenkort een nieuwe apotheker. Elbert en Lieneke gaan nu eerst van een cruise genieten om daarna weer terug te gaan naar Europees Nederland. Zaterdagochtend heeft Jan nog met Elbert gedoken bij Lost Anchors en een slapende verpleegstershaai gezien!

Op school raakt nog geen van de leerlingen echt in tijdnood of paniek maar het idee dat binnenkort voor havo vijf al weer het laatste schoolexamen plaatsvindt, de profielwerkstukken moeten worden gepresenteerd en kort erna de centrale examens beginnen voert de spanning wel enigszins op. En dan zijn daar ook nog eens vakanties tussendoor gepland: eind maart de paasvakantie en eind april een weekje rond koningsdag en dag van de arbeid.

De inspectie is op school geweest. Het resultaat is niet heel erg goed. Het MBO heeft weliswaar nu de status van "basiskwaliteit" maar de grote hap van school betreft het voortgezet onderwijs en kennelijk is de inspectie van mening dat de didactische vaardigheden van de docenten nog niet op orde zijn. Een van de inspecteurs is ook bij mij in de klas geweest en hoewel ik niet weet wat hij ervan vond, kreeg ik niet de indruk dat hij ontevreden mijn lokaal verliet. Hoe het ook zij, als groep zijn we er kennelijk nog niet. In oktober komen ze waarschijnlijk weer langs. Een belangrijk(er?) graadmeter vind ik hoe we door de komende examens komen. Voor "mijn" havo ben ik nog steeds hoopvol gestemd en reken ik op een redelijk tot goed resultaat!

We komen weer wat vaker bij Scubaqua. Sinds de orkanen van een half jaar geleden was de zee via het strand niet goed toegankelijk: veel stenen, geen zand. Na een paar dagen een aanhoudende golfslag vanuit het noorden is er weer veel zand bijgekomen en dat maakt dat je weer als vanouds gemakkelijk de zee in kan lopen. En na een schooldag is het altijd wel weer fijn om de dag dobberend in zee af te sluiten. Overigens, het lopen vanaf school naar Scubaqua is wel enigszins bemoeilijkt. Waar je voorheen het Bay Path naar beneden loopt is juist dat pad (en de directe omgeving ervan) met schrikdraad afgesloten. De erosie - nog eens aangezet door de orkanen - heeft de bergwand geen goed gedaan, waardoor we tegenwoordig helemaal moeten omlopen: vanaf de school voor de begraafplaats langs en via Kings Well en Smoke Alley naar de boulevard en dan weer een eindje terug naar Scubaqua.

Vandaag, 25 maart is het palmzondag met een daarbij horende "processie" voorafgaand aan de kerkdienst. Morgen begint de SE-week (SE staat voor schoolexamen). Voor havo 5 is het - zoals reeds opgemerkt - alweer de laatste SE-week: hierna staan voor hen de SE-resultaten (waarmee ze het CE - centraal examen - in gaan) vast. Op 10 april presenteren ze hun profielwerkstukken maar daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

Voor nu, geniet van de zondag en komende paasvakantie. Tot later,

Mia en Jan.