statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Februari - augustus 2018

Met de komst van de regeringscommissaris en zijn waarnemer had ik niet verwacht dat het roer direct om zou gaan. Eerst moeten de heren immers zich inlezen en praten met mensen over de dingen zoals ze gaan. Althans, zo kan ik dat mij voorstellen.

Een paar maanden later zag ik nog steeds weinig verschil met de periode van voor de ingreep. Voor de ingreep waren er council meetings (gemeenteraad) en executive meetings (college van B&W) die soms wel eens een heel eigenaardig karakter hadden, maar nu - na de ingreep - was er helemaal niets waar je je als inwoner aan kon vasthouden.

Het zou goed zijn wanneer er een soort groeipad zou worden gedefinieerd met doelen en activiteiten (die leiden tot producten of diensten, die op hun beurt de realisatie van het gewenste doel mogelijk maken). Al wandelend langs dat pad worden ervaringen opgedaan en kan het pad "groeien" naar een beter pad.

Maar waar te beginnen? Tja, dat is niet helder. En dat geeft ook niet zolang je onderkent dat het pad een GROEIpad is. Dan wordt het na elke stap in elk geval beter!

Kortom, waar je begint maakt niet zoveel uit, als je maar bereid bent om het pad telkens te verbeteren.

Dan blijft toch nog de vraag hoe je komt bij een redelijk beginpunt. Wel, in gesprek met de bewoners kom je vanzelf tot een wensenlijstje. Als je dat legt naast een lijstje van dingen die je in elk geval wil bereiken kom je tot een planning van activiteiten waarmee je de communicatie kan aangaan met de bewoners.

Althans, zo dacht ik. Maar er gebeurde dus helemaal niets wat aan je aan de buitenkant kon zien of merken. Wellicht dat intern in het ambtenarenapparaat dingen gebeurden maar de burgers zagen niets.

In een enkel informeel gesprek met de regeringscommissaris begreep ik dat hij niet zo hield van een planning. De reden daarvoor is dat je daarop kan worden afgerekend door hen die op grond van de uitgegeven planning verwachtingen koesteren die in de praktijk niet worden gerealiseerd. Je kan daarop tegenwerpen dat er altijd omstandigheden zich kunnen voordoen waardoor de planning niet kan worden behaald. Dat is natuurlijk helemaal geen schande en uitstekend uitlegbaar.

In augustus 2018 schreef ik een brief aan de Commissie Koninkrijksrelaties met deze strekking. Op deze brief volgde geen inhoudelijke reactie.