www.statianews.info

Hoe het vervolgde

Onderwijs

September 2019

Op 1 september 2019 stuur ik een brief aan de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de ontzettend trage invoering van wet- en regelgeving in het kader van de invoering van CXC op Sint Eustatius.