www.statia.nu

Hoe het begon

Commissie van Wijzen

Al geruime tijd (voorafgaand aan februari 2018) was het duidelijk dat de lokale overheid geen goede relatie had met de Rijksoverheid in Den Haag. In oktober 2017 hield de "leader of the island" (zoals Clyde van Putten zichzelf graag vermeld zag) in Curacao een lezing waarin dit fragment illustreerde hoe hij dacht over zijn relatie met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook op andere gebieden werd wet- en regelgeving naar "eigen hand" gezet. Dit alles was reeds in mei 2017 voor "Den Haag" aanleiding om een Commissie van Wijzen in te stellen om een en ander te onderzoeken en met een advies te komen. De documentatie hieromtrent is als volgt:

De brief spreekt voor zich. De interventie is onvermijdelijk. De voornemens zijn goed. Ook aan Europees Nederlandse zijde moet het een en ander verbeteren. De brief stelt onder meer "De commissie signaleert tevens een attitude bij Nederland die wordt gekenmerkt door desinteresse en het ontbreken van een gezamenlijke visie". Kortom, ook aan die kant van de oceaan moet er iets veranderen!