Curriculum VWO Wiskunde A (klas 4, 5 en 6)

Klas.HfdstkStofomschrijvingVakinhoudSamenvattingTest jezelfGemengde opdr
4.1 Systematisch tellen Mogelijkheden tellen - Machtsbomen en faculteitsbomen - Permutaties - Routes in een rooster - Combinaties - Het goede telmodel kiezen s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.2 Verbanden Lineaire verbanden - Recht evenredig en omgekeerd evenredig - Grafieken op de rekenmachine - Vensterinstelling - Toppen en snijpunten - Asymptotisch gedrag - Vergelijkingen en ongelijkheden s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.3 Statistiek Wat is statistiek? - Data weergeven - Klassenindeling - Data verwerken - Spreidingsmaten - Cumulatieve frequenties s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.4 Machtsfuncties Rekenregels voor machten - Gebroken exponenten - Machtsfuncties met gehele exponenten - Machtsfuncties met gebroken exponenten - Vergelijkingen oplossen en herleiden s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.5 Exponentiële functies Verschillende soorten groei - Grafieken van exponentiële functies - Andere tijdseenheden - Transformaties - Functievoorschriten herschrijven s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.6 Veranderingen Stijgen en dalen - Toenamediagrammen - Gemiddelde verandering - Hellingen benaderen s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.7 Kansen Experimentele kansen - Theoretische kansen - Kansen berekenen - Kansen en roosters - Met en zonder terugleggen - Kansverdeling en verwachtingswaarde s1 s2 t1 t2 g1 g2
4.8 De afgeleide Hellingen berekenen - Hellinggrafieken - De afgeleide functie - Regels voor differentiëren - Maxima en minima s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.1 Formules herleiden Lineaire formules - Gebroken formules - Wortelformules - Machtsformules s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.2 Statistiek Frequentieverdelingen - Continue en discrete variabelen - Normale verdeling - Normaal of niet normaal - Steekproeven s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.3 Periodieke functies Sinusfunctie - Uitrekken en inkrimpen - Verschuiven - Sinusoïden - Formules opstellen bij sinusoïden s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.4 Toevalsvariabelen Stochasten - Standaardafwijking van een stochast - Normale verdeling - Rekenregels voor stochasten - De wortel-n wet s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.5 Logaritmische functies Logaritmen - Logaritmen berekenen - Grafieken van logaritmische functies - Rekenregels voor logaritmen - Formules herleiden - Logaritmische schalen s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.6 Rijen en recursie Recursieve formules - Tijdgrafieken - Directe formules - Som van een rekenkundige rij - Som van een meetkundige rij s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.7 De binomiale verdeling Binomiale verdelingen - Werken met binomiale verdelingen - Cumulatieve kansen - Verwachtingswaarden en standaardafwijking s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.8 Samengestelde functies Machtsfuncties - Machtsfuncties differentiëren - Wortelfuncties en gebroken functies - Kettingfuncties - Kettingfuncties differentiëren - Redeneren met de afgeleide s1 s2 t1 t2 g1 g2
5.9 Perspectief Centrale projectie - Perspectief - Eenpuntsperspectief - Tekenen in eenpuntsperspectief s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.1 Normale verdelingen Percentages berekenen - Grenswaarden berekenen - Gemiddelde en standaardafwijking berekenen - Normale verdelingen met discrete waarden s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.2 Hypothese toetsen Gelijk hebben en gelijk krijgen - Fouten van de eerste en de tweede soort - Toetsen op significantie - Eenzijdig binomiaal toetsen - De toets van het gemiddelde - Tweezijdig toetsen s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.3 Functies bewerken Grafieken verschuiven - Herschalen - Somfuncties en verschilfuncties - Productfuncties - Quotiëntfuncties s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.4 Differentiëren Kettingregel - Productregel - Quotiëntregel - Hellinggrafiek - Redeneren met de afgeleide s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.5 Exponentiële en logaritmische functies Exponentiële en logaritmische functies - Logaritmische schalen - Exponentiële functies differentiëren - Logaritmische functies differentiëren - Groeimodellen s1 s2 t1 t2 g1 g2
6.6 Verbanden Lineaire verbanden - Evenredig en omgekeerd evenredig - Formules opstellen - Redeneren met formules s1 s2 t1 t2 g1 g2 g3 g4