statia.jhtm.nl (NL)

Contact en (financiele) informatie

Verantwoording Rijksbegroting 2018

Uit Koninkrijksrelaties.nu dd 16 mei 2019.

De ministeries hebben in 2018 fors meer geld uitgetrokken voor Caribisch Nederland: 358 miljoen euro tegen 306 miljoen in 2017. In 2014 ging het nog om 238 miljoen. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van het Rijk.
Noot:De derde woensdag in mei is traditioneel de verantwoordingsdag van het Rijk, ook wel "gehaktdag" genoemd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt met 133 miljoen meer dan eenderde van het totale budget voor zijn rekening. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (65 miljoen), Justitie en Veiligheid (39 miljoen), Infrastructuur & Waterstaat (34 miljoen) en Sociale Zaken (32 miljoen) volgen. Economische Zaken en Klimaat is traditiegetrouw het zuinigst (8 miljoen). Aan belastinginkomsten en premieontvangsten heeft het Rijk vorig jaar 152 miljoen euro geincasseerd, 5 miljoen minder dan in 2017.

Hier een specificatie per ministerie.