statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Juli - December 2021

Op 4 juli 2021 leg ik een principiële vraag voor aan de Commissie. Gaan we telkens weer voor "dingetjes" of willen we dat Caribisch Nederland en Europees Nederland deel uitmaken van hetzelfde land Nederland? Het staat allemaal in deze brief

Op 8 september 2021 schrijf ik een brief aan de commissie EZK inzake het postbeleid. Ik voeg bij de brief van 14 juni waar ogenschijnlijk niets mee is gebeurd alsook een foto met daarop drie twee maanden te laat bezorgde enveloppen met als afzender de Tweede Kamer.

Met betrekking tot de ontwikkelingen in Nederland (moeizame formatie, motie van afkeuring tegen twee ministers die aftreden, zorgen rond het eigenzinning handelen van stasbzk waarbij dienst en prive door elkaar lopen) schrijf ik op 18 september 2021 een brief aan de Tweede Kamer en aan de Nationale Ombudsman.

Op 1 oktober ontvang ik een kennisgeving van ontvangst van de Tweede Kamer. Deze bevatte een persoonlijke noot waaruit waardering bleek. Mijn brief van 2 oktober (begonnen op 1 oktober) is een reactie hierop en behelst een sanering van de geldende wetten (in Caribisch Nederland) alsook de invoering van de Euro.

Op 13 en 14 oktober 2021 wordt de begroting Koninkrijksrelaties besproken in de Tweede Kamer. Op 14 oktober is er ook een Council Meeting. Als je beide volgt krijg je een beeld van hoe de politiek op het eiland wordt ervaren enerzijds en hoe de regeringscommissaris erover aan de staatssecretaris rapporteert anderzijds. Tussen deze twee beelden schijnt behoorlijk wat licht: ik schrijf hierover een brief. In dat kader zijn er ook nog eens twee links die verwijzen naar berichtgeving op BES-reporter en Koninkrijk.nu

Op 20 oktober schrijf ik een brief naar de Tweede Kamer. De aanleiding is het feit dat mijn voorgaande brief (die van 14 oktober) aanleiding is geweest om op Facebook "boze taal" uit te slaan in mijn richting. Het lijkt me dat daarmee het echte debat wordt vertroebeld.

Op 7 november schrijf ik een brief naar de Tweede Kamer. De aanleiding is de perverse uitwerking van artikel 132 lid 4 van de Grondwet. Op het oog (en volgens mij ook zo bedoeld) gunstige en zelfs fijne regeling wordt door de regering gebruikt om achterstelling van de Caribische Nederlander te bewerkstelligen.

Op 16 november 2021 schrijf ik een brief naar de Tweede Kamer. Ik rond deze brief af met drie punten van aandacht:

Op 19 november schrijf ik een brief naar aanleiding van de vandaag gehouden Eilandsvergadering waarin gediscussieerd over de ferry, tegen de achtergrond van de connectiviteitsproblematiek in het algemeen.

Naar aanleiding van de aankondiging van geintensiveerde vluchten door Winair en van het op Saba vernomen initiatief om nu eens werk te maken van de luchtverbindingen binnen de BES-eilanden door EZ Air en SXM Airways, schrijf ik op 20 november 2021 een brief.

Staatssecretaris Wiersma (SZW) koppelt onderstand niet aan minimumloon waar dat in Europees Nederland wel gebeurt met de bijstand. Ik schrijf maar weer eens een brief.

Op 14 december 2021 schrijf ik een brief over Winair, communicatie en nog eens communicatie met een gespreksnotitie (van 8 december) bijlage.