Kennismaking

Gegevens

Voor een nadere kennismaking verwijs ik naar mijn levensbeschrijving (ook beschikbaar als downloadable word-document).

Daarin o.m. een toelichting op het gebruik van de benaming Goeie Mie en het gebruik van www.goeiemie.nl.