statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

April - mei 2019

Op 20 april - wederom enkele dagen voor een vergadering: ik probeer daar een gewoonte van te maken - stuur ik een update van de Statiaanse ontwikkelingen naar de Commissie Koninkrijksrelaties. Een mail met vier bijlagen (bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4). In mijn mail probeer ik informatie uit eerdere rapportages te knopen aan de informatie die ik vind op de website van de lokale overheid. Dat lukt mij niet heel goed.

In mijn laatste update spreek ik over de fysieke en financiele voortgang van een project. Aan de hand van een voorbeeld zal ik duiden wat ik bedoel. Stel je hebt een vakantie van tien dagen begroot op duizend euro. Dan heb je dus honderd euro per dag. Mogelijk iets minder want je hebt misschien aan het begin wat meer kosten (kopen van een rugzak, reserveren van een hotel, etc). Maar als je halverwege bent (de vijfde dag van de fysiek te realiseren vakantie) dan mag je verwachten dat je nog iets van vier- a vijfhonderd euro beschikbaar hebt om de rest van de vakantie te volbrengen. Je budget is dan 50 tot 60 procent gerealiseerd. Als de vakantie werkelijk zo gaat houden de fysieke en de financiele realisatie min of meer gelijke tred. Dat gaat dus goed.

Eigenlijk zou je willen beschikken over een document per project waarin staat welke eindproduct wordt gerealiseerd, welke deelactiviteiten er staan te gebeuren, hoe die in de tijd zijn gepland en welk budget is gemoeid per deelactiviteit. Alleen dan kun je je een oordeel vormen. Neem bijvoorbeeld project 000028 en 000029: Upgrading website resp. Vertaler website. Het is niet heel moeilijk de financiele realisatie kloppend te krijgen: je hebt betalingsbewijzen nodig die totaliseren tot ongeveer 28 resp. 40 duizend USdollar (veronderstellend dat de bedragen in bijlage 2 de beschikbare budgetten voorstellen).

De website van de lokale overheid is op dit moment echter nog dezelfde als die van enkele jaren geleden en de uitstraling is niet heel "fijn" als je bedenkt dat de enige link die echt leidt naar actuele informatie is die van "Notices, Tenders & Services", waarna je alsnog moet zoeken naar informatie die chronologisch in de vergaarbak lijkt te zijn gegooid. De andere links die na de interventie van februari 2018 aangepast lijken zijn "Welcome", "Isl & Exe Council" en "Directory". Voor de rest is het allemaal oude informatie.

En voor wat betreft de taal/vertaling: de huidige website is in het Engels en dat voldoet. Prettiger zou zijn wanneer de site in twee of drie talen zou zijn: naast het Engels ook het Nederlands en wellicht ook het Spaans. Maar een website in elkaar zetten is geen rocket science en vertalingen vereisen vandaag de dag (met met de hulp van Google Translate en DeepL: gratis beschikbare vertaalsites) ook geen specialistische kennis meer. In een eerste indruk lijkt 28- resp. 40-duizend USdollar - bij elkaar toch een comfortabel jaarsalaris - dan ook wel heel veel budget voor die klus.

En dan heb ik nog maar over twee projecten, genoemd in bijlage 2 van mijn brief die bovendien lang niet de grootste zijn (in financiele zin). De bijlage noemt er honderdelf.

Op 26 mei 2019 geef ik wederom een situatieschets ten behoeve van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. De schets betreft het ogenschijnlijke "niets" dat er gebeurt, terwijl je eigenlijk "van alles" zou verwachten bij een eiland in een bestuurlijke transitie. Voorts geef ik aan dat ik de ontwikkelingen tot op heden heb geordend in een website: www.statianews.info. De site opent engelstalig en met het vlaggetje rechtsboven kun je schakelen naar het NL-deel van de site.

Op 29 mei 2019 komt de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer uit met daarin de derde voortgangsrapportage betreffende de ontwikkelingen op Sint Eustatius (incl de lijst van projecten en de toetsingscriteria waaraan moet zijn voldaan alvorens lokale verkiezingen). Op 31 mei 2019 geef ik hierop mijn reactie (als brief aan de Tweede Kamer). In die reactie maak ik een verwijzing naar de CBS-publicaties "Trends in The Caribbean Netherlands" over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018.