mathematic.support

Introduction

Het is mijn intentie - op een gegeven moment (waarschijnlijk vanaf schooljaar 2022/2023) - met behulp van (onder meer) deze site het wiskunde-onderwijs op een middelbare school in Nederland te ondersteunen.

Een en ander moet - zoals u kunt zien - nog nader vorm worden gegeven.

Noot: De titel van deze pagina is mathematic.support. Mathematic is het in de zestiende eeuw in onbruik geraakte enkelvoud van het nu alom gebruikte mathematics of maths. Laatstgenoemde termen waren reeds vastgelegd als domeinnaam, vandaar dat ik deze naam heb gekozen.