statia.jhtm.nl (NL)

Hoe het vervolgde

Financiele infrastructuur

November 2018

Op 13 november 2018 vindt een voorlichting door De Nederlandsche Bank plaats in Lion's Den over de depositogarantieregeling zoals die in Caribisch Nederland geldt: een zwak afgietsel van hetgeen in Europees Nederland is geregeld.

Daags erna schrijf ik een brief naar de Commissie Financien en de Commissie Koninkrijksrelaties (van de Tweede Kamer) alsook naar De Nederlandsche Bank.

Inhoudelijk reageert geen van de geadresseerden. Van De Nederlandsche Bank ontvang ik een enigszins arrogant mailtje waarin ik word bedankt voor het delen van mijn zienswijze met hen. Tussen de regels door valt te lezen dat De Nederlandsche Bank helemaal niets zal doen met het gevraagde.


Juni 2019

Volgens de planning van 2019 zou in het eerste kwartaal ook informatie worden verschaft over de bancaire dienstverlening op Sint Eustatius.

Welnu, op 3 juni 2019 schrijft de minister van Financien een brief aan de Tweede Kamer met een bijlage (een samenvatting van een PwC-rapport).

Op 9 juni 2019 schrijf ik een reactie op deze twee stukken naar de Commissies Financien en Koninkrijksrelaties.


Januari 2020 - ...

In het vervolg op de brief van 3 juni 2019 is er nu een brief van 29 januari 2020.

Op 1 februari 2020 stuur ik deze mail als reactie.

Op 18 november 2020 schrijf ik een brief met betrekking tot de ongelijkheid in fiscale wet- en regelgeving tussen Europees en Caribisch Nederland. De aanleiding is een krantenbericht over overdrachtsbelasting en ik trek dat breder: ook de inkomstenbelasting. In Europees Nederland een progressief toenemend tarief opdat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen (met als gevolg een lage Gini-factor van 0,29) terwijl in Caribisch Nederland een vlak tarief (ongeveer 30 procent) geldt, ongeacht het inkomen (tenzij dit inkomen heel hoog is: orde van grootte 2,5 ton). Deze en andere zaken zouden mijns inziens veel meer gelijkgetrokken moeten worden, zoals ook uitkeringen voor ouderdom of werkeloosheid. Wel, de brief is hier raadpleegbaar.

In de eerste week van maart 2021 besteedt de eilandsraad aandacht aan ontwikkelingen in het financiele domein. Daarover schrijf ik 7 maart 2021 een brief.