statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Januari 2022 - Augustus 2022

Op 1 januari 2022 schrijf ik een brief over de situatie op Sint Eustatius, gericht op het nieuwe kabinet Rutte IV.

Op 16 januari 2022 schrijf ik een brief over de (non-)discussie over het ijkpunt minimum bestaanszekerheid bes-eilanden.

Op 27 januari is er op het laatste moment een townhall meeting georganiseerd om het rapport van de SHRC (Statia Heritage Research Committee) te presenteren. Wij zijn er ook. De presentatie laakt de zeer gebrekkige communicatie van de overheid met de bevolking. Precies waarover wij - als betrokken Statianen - ons al een tijdje druk hebben gemaakt. Overigens wordt er door de overheid (lees: regeringscommissaris) helemaal nergens over gecommuniceerd met de bevolking. Het begrip democratie wordt ernstig geweld aan gedaan: het is gewoon een autocratie. Ik schrijf hierover diezelfde avond nog een brief.

Op 5 februari stuur ik een brief naar de nationale ombudsman alsook naar de staatssecretaris van bzk. Beide komen binnenkort op het eiland. Mogelijk krijg ik de gelegenheid een en ander mondeling toe te lichten, mocht dat niet het geval zijn: de aantekening ligt in elk geval in hun mailbox.

In dossierkoninkrijksrelaties.nl staat beschreven dat elektrisch vliegen (bijgevolg: goedkoper) wordt overwogen op de ABC-eilanden. Het concept BES (met behoefte aan verkeer tussen beneden- en bovenwindse eilanden) staat weer in de wacht. Ik schrijf hierover een brief.

Van zondagmiddag 20 februari tot dinsdagochtend 22 februari 2022 bracht de nieuwe staatssecretaris - mw Van Huffelen - een bezoek aan Sint Eustatius. Op maandagavond was er een meet and greet waar ik ook bij was genodigd. Een impressie met kanttekeningen.

Op 3 maart 2022 schrijf ik een brief naar aanleiding van twee publicaties. Enerzijds is er Clyde van Putten die met instemming van zijn aanhangers volgens mijn zijn hand overspeelt, en anderzijds is er een petitie met een strekking die volgens mij oude discussies opnieuw leven inblazen. Dit alles komt de verstandhouding tussen Nederland en Statia niet ten goede. Zucht...

In voorbereiding van het debat in de Tweede Kamer over de BES-eilanden van woensdag 23 maart stuur ik heden (20 maart) deze brief.

Het debat van 23 maart krijgt een vervolg als plenair tweeminutendebat op dinsdag 29 maart. Daartoe schrijf ik deze brief.

Een trieste casus betreffende Regilio Pinas (echtgenoot van mijn collega Joanne) is aanleiding tot een zorgwekkende brief aan het parlement (en Ombudsman en Inspectie) betreffende de bedroevend slechte organisatie van de zorgfunctie (inclusief die van de zorgverzekeringskantoor ZVK) op het eiland. Laten we hopen dat zijn overlijden in elk geval niet voor niets is geweest.

Even nog een blik geworpen op de intereilandelijke connectiviteit door de lucht. Die is ronduit belabberd en in de afgelopen acht jaar dat ik hier nu woon, alleen maar verslechterd. Bijna tegen beter weten in, schrijf ik hierover toch een brief.

Ter voorbereiding op het debat op 14 april 2022 over governance in Caribisch Nederland, bied ik op de valreep (een dag tevoren) mijn bijdrage aan.

Op 21 april stuur ik een brief waarin ik probeer de deksel van menig doofpot te houden. Ik zie een globale houding om een open, gelijkwaardig en respectvol overleg met de Eilandsraad te frustreren. Deze houding doet de relatie tussen Statia en Europees Nederland geen goed.

Een dag later - 22 april stuur ik een aanvullende brief waarin ik de brief van een dag tevoren enigszins uitdiep.

Op 28 april schrijf ik twee brieven:

Op 4 mei 2022 begint het halfjaarlijkse IPKO op Sint Maarten. Op 2 en 3 mei - voorafgaand aan het IPKO - legt de delegatie van de Tweede en Eerste Kamer een flitsbezoek af aan Saba (2 mei) en Sint Eustatius (3 mei). Op 4 mei schrijf ik er een brief over.

Op 8 mei 2022 schrijf ik (wederom) een brief over de almaar afnemende luchtverbindingen en de almaar toenemende tarieven voor diezelfde verbindingen. Dit alles tegen de achtergrond van een NL-overheid die alleen maar wil praten over oplossingen hiervoor die recht doen aan de belangen van het (andere) land Sint Maarten en de monopolist Winair.

Op 12 mei 2022 schrijf ik een kort briefje over de toepasselijkheid van NL-wet- en regelgeving op de BES-eilanden en de mogelijkheid om eigen wet- en regelgeving te maken (als openbaar lichaam).

Op 12 mei 2022 wordt een persverklaring uitgegeven door het bestuur van het ziekenhuis (SEHCF). Diezelfde middag zijn wij geregistreerd voor het klachtenspreekuur dat ZVK (of: het MinVWS) heeft georganiseerd. Bij dat klachtenspreekuur worden we uitgenodigd als brenger van onze boodschap aan een seminar van vertegenwoordigers van zorgorganisaties op alle NL-eilanden in de Caribische Regio dat vrijdag 13 mei wordt georganiseerd bij het CNSI. En op 15 mei schrijf ik een brief over de zorg.

Op 18 mei 2022 schrijf ik een brief over de sociale uitkeringen in Caribisch Nederland in vergelijking met die in Europees Nederland. Het kabinet zou zich moeten schamen.

Op 1 juni 2022 brengt minister Dennis Wiersma (minister voor primair en voortgezet onderwijs) een bezoek aan ons eiland en aan onze school. Heel kort spreek ik hem. Ik schrijf hem die avond een briefje.

Op 8 juni 2022 schrijf ik een brief over de commotie (met name op Bonaire) over de ten opzichte van Europees Nederland achterblijvende sociale uitkeringen. Mijn brief richt zich op de feitelijke onbestaanbaarheid van de discussie. Alle in Europees Nederland van toepassing zijnde wetten, zijn immers ook van toepassing op Caribisch Nederland, tenzij... (immers: comply or explain).

Op 9 juni 2022 schrijf ik een brief naar aanleiding van een D-66 motie die bijna Kamerbreed wordt ondersteund, handelend over het ecotoerisme in Caribisch Nederland. Mijn brief doet een duit in het zakje waar het betreft een mijns inziens zinvolle draai in een dergelijk programma: beschouw "geschiedenis" als unique selling point van Sint Eustatius!

Op 14 juni 2022 vindt een townhallmeeting plaats. Een en ander naar aanleiding van het bezoek van staatssecretaris Van Huffelen en minister De Jonge aan het eiland. Deze townhallmeeting is voor mij aanleiding om op 17 juni 2022 een brief te schrijven.

Op 27 juni 2022 deel ik in een brief enkele gedachten over de (terugkeer van de) democratie op het eiland, transparantie en leiderschap. Het blijkt dat de vice-voorzitter van de Raad van State op het eiland is geweest waarbij - volgens mij - zo goed als niemand daar kennis van heeft genomen. Is dat omdat het eilandbestuur liever niet heeft dat gewone mensen met deze functionaris praten? Alleen maar hand-picked gesprekspartners zijn genodigd. Wat betekent 'representatief' of 'at random' in zo'n steekproef eigenlijk? Niets toch...

Op 7 juli 2022 schrijf ik een brief. De directe aanleiding is een teleurstellend procedureoverleg van de Commissie Koninkrijksrelaties. Ik meen vertraging en obstructie waar te nemen: geen fijne dingen in het politieke proces waarin Sint Eustatius (en andere eilanden in Caribisch Nederland) hunkeren naar meer erkenning en gelijkheid in het land Nederland.

Op 9 juli 2022 schrijf ik een briefje naar de voorzitter van de juist benoemde commissie sociaal minumum (het gaat over "nederland" en daar hoort "caribisch nederland" natuurlijk bij: het kan geen kwaad de voorzitter even op dit punt te wijzen).

Op 25 juli 2022 verschijnt er de oproep op internetconsultatie.nl om commentaar te geven op de Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023. Diezelfde dag geef ik mijn commentaar.

Op 7 augustus 2022 schrijf ik een brief over: