statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Februari - maart 2019

Op 8 februari neem ik kennis van de beantwoording door de Staatssecretaris op vragen uit de Kamer, naar aanleiding van het werkbezoek van de Commissie Koninkrijksrelaties aan Statia (en Saba) in januari 2019. Op blz 9 (van 16) lees ik vraag 16 en het antwoord er op. De nieuwbouw van de gevangenis komt NIET bij het politiebureau; een andere plek wordt gezocht. Dit heb ik niet eerder gelezen op internet of krant hier op het eiland.

Op 13 februari 2019 is er weer een vergadering van de Commissie Koninkrijksrelaties over Sint Eustatius in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding daarop stuur ik op 8 februari 2019 een update van de ontwikkelingen op het eiland.

Na afloop van de vergadering geef ik mijn begripvol doch enigszins teleurgesteld commentaar.

Twee dagen later besluit ik niet alle leden van de Commissie Koninkrijksrelaties aan te schrijven, maar slechts één, namelijk dhr Ronald van Raak (van de SP). Van alle leden komt hij bij mij tot op heden het meest betrokken voor, dus als ik hem weet te bereiken lijkt me dat een goede zaak. Aan hem stuur ik deze brief.

Op 25 februari 2019 ontvang ik een brief van de Staatssecretaris, gericht aan de Tweede Kamer, in reactie op mijn eerder geschreven brieven. Een dubbel gevoel maakt zich meester. Aan een kant zie ik het zo: je kunt als individuele burger dus wel degelijk bijdragen aan (ei)landelijk beleid; aan de andere kant is de inhoud enigszins teleurstellend.

Mijn reactie op de brief van de Staatssecretaris schrijf ik op 4 en 6 maart 2019 (met bijlage).

Diezelfde 6e maart neem ik kennis van de reactie van de Staatssecretaris op vragen van de SP- en PvdA-fractie. De reactie is ontwijkend van aard en is gebaseerd op verwijzingen naar eerdere rapportages.

Op 30 maart 2019 verschijnt in het Financieele Dagblad een beschouwing over de ontwikkelingen op Sint Eustatius. Het lijkt me dat het artikel de ontwikkelingen en de gevoelens op hoofdlijnen wel goed weergeeft.