Relatie met kerndoelen 'Wiskunde en Rekenen'

KerndoelGradeTheme
Wiskundetaal ontwikkelen
1Symbols and patterns
2Patterns and algebra
3Ratio and proportion
4Functions 1
5Functions 2
Wiskunde gebruiken in praktische situaties
1Consumer arithmetic
2Consumer arithmetic
3Consumer arithmetic
4Consumer arithmetic
5
Wiskundig redeneren
1Sets
2Sets -- Transformations
3Transformations
4Sets
5Transformations 1 -- Transformations 2
Rekenstructuren doorzien en rekenbegrippen hanteren
1
2
3Algebra
4Algebra 1 -- Investigations and problem solving
5Algebra 2 -- Vectors and matrices 1 -- Vectors and matrices 2
Exact en schattend rekenen
1Number -- Fractions -- Decimals
2Number -- Decimals -- Negative numbers
3Computation -- Negative numbers
4Computation and number
5
Meten en metriek stelsel
1Measuring
2Measurement
3Measurement 1 -- Measurement 2
4Measurement
5
Verbanden visualiseren en formaliseren
1
2Relations and graphs
3Graphs
4Graphs 1
5Graphs 2 -- Graphs 3
Werken met en redeneren over vormen
1Solids -- Shapes -- Area -- Angles
2Volume -- Angles
3Geometry -- Trigonometry
4Geometry -- Trigonometry 1
5Trigonometry 2
Ordenen van gegevens
1Representing information
2Statistics
3Statistics and probability
4Statistics -- Probability
5