Sint Eustatius

foto's van deze periode (het bijschrift per foto staat onder de i van informatie [rechtsboven])

gospelcompetitie in community center

galadiner havo-examenstudenten

Twee speeches bij dit diner: die van mijzelf en die van Maaike (die er niet bij kon zijn en die ik heb voorgelezen)

enkele foto's voorafgaand aan de rechtszaak (kort geding), aangespannen door de twee commissionars tegen de governor

2 juni vertrekt een basketbalteam naar nederland: een reisimpressie...

12 juni: bbq georganiseerd door examenkandidaten

examenstunt of vandalisme? iets met waspoeder, toiletpapier, pindakaas en een schaap

Statia, 19 juni 2017.

Vrienden,

Donderdag 25 mei (het is dan ook Hemelvaartsdag) is er wederom een Taste of the Cultures. Deze maand wordt gevierd dat het fenomeen een jaar bestaat dus extra feestelijk en met meer live muziek. Deze keer zonder Mia want zij is in Nederland. Ashley en Esther springen in het aldus ontstane gat en verkopen oliebollen. Diezelfde avond is er in het Community Center de eindronde van de gospelcompetitie voor leerlingen van de verschillende basisscholen. Onze Cecilia is de grote motor in de organisatie van deze competitie en helpt menig leerling over een moeilijk moment van optreden heen. De winnaar dit jaar is de Bethel Methodist School (met o.m. Ishn die ook al eerder - samen met Z'DiJah - excelleerde in het interscholastic tournement op Sint Maarten).

Vrijdag 26 mei begint om 11.30 een foodsale waarvan ik 11.20 een uitnodiging kreeg. Organisatorisch natuurlijk niet zo handig: ik zat net een broodje kaas bij Paramira te eten wanneer ik de melding ontvang dat ik tien minuten later bij de Timbers (Christine, Maldwyn en Sjevon) een warme hap kan ophalen. Weliswaar heb ik dan ook niet die maaltijd opgehaald maar wel een tijdje heel gezellig met Christine en Maldwyn zitten praten.

Zaterdag 27 mei - het belooft vandaag een mooie en vooral droge dag te worden - hebben we in de avond het galadiner met de havo-examenkandidaten met hun docenten op de binnenplaats van Fort Oranje. Vorig jaar voor het eerst maar met deze versie hebben we de status van "jaarlijks terugkerend evenement" inmiddels bevestigd. Omdat het belooft droog te blijven hebben we geen tent laten neerzetten: zo onder de sterrenhemel is het toch "echter". Alleen fotograaf Dennis miste de tent wel: de belichting van de foto's is zo toch een stuk lastiger dan met een flitslicht-reflecterend tentdoek boven je hoofd.

Behalve dat een galadiner natuurlijk erg leuk is, was er vorig (en ook dit) jaar ook een goede reden om zoiets te doen. De graduation in juli is traditiegetrouw een drukke gebeurtenis met (volgens sommigen: te) veel sprekers. Het risico dat iedereen die avond veel te lang vindt duren is dan groot: iedereen komt immers voor slechts een (1) kind, namelijk zijn of haar (klein)kind, neef of nicht. Wanneer er dan veel tijd heen gaat met al dan niet boeiende speeches dan is dat niet zo leuk. Om die reden hebben we vorig (en dus ook dit) jaar als havo-team gemeend met de havo-examenstudenten alleen iets te moeten organiseren en zo is het galadiner er gekomen. Tussen de gerechten door spreken docenten de examinandi toe en tot slot spreken ook deze studenten de docenten en elkaar toe. Bij zo'n diner is daar alle gelegenheid voor die bij de graduation nu eenmaal niet is (de graduation betreft immers niet slechts de havo-studenten maar ook alle andere).

Vanaf maandag 29 mei kunnen projectplannen worden ingediend bij het ministerie van SZW (lees: de Rijksdienst Caribisch Nederland) bedoeld om kinderen in Caribisch Nederland een steun in de rug te geven. Onze school dient ook enkele plannen in: we wachten met spanning en in vertrouwen af hoe ze worden beoordeeld. Het is echter soms net als bij een lening van een bank: om er voor in aanmerking te komen moet je eigenlijk eerst aantonen dat je er geen nodig hebt. Ik wil daarmee zeggen dat de in te vullen formulieren soms zo lastig zijn dat het best wel moeilijk is om een goed plan te maken dat door de MinSZW-beugel kan. Bij een plan heb je bijvoorbeeld niet meteen al offertes bij de hand om een begroting te onderbouwen. Ook denken we hier klein: met een paar duizend euro (of dollar) kun je soms al veel betekenen dus om dan tot een minimum-aanvraagbedrag voor een projectplan van tienduizend euro (of dollar) te komen, moet je er wel even voor gaan zitten.

