statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Juni - juli 2019

Voor ontwikkelingen in het financiele domein, lees hier meer (juni 2019).

Op 20 juni 2019 schrijf ik weer een mail naar de Tweede Kamer. Ditmaal een korte analyse over het verschil tussen Saba en Sint Eustatius voor wat betreft de effectiviteit van de communicatie met Den Haag. Dit naar aanleiding van een radio-interview met voormalig eilandbestuurder Charles Woodley. De mail eindigt met een (herhaling van mijn eerdere) oproep tot een dialoog (in de vorm van townhallmeetings). Ik refereer in mijn mail onder meer aan voetnoot 1 op blz 7 van het rapport "Het Koninkrijk tegen het licht".

In voorbereiding op een plenair debat naar aanleiding van het sociaal minimum op 2 juli stuur ik op 29 juni een mail met daarin twee onderwerpen:

Op 6 juli is er een paneldiscussie op de radio waarin ik een van de panelleden was. Een ander panellid - dhr Denicio Brison - bleek een sterk voorstander van een autonoom Statia en haalde bijna gedurende de gehele uitzending passages aan uit een document, gedateerd 25 februari 2019, van het Internationaal Gerechtshof over de wettelijke gevolgen van de scheiding van de Chagos Archipel van Mauritius in 1965. Googelen op "mauritius" "archipelago" en "international court of justice" geeft nog meer hits, onder meer naar krantenartikelen naar aanleiding van dit document. Naar de mening van dhr Denicio Brison heeft deze casus effect voor de grondwettelijke status van Sint Eustatius binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nu ben ik geen jurist maar ik breng deze ontwikkeling graag onder de aandacht van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.