statia.jhtm.nl (NL)

Ontwikkelingen en brieven

Augustus - oktober 2019

Op 7 augustus 2019 publiceert koninkrijksrelaties.nu het nieuws dat de DP van Sint Eustatius er op aandringt bij de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de lokale democratie snel te herstellen. Hier is het artikel in PDF-format.

Op 10 augustus 2019 richt ik mijn reactie op de DP-brief aan de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.

Op 25 augustus 2019 richt ik een brief aan de Tweede Kamer met daarin drie punten:

  1. connectiviteit (luchtverbindingen)
  2. transparantie van bestuur (voorbeeld van hoe het ook kan: raadsinformatiebrief op Bonaire
  3. herstel van democratie op sint eustatius (wel of geen lokale verkiezingen).

Op 1 september 2019 stuur ik een kleine aanvulling op eerder geschreven brief van 25 augustus. Een en ander ter voorbereiding op de vergadering van Commissie Koninkrijksrelatief van 11 september 2019.

Eveneens op 1 september 2019 stuur ik een brief aan de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de ontzettend trage invoering van wet- en regelgeving in het kader van de invoering van CXC op Sint Eustatius. Deze staat ook hier.

Op 23 september 2019 is er een townhallmeeting in Lions Den waarin staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, dhr Knops, uitleg geeft bij de stand van zaken op het eiland. Hij deelt ook mee dat er 21 oktober 2020 lokale verkiezingen zullen worden georganiseerd. Een kort gesprek met hem bevestig ik met een mailtje aan hem.

De townhallmeeting was goed voorbereid: de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over de voortgang en de stand van zaken op Sint Eustatius lag al klaar en is kort na afloop van de meeting verzonden.

Op zaterdag 26 oktober 2019 zend ik een brief aan de de Commissie Koninkrijksrelaties met daarin een update van de ontwikkelingen. Ik reflecteer op de townhallmeeting van 23 september 2019 alsook op mijn brief daarover aan de Staatssecretaris die na de termijn waarin beantwoording is toegezegd, nog steeds onbeantwoord is.