Donderdag 1 juni was er een bijzonder kort geding. Bijzonder in de zin dat je zoiets in (Europees) Nederland toch niet snel mee zal maken. De twee commissionars (wethouders) spannen een kort geding aan tegen de governor (burgemeester). Dit omdat de commissionars van mening zijn dat de governor hun beleid dwarsboomt door besluiten niet te tekenen of uit te voeren. De governor voert als verdediging aan de hetgeen aan hem wordt voorgelegd veelal niet rechtsgeldig is of niet procedureel correct tot stand gekomen is. Op 15 juni wordt de uitspraak verwacht.

Vrijdag 2 juni vertrekt het basketbalteam van de GvP-school naar Nederland. Voor de teamleden is het niet slechts een kwestie van goed kunnen basketballen, het is ook een beloning na een jaar van hard werken en zich goed gedragen. Floyd en Yannick begeleiden het team. In Nederland wordt niet alleen gebasketbald, ook worden er excursies georganiseerd, scholen bezocht, gebarbecuet en Walibi bezocht. Statia was afgevaardigd met twee teams en die twee halen beide een tweede plaats in hun categorie. Beide eerste plaatsen zijn voor het Milton Peter College in Sint Maarten. Voor de goede orde: het zijn schoolkampioenschappen over geheel Nederland en de Europees Nederlandse scholen hebben er al verscheidene voorronden op zitten. Wij (en en ook Sint Maarten) kunnen niet meedoen aan de voorronden en doen meteen mee met de finale en pakken daar de eerste twee plaatsen. Het meedoen van ons en Sint Maarten is een erfenis die onze Bas ons toch maar mooi heeft nagelaten!

12 juni is er een foodsale georganiseerd door de examenkandidaten, bedoeld om een feest, na afloop van de graduation in juli, te financieren. Op de foto's is te zien dat het enige tijd duurt voor er wat eten af te halen is. Het blijkt dat afspraken met bbq-bedienende mensen niet goed zijn gemaakt of niet goed zijn nagekomen. Hoe het ook zij, sommigen hebben een uurtje gewacht op hun eten. Het was gelukkig goed weer en iedereen praat gezellig met elkaar. Dat een gebeurtenis niet op tijd begint op Statia is nu eenmaal iets dat vaker voorkomt...

Dan is het eindelijk 14 juni. De dag waarop de examenuitslagen bekend worden. Alle vijf HAVO-kandidaten (waarvan een in Europees Nederland) zijn geslaagd. Van VMBO-B zijn er vier examenkandidaten die ook allemaal geslaagd zijn. Van VMBO-K (tien deelnemers) zijn er vier geslaagd, vier doen een herkansing en twee zijn afgewezen. Van VMBO-T (22 deelnemers) zijn er dertien geslaagd, zeven doen een herkansing en twee zijn afgewezen. In totaal is op dit moment 63 procent geslaagd, een percentage dat nog kan oplopen tot 90.

De volgende ochtend blijken de havo-examenkandidaten een examenstunt te hebben uitgevoerd. Een schaap is opgesloten in een lokaal. In verschillende lokalen ligt waspoeder, is toiletpapier uitgerold en het kunstwerk van Wim T. Schippers uit 1962 (de pindakaasvloer) bleek een inspiratiebron om na te doen. Sommigen konden er om lachen, anderen konden de grap niet waarderen en noemden het vandalisme. Nou ja, zeg...

15 juni hoor ik dat ook Lysette is geslaagd! Lysette is twee jaar geleden (mijn eerste jaar op school) geslaagd voor de havo. Daarna is ze naar Sint Maarten gegaan om haar vwo te doen. En dat is nu dus ook gelukt! Joepie!

15 juni is er voorts de uitspraak in de zaak van de commissionars versus de governor. In het kort komt het er op neer dat de governor moet tekenen wat in meerderheid wordt besloten, tot zover hebben de commissionars hun punt gemaakt. Aanvullend geldt echter dat wanneer een besluit naar de mening van de governor onjuist is (bijvoorbeeld in strijd met de wet of de geldende procedures) hij het besluit aan de Rijksvertegenwoordiger kan voorleggen met het verzoek het besluit nietig te verklaren. Hoe dit alles in de toekomst uit gaat pakken zal de tijd ons leren.

Begin juli is er de graduation en kort daarna begint de zomervakantie. Nu nog een paar weken met toetsen, schoolexamens, boeken inleveren en afrondende werkzaamheden. Het eind van het schooljaar is in zicht. Over de graduation schrijven we een volgende nieuwsbrief.

Mia en Jan.