Opgravingen Statia

Documenten

Brieven

 1. Wij eisen een stopzetting van de graafwerkzaamheden!
 2. Reactie van Statiaanse overheid...
 3. ...gebaseerd op een press release
 4. Samenstelling Statia Heritage Research Commissie (SHRC), opdrachtformulering en economische ontwikkeling
 5. Reactie van Statiaanse overheid
 6. Onze reactie
 7. Onze voordracht van leden in de SHRC
 8. Voordracht Teresa Leslie in de SHRC
 9. Aanwijzing Teresa Leslie in de SHRC
 10. Onze stellingname naar de groep Kenneth Cuvalay (Xiomara Valentina en Petra Ploeg)
 11. Reactie van de groep Kenneth Cuvalay (Xiomara Valentina en Petra Ploeg)
 12. Op 1 augustus eisen wij (van de regeringscommissarissen) een werkelijk transparant en etisch verantwoord onderzoek
 13. Op 15 augustus vragen wij met klem om een reactie op onze brief van 1 augustus
 14. Op 5 september schrijven wij een brief aan de nationale ombudsman
 15. Op 9 september krijgen we een reactie van de regeringscommissaris
 16. Op 10 september reageren wij op de gisteren ontvangen brief van de regeringscommissaris
 17. Op 13 september krijgen we een reactie van de regeringscommissaris
 18. Op 16 september reageren wij op de recent ontvangen brief van de regeringscommissaris
 19. Op 17 september wordt SHRC officieel geinstalleerd en 23 september maakt Daily Herald hier melding van
 20. Op 9 oktober schrijven wij een brief aan de Tweede Kamer (cc: Nationale Ombudsman) vanwege de halfbakken reactie van de staatssecretaris en de regeringscommissaris op de Kamervragen
 21. Op 31 oktober vragen wij aan SECAR naar hun ethisch standpunt ten aanzien van de opgravingen
 22. Op 6 november vragen wij aan CNSI naar de verblijfplaats van de opgegraven menselijke resten
 23. Op 8 november ontvangen wij een reactie van SECAR op onze, eind oktober gestelde vraag
 24. Op 8 november is er een gesprek met CNSI (Stapel); een gespreksnotitie wordt opgemaakt en overeengekomen
 25. Op 14 november verzenden wij een brief aan de regeringscommissarissen met wat er volgens ons gebeurd tot heden (niets)
 26. Op 27 januari is er een townhall meeting bij Lions Dens alwaar het rapport van SHRC wordt gepresenteerd
 27. Op 20 februari sturen wij een brief naar de regeringscommissaris waarin we vragen om een plan van aanpak (document is in Nederlands en in het Engels)
 28. Reactie (23 februari) van de regeringscommissaris op onze brief van 20 februari