statia.jhtm.nl statia (NL)

statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

September 2022 - December 2022

Op 3 september 2022 schrijf ik een brief over de gelijkheid tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland, mede naar aanleiding van vragen die hierover zijn gesteld door GroenLinks.

Op 6 september 2022 schrijf ik een brief over de zich nauwelijks verbeterende zorgorganisatie op Sint Eustatius (SEHCF).

Op 12 september 2022 stel ik in een brief (wellicht ten overvloede) het verschil tussen CAS en BES aan de orde, en benadruk ik dat Caribische Nederlanders en Europese Nederlanders eigenlijk dezelfde soort Nederlanders zijn die in hetzelfde land wonen.

Op 20 september schrijf ik over de CAO ontwikkelingen van het onderwijzend personeel in Caribisch Nederland, of meer in het bijzonder: Sint Eustatius. Dit is de brief, en dit is de verdiepende bijlage.

Op 24 september schrijf ik een brief over drie misstanden: de AOW/AOV, de verhoging van de belastingvrije voet, en de bevoegdheid van de gezaghebber bij het sluiten van drugspanden.

Op 29 september schrijf ik wederom een brief, ditmaal getriggerd door de motie zoals recent ingediend door Koos Sneek, lid van de Eilandsraad van Sint Eustatius

Op 5 oktober 2022 schrijf ik een pleidooi voor een sociaal minimum voor Caribisch Nederland, identiek aan dat van (Europees, of: geheel) Nederland.

Op 11 oktober 2022 schrijf ik een brief over de verschillen in wetgeving tussen beide Nederlanden. Dit moet anders!

Op 15 oktober 2022 schrijf ik een brief met wederom een pleidooi om Caribisch Nederland (ook in dit opzicht) te beschouwen als een integraal deel van het land Nederland.

Op 16 oktober 2022 schrijf ik een brief met als strekking ook het intereilandelijk verkeer - zowel vliegend als varend - te organiseren door Den Haag (als PSO -- public service obligation).

Op 20 oktober 2022 schrijf ik een mailtje met als strekking het intereilandelijk verkeer goed te positioneren om in aanmerking te komen voor een PSO.

Op 28 oktober 2022 schrijf ik een brief over de (onterechte) ongelijkheid tussen AOW en AOV.

Op 31 oktober 2022 schrijf ik een brief naar aanleiding van het lezen van het boek "Ongemak" (ISBN 978 90 446 4926 0). Een absolute aanrader!

Op 3 november 2022 schrijf ik een brief hoe na de toeslagenaffaire een mooie nieuwe toekomst zich kan ontwikkelen.

Op 13 november 2022 schrijf ik een brief ter voorbereiding op het debat over (onder meer) het sociaal domein in Caribisch Nederland.

Op 16 november 2022 schrijf ik een brief waarin ik het begrip "gelijkwaardig" kritisch onder het vergrootglas leg.

Op 3 december 2022 schrijf ik een brief waarin ik nogmaals aandacht vraag voor de ongelijkheid tussen de caribische en europese nederlander.

Op 12 december 2022 schrijf ik een brief waarin ik reflecteer op de voordracht van Clyde van Putten op 8 december 2022 in Den Haag over de gemenebest-constructie.

Op 16 december 2022 schrijf ik een brief waarin ik nogmaals aandring op het nu eindelijk op orde brengen van een aantal misstanden. Als mogelijke oorzaak voor het niet voortvarend oppakken van de problemen benoem ik de door mij vermoede tunnelvisie bij Haagse ambtenaren bij het ministerie van BZK.

Op 26 december 2022 schrijf ik een brief waarin ik inga op hoe nu verder na het aanbieden van de nationale excuses over het slavernijverleden.