Curriculum VWO Wiskunde B (klas 4, 5 en 6)

Klas.HfdstkStofomschrijvingVakinhoudSamenvattingTest jezelfGemengde opdr
4.1 Vergelijkingen Lineaire vergelijkingen en ongelijkheden - Kwadratisch vergelijkingen - Wortelvergelijkingen - Gebroken vergelijkingen - Herleiden - Parameters s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.2 Functies en grafieken Asymptoten - Grafieken op de rekenmachine - Toppen en snijpunten - Bereken of bereken exact - Transformaties s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.3 Machtsfuncties Rekenregels voor machten - Gebroken exponenten - Machtsfuncties met gehele exponenten - Machtsfuncties met gebroken exponenten - Vergelijkingen oplossen - Symmetrie aantonen s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.4 Exponentiële functies Grafieken van exponentiële functies - Horizontale transformaties - Exponentiële vergelijkingen - Groeimodellen s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.5 Lijnen Vergelijkingen van een lijn - Elimineren - De hoek tussen twee lijnen - Loodrecht - Afstanden - Transformaties s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.6 Afgeleide functies Gemiddelde toename en helling - Helling van een grafiek - De afgeleide functie - Regels voor differentiëren - Maxima en minima - Raaklijnen en hellinggrafieken s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.7 Periodieke functies Radialen - Sinusfunctie - Cosinusfunctie - Transformaties - Algemene vorm van een sinusoïde - Vergelijkingen oplossen s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.8 Vectoren Vectoren en kentallen - Zwaartepunten en evenwicht - Inwendig product - Vectorvoorstelling van een lijn - Vectorvoorstelling en vergelijking s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.9 Getaltheorie Getallenverzamelingen - Zoeken naar priemgetallen - Deelbaarheid - Algoritme van Euclides - Getallen, nummers en beveiliging s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.1 Logaritmische functies Logaritmen - Logaritmen berekenen - Grafieken van logaritmische functies - Rekenregels voor logaritmen - Formules herleiden - Vergelijkingen en ongelijkheden s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.2 Functies bewerken Transformaties - Absolute waarde - Inverse functies - Gelijkwaardige formules - Parameters s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.3 Kettingregel Machtsfuncties differentiëren - Samengestelde functies - De kettingregel - Extreme waarden - Buigpunten s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.4 Integreren Oppervlakten benaderen - Hoofdstelling van de integraalrekening - Primitiveren - Integralen - Integraal en oppervlakte s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.5 Cirkels Vergelijking van een cirkel - Snijden en raken - Snijdende cirkels - Afstand tot een cirkel - Ingeschreven en omgeschreven cirkel s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.6 Product- en quotiëntfuncties Productfuncties - Quotiëntfuncties - Limieten en asymptoten - Productregel - Quotiëntregel s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.7 Meetkunde: rekenen of redeneren Sinusregel - Cosinusregel - Stelling van Thales - Redeneren met cirkels - Algebraïsch of meetkundig s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.8 Goniometrische functies Harmonische trillingen - Goniometrische formules - Vergelijkingen oplossen - Differentiëren - Integreren - Tangensfuncties s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.9 Matrices Matrices - Matrices vermenigvuldigen - De inverse matrix - Populatieontwikkelingen - Lesliematrices s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.1 Exponentiële en logaritmische functies Een ander grondtal - Het getal e - Natuurlijke logaritme - Afgeleide functies - Primitieven s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.2 Toepassingen van integreren Integraal en oppervlakte - Omwentelingslichamen - Wentelen om de y-as - Variabele grenzen s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.3 Bewegingsvergelijkingen Bewegingsvergelijkingen - Bewegen langs een lijn of een cirkel - Periodieke bewegingen - Snelheid en raaklijn - Versnelling s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.4 Goniometrische formules Somformules - Herleiden - Vergelijkingen - Parametervoorstellingen s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.5 Functies onderzoeken Functies met absolute waarden - Extreme waarden en buigpunten - Scheve asymptoten - Limieten en perforaties - Functies onderzoeken s1 s2 t1 t2 g1 g2 g3 g4
6.6 Afsluiting meetkunde Bijzondere lijnen in een driehoek - Lijnen en cirkels - Afstanden en hoeken - Zwaartepunten s1 s2 t1 t2 g1 g2 g3 g4