Curriculum H4-D

DomeinStofomschrijvingVakinhoudToetsvorm
Ruimtemeetkunde Vectoren Vectoren - Vectoren en kentallen - Vectorvoorstelling van een lijn - Inwendig product - Hