www.statia.nu

Hoe het vervolgde

Luchtverbindingen

Op 15 januari 2019 verscheen een artikel in BES-reporter betreffende de ambitie van Saba om hulp in te roepen bij het ontwikkelen van een "connectivity plan".

Dit artikel heb ik direct onder de aandacht gebracht van onze lokale bestuurders met het verzoek "sluit aan bij het initiatief van Saba". Hoewel ik een reactie heb gekregen met als strekking "we pakken het op", heb ik er verder niets meer van vernomen.

Dan verschijnt er in maart 2019 het rapport (gedateerd 30 juli 2018) "Connectiviteit Caribische deel van het Koninkrijk". Dit rapport was voor mij aanleiding om een brief te schrijven aan de Commissie Koninkrijksrelaties, de Commissie Infrastructuur en Waterstaat en de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoewel ik wel verwachtingen koester ten aanzien van de toekomst, heb ik feitelijk nog niets vernomen over de (verbeterde) luchtverbindingen.