statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Januari - Juni 2020

Op 22 januari 2020 is er weer een procedurevergadering. Het is voor mij aanleiding om op 18 januari een update te sturen.

Eind januari/begin februari 2020 werk ik de onderwijspagina bij.

Op 29 januari ontvangt de Tweede Kamer een brief van de minister van Financien betreffende het bancaire stelsel op de BES-eilanden. Zie de betreffende pagina.

Ter voorbereiding op de procedurevergadering van 19 februari 2020 stuur ik deze update.

Op 4 maart 2020 spreekt de Commissie Koninkrijksrelaties met dhr Jan Helmond, de waarnemend Rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland. Ter voorbereiding op dit gesprek stuur ik 29 februari 2020 dit mailtje.

Door toedoen van het coronavirus gaan heel veel actiteiten niet door, zo ook vergaderingen van de Commissie Koninkrijksrelaties. Het weerhoudt mij er niet van om op 17 maart 2020 een mailtje te sturen.

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en inmiddels zijn ook twee mensen op Sint Eustatius positief getest op dit virus. Op 4 april 2020 stuur ik dit mailtje aan de Tweede Kamer.

Een dag na verzending van mijn mail verschijnt in Statianews commentaar van Koos Sneek, gericht op de wet-in-wording betreffende Sint Eustatius en het ermee samenhangende advies van de Raad van State. Ik schrijf een aanvulling op mijn eerdere mail.

Ter voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel gericht op het herstel van de lokale democratie op Sint Eustatius, gepland voor 22 april 2020, stuur ik op 12 april 2020 mijn bijdrage in de discussie.

De geplande bespreking van 22 april 2020 is verplaatst naar 29 april 2020. Dat geeft mij de ruimte nog even mijn recente gedachten over het onderwerp met de Tweede Kamer te delen.

Het verslag van het "overleg" van 29 april 2020 (alleen in het Nederlands) is voor mij aanleiding voor een reactie.

Op 4 mei 2020 vraag ik de Commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap of het Besluit CXC nog voor juli 2020 kan worden gepubliceerd.

Op 14 mei 2020 verschijnt een artikel van de hand van Clyde van Putten in BES-reporter. Dat artikel in relatie tot een procedure vergadering van de Commissie Koninkrijksrelaties in komende week (20 mei 2020), is voor mij aanleiding om een bijdrage te sturen naar de Commissie Koninkrijksrelaties.

Op 29 mei 2020 verschijnt er een voortgangsrapportage van de Staatssecretaris BZK aan de Tweede Kamer met een bijlage waarin de voortgang van de twaalf criteria van goed bestuur (aldus StasBZK). Een en ander ter voorbereiding van een plenair debat in de Tweede Kamer op 3 juni 2020.

Op 1 juni 2020 geef ik mijn commentaar op de rapportage van de Staatssecretaris van BZK als bijdrage aan het plenaire debat. Naar aanleiding van een artikel in The Daily Herald volgt op 2 juni 2020 nog een kleine aanvulling.

Op 5 juni 2020 stuur ik mijn bevindingen na het debat van 3 juni jl te hebben gevolgd en het verslag ervan gelezen.