statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Oktober 2020 - December 2020

Op 5 oktober schrijft de staatssecretaris een tussenrapportage over Sint Eustatius aan de Tweede Kamer met het oog op de aanstaande verkiezingen (van 21 oktober 2020). Diezelfde 5e oktober schrijf ik mijn kanttekeningen bij deze rapportage aan de Tweede Kamer.

10 oktober is het tien jaar geleden dat het nieuwe staatsbestel van kracht werd. Bij gelegenheid van dit memorabele feit is een boek verschenen: Koninkrijk op Eieren. Ik lees dit boek met interesse en geef mijn reflectie.

20 oktober (de avond voor de verkiezingsdag): radioprogramma (FAB Radio 90.3) met Franklin Brown.

21 oktober 2020 vinden de lokale verkiezingen plaats. Daags erna (22 oktober 2020) is de uitslag bekend en geef ik mijn appreciatie aan de Tweede Kamer.

Op 23 oktober 2020 verschijnen er verschillende reportages op koninkrijk.nu (bijvoorbeeld deze en deze). Een ervan betreft een visie van dhr Van Raak (SP). Hierop geef ik direct een reactie.

Op 27 oktober 2020 verschijnt een vervolg op het betoog van dhr Van Raak. Hiertegen neem ik weer stelling.

Op 30 oktober 2020 is er het bericht dat staatssecretaris Knops op 3 november 2020 Sint Eustatius komt bezoeken. Erg onverstandig in de covid19-pandemie, zo schrijf ik in mijn brief.

Op 7 november 2020 schrijf ik een brief waarin ik terugblik op het bezoek van staatssecretaris Knops, het imagoprobleem waarmee Statia kampt en dat er eigenlijk een brede gelijkstellingsoperatie (Statia // Europees Nederland) moet worden uitgevoerd.

Op 18 november schrijf ik een brief waarin ik de verschillende tarieven in belasting en uitkering aan de orde stel tegen de achtergrond van artikel 1 van de Grondwet waarin immers wordt gesteld dat alle Nederlanders op gelijke wijze worden behandeld in gelijke situaties. Deze brief stuur ik naar de Commissie van Financien alsook naar de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een en ander is hier te vinden.

Op 19 november schrijf ik een breed geadresseerde brief waarbij ik wederom artikel 1 van de Grondwet aanhaal. Ik meen een ongelijkheid te zien tussen de wijze waarop middelbare scholieren vanuit Europees Nederland overgaan naar het vervolgende HBO-onderwijs enerzijds en de middelbare scholieren met een CSEC-diploma, verkregen op Sint Eustatius, die overgaan naar het HBO-onderwijs anderzijds. Hierover kunt u hier meer lezen.

Op 20 november verschijnt er een Luchtvaartnota met een bijbehorende Uitvoeringsagenda. Vrij kort er op wordt een wekelijkse directe vlucht geintroduceerd tussen Sint Eustatius en Bonaire. Toeval? Ik weet het niet. Een en ander is hier nader uiteengezet.

Op 9 december 2020 verschijnt het verslag van staatssecretaris Knops over zijn reis naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, waaronder Sint Eustatius. Op 12 december 2020 schrijf ik mijn reactie daarop.

In The Daily Herald verschijnt 14 december 2020 een bericht dat Koos Sneek naar Nederland gaat om zijn plan van aanpak ("A new beginning") te verdedigen bij leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. Mijn commentaar verstuur ik 15 december 2020.