Curriculum H5-A

DomeinStofomschrijvingVakinhoudToetsvorm
Analyse Meer variabelen Vastzetten van een van de variabelen. Tekenen van grafieken. Werken met bundels grafieken. Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Analyse Formules voor groei Exponentiele groei: groeifactoren met negatieve en gebroken exponenten. Asymptoten en hun praktische betekenis binnen een context. Aflezen van en werken met logaritmische schalen. Schriftelijk (gewicht=1)
Analyse Formules met breuken en machten Getallen in de standaardvorm. Evenredigheidsverband. Formules met breuken en de bijbehorende asymptoten, praktische betekenis ervan. Machtsformules met gebroken en negatieve exponenten. Parameters van een machtsformule. Opstellen van formules. Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Analyse Veranderingen Hellingen en richtingscoëfficiënten van raaklijnen benaderd door differentiequotiënten op kleine intervallen (met gebruik van de grafische rekenmachine). Toenamediagrammen, gemiddelde snelheid en snelheid van verandering. Berekenen van hellingen van grafieken. Maxima en minima aflezen uit grafieken en toenamediagrammen. Schriftelijk (gewicht=1)
Statistiek Systematisch tellen Boomdiagrammen, wegendiagramman en roosters: kiezen welke methode bij een bepaald probleem past. Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Statistiek Telproblemen Machtsbomen en faculteitsbomen. Permutaties en combinaties. Werken met roosters. Kiezen van de goede telmethode en het doorgronden van een telprobleem. Schriftelijk (gewicht=1)
Analyse Algebraische vaardigheden
antwoord
Formules herleiden -- Grafieken -- Vergelijkingen -- Ongelijkheden -- Meer dan twee variabelen -- Door elkaar Schriftelijk (gewicht=1)