Curriculum VWO Wiskunde D (klas 4, 5 en 6)

Klas.HfdstkStofomschrijvingVakinhoudSamenvattingTest jezelfGemengde opdr
4.1 Systematisch tellen Machtsbomen en faculteitsbomen -- Permutaties -- Routes in een rooster -- Combinaties -- Telproblemen -- Binomium van Newton s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.2 Kansen Theoretische kansen -- Kansen vermenigvuldigen -- Kansen optellen -- Kansen en roosters -- Het vaasmodel -- Voorwaardelijke kansen s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.3 Redeneren en bewijzen Stellingen -- Congruentie -- Bijzondere lijnen in een driehoek -- Gelijkvormigheid -- Cirkels -- Hoe bewijs je dat? s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.4 Redeneren met ruimtefiguren Vlakken in de ruimte -- Lijnen in de ruimte -- Lijnen en vlakken -- Snijpunten -- Doorsneden tekenen s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.5 Rijen en recursie Recurrente betrekkingen -- Rangnummerformules -- Som van een rekenkundige rij -- Som van een meetkundige rij -- Andere bijzondere rijen s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.6 Rijen en webgrafieken Somrijen en verschilrijen -- Stijgen en dalen -- Convergentie -- Limieten berekenen -- Webgrafieken en dekpunten -- Contractiestelling s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.7 Complexe getallen Soorten getallen -- Complexe getallen -- Vermenigvuldigen en delen -- Poolcoördinaten -- Gebieden in het complexe vlak s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.8 Lineair programmeren Lineaire ongelijkheden -- Lineair programmeren -- Randenwandelmethode -- Drie variabelen -- Lineair programmeren met Excel s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.1 Vectoren in de ruimte Vectoren in het vlak -- Vectoren in de ruimte -- Vectorvoorstelling van een vlak -- Inproduct en hoeken -- Vergelijking van een vlak -- Uitproduct s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.2 Hoeken en afstanden in de ruimte Afstand tot een lijn -- Afstand tot een vlak -- Middelloodvlak en bissectricevlak -- Bollen -- Hoeken berekenen -- Hoek van twee vlakken s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.3 Stochasten Stochasten -- Kansverdelingen -- Verwachtingswaarde -- Standaardafwijking van een stochast -- Rekenregels voor stochasten -- De wortel-n-wet s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.4 Kansverdelingen Binomiale verdelingen -- Cumulatieve binomiale verdeling -- Werken met de binomiale verdeling -- Normale verdeling -- Werken met de normale verdeling -- De centrale limietstelling s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.5 Complexe functies Meetkundige afbeeldingen -- Domein en bereik -- Tweedegraads functies -- Vergelijkingen oplossen -- Formule van Euler -- Stelling van De Moivre s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.6 Modulo rekenen Delen en de rest -- Rekenen modulo n -- Grootste gemene deler -- Lineaire vergelijkingen -- Tegengestelde en omgekeerde -- Machtsverheffen s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.7 Cryptografie Geheimschrift -- Kraken -- Versleutelen met getallen -- Lineaire encryptiefuncties -- One-way functies -- RSA s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.8 Grafentheorie Grafen -- Euler- en Hamiltoncircuits -- Formule van Euler -- Kortste pad -- Toepassingen s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.1 Correlatie en regressie Correlatie - Covariantie - Correlatiecoëfficiënt - Lineaire regressie - Kleinste kwadratenmethode - Werken met regressielijnen s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.2 Hypothese toetsen Gelijk hebben, gelijk krijgen - Fouten van de eerste en de tweede soort - Toetsen op significantie - Eenzijdig binomiaal toetsen - Tweezijdig binomiaal toetsen - De toets van het gemiddelde s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.3 Kegelsneden Parabool - Vergelijking van een parabool - Ellips - Vergelijking van een ellips - Hyperbool - Kegelsneden s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.4 Differentiaalvergelijkingen Differentievergelijkingen - Differentiaalvergelijkingen - Richtingsvelden - Bijzondere punten - Scheiden van variabelen - Differentiaalvergelijkingen opstellen s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.5 Functies van twee variabelen Ruimtelijke grafieken - Hoogtelijnen en profielen - Partiële afgeleiden - Extremen en zadelpunten - Integreren s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.6 Meetkundige constructies Congruentie en gelijkvormigheid - Passer en lineaal - Regelmatige veelhoeken - Kwadratuur - Mascheroni-Mohr s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.7 Quaternionen Uitbreiding van de complexe getallen - Quaternionen - Scalar en vector - Rotaties in de ruimte - Rotaties en quaternionen - Toepassingen s1 s2 t1 t2 g1 g2