statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

November - december 2018

In november 2018 schrijf ik weer een brief aan de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. Bijna meteen (maar geen causaal verband) volgt de 2e Voortgangsrapportage van de Staatssecretaris van MinBZK (dd 14 november 2018). Een bijlage bij deze brief somt de lopende projecten per 14 november 2018 op.
Noot: Na ongeveer vier maanden (!) volgt een Engelse vertaling van de 2e Voortgangsrapportage. De lijst van projecten is nimmer vertaald.

Op 17 december 2018 schrijf ik twee brieven aan de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer: