statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Januari 2023 - Augustus 2023

Op 8 januari 2023 schrijf ik een brief waarin ik voorstel dat het MinBZK (samen met de Eilandsraad van EUX de handschoen oppak.

Op 29 januari 2023 schrijf ik een brief aan de Nationale Coordinator tegen Discrinatie en Racisme over de institutionele discriminatie van Caribisch Nederland door de NL-rijksoverheid (en haar wet- en regelgeving).

Op 19 maart 2023 schrijf ik wederom een warm pleidooi om de wet- en regelgeving in Caribisch Nederland zo veel mogelijk gelijk te trekken met Europees Nederland. Ook doe ik enkele observaties bij recente ontwikkelingen op Sint Eustatius. Op 12 april 2023 herhaal ik nog maar een keer.

Op 25 april 2023 geef ik het parlement een inkijkje hoe openbaar bestuur op zijn Statiaans eruit ziet.

Op 15 mei 2023 schrijf ik wederom een brief over het bestuur op het eiland en hoe het beter kan.

Op 21 mei 2023 schrijf ik een korte notitie over twee zaken: geldstromen naar het Caribisch Gebied en de respectoze benoeming van de plv. regeringscommissaris van Sint Eustatius.

Op 1 juni 2023 schrijf ik een korte notitie over rol van de wetgever, de actuele situatie in Caribisch Nederland en de Grondwet.

Op 2 juni 2023 schrijf ik een brief over recente actualiteiten op Sint Eustatius.

Op 11 juni 2023 schrijf ik een brief over onrecht op Caribisch Nederland en nogmaals een pleidooi om de Caribische Nederlanders te zien als volwaardige Nederlanders.

Op 17 juni 2023 schrijf ik een brief over hoe het bestuur op Sint Eustatius omgaat met haar natuur.

Op 22 juni 2023 schrijf ik een brief waarmee ik de commissie Koninkrijksrelaties een spiegel voorhoud..

Op 25 juni 2023 schrijf ik een brief waarin ik - in voorbereiding van een debat in de Tweede Kamer komende week - nogmaals nadrukkelijk wijs op de discriminerende wijze waarop Den Haag acteert in de richting van Caribisch Nederland. Ditmaal adresseer ik alle leden van de Tweede Kamer van de Eerste Kamer.

Op 19 juli 2023 schrijf ik alle parlementsleden een brief dat de onbestaanbare verschillen tussen Caribisch en Europees Nederland - ditmaal in het sociale domein - moedwillig (?) in stand worden gehouden. Discriminatie duurt voort (maar verbaal "keurig" weggewerkt).

Op 10 augustus schrijf ik wederom alle parlementsleden van Eerste en Tweede Kamer een brief waarin ik zomaar wat schrijnende verschillen tussen Caribisch en Europees Nederland blootleg. Het is toch eigenlijk onverklaarbaar dat deze situatie is ontstaan en maar blijft voortduren. Een nieuwe regering moet daar wat aan doen!

Op 28 augustus schrijf ik het gehele parlement dat ook de belastingwetten BES geen grondwettelijke basis hebben. Zij moeten gewoon vervallen en worden vervangen door de belastingwetten zoals die en Europees Nederland gelden.