statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Juni 2020 - September 2020

Op 11 juni 2020 schrijf ik een triest briefje naar de Tweede Kamer. Gewoon weinig ontwikkelingen op welk gebied dan ook...

Op 19 juni 2020 herhaal nog eens mijn verzoek van 4 mei om snel te komen met het Besluit CXC.

Met de wet "Herstel voorzieningen Sint Eustatius" wordt de geleidelijke afbouw van de interventie in het bestuur van het eiland beoogd. Dit wetsvoorstel wordt op 9 juni 2020 met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen.

Op 24 juni 2020 vindt in Lions Den een voorlichting plaats over de verkiezingen in oktober 2020. Deze voorlichting is in februari 2020 gestart en is door de coronacrisis stil komen te liggen. Op 24 juni wordt de voorlichting hervat met twee voordrachten via de video. De discussie erna maakt mij in elk geval duidelijk dat de positie van de Rijksvertegenwoordiger in dit wetsvoorstel nog steeds voor veel onrust zorgt. Diezelfde avond schrijf ik een mail naar de Eerste Kamer.

Op 26 juni 2020 stuurt Staatssecretaris Knops antwoorden op gestelde vragen aan de Eerste Kamer. Op 28 juni stuur ik nogmaals een mail aan de Eerste Kamer, waarbij ik mijzelf mede baseer op dit Memorie van Antwoord. Op 7 juli 2020 wordt de wet "Herstel voorzieningen Sint Eustatius" in de Eerste Kamer aangenomen.

Op 7 juli 2020 schrijf ik een mail aan de Commissie VWS naar aanleiding van een ontvangen brief van staatssecretaris Blokhuis. Zie hier meer hierover.

Op 12 juli 2020 schrijf ik een mail aan de Commissie OCW over het nog steeds niet gepubliceerde Besluit CXC. Zie hier meer hierover.

Op 20 juli 2020 schrijf ik een mail aan de Commissie KR over onder meer het verkiezingsprogramma van de NL politieke partijen.

Op 3 augustus 2020 schrijf ik een mail aan de Commissie KR over onder meer het gewijzigde reisprotocol (met vervelende kostenconsequenties) en een vraag over de (mijns inziens ontbrekende) schakel tussen de Grondwet en de WolBES.

Op 21 augustus 2020 schrijf ik een mail aan de Commissie KR, de Commissie OCW, de Commissie VWS, de Commissie IW en de Commissie SZW over verschillende onderwerpen.

Op 23 augustus 2020 schrijf ik een mail aan de Staatssecretaris Blokhuis (door tussenkomst van de Commissie VWS), cc: Commissie KR en cc: ZVK. Een en ander betreffende de zorgverzekering van Caribisch Nederlandse studenten, wanneer studerend in Europees Nederland.

Ter voorbereiding op een procedurevergadering van de Commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap van 3 september 2020 schrijf ik dd 30 augustus weer eens een oproep om het Besluit CXC te publiceren (en mogelijk in de toekomst te verbeteren).

Er is wat gedoe rond de notariele dienstverlening op het eiland en dat wordt telkens weer met enige ontevredenheid opgelost met behulp van notariskantoren op Sint Maarten, terwijl de wet eigenlijk Bonaire naar voren schuift als voor de hand liggende partner. We brengen een en ander onder de aandacht van de Commissie van Justitie en Veiligheid.

Naar aanleiding van een casus over het inburgeren op het eiland (alwaar de voertaal Engels is) zou niet alleen een NL-opleiding vrijstelling van het inburgeringsexamen moeten geven maar ook de Engelstalige opleiding CCSLC of CSEC. We schrijven hierover een briefje naar de Commissie Justitie en Veiligheid (waaronder immers de IND ressorteert).

Op 3 september 2020 vindt er een vergadering van de Commissie OCW naar aanleiding waarvan ik toch weer even het Besluit CXC (dat er nog steeds niet is) onder de aandacht breng.

Begin september is er een uitbraak van COVID19 op het eiland als gevolg van onzorgvuldig handelen van de staf van het ziekenhuis en van de regeringscommissaris. Een ongerust briefje mijnerzijds (van 8 september 2020) is het gevolg. Omdat BES-reporter een nuancerend artikel wijdt aan de uitbraak met verzachtende teksten, voel ik de behoefte om het nuancerend en verzachtende karakter van het BES-reporter artikel van commentaar te voorzien.

Op 21 september 2020 schrijf ik een briefje over de non-ontwikkelingen op zo goed als alle gebied. Dit met het oog op de komende verkiezingen op het eiland (en ook die in Europees Nederland een paar maanden later).

Op 27 september schrijf ik een briefje met punten die ik van belang acht voor de toekomst van het eiland. Bij een gezond overleg op het eiland zou ik deze punten hebben ingebracht, maar er is geen gezond overleg op het eiland; er is helemaal geen overleg op het eiland over de eilandelijke toekomst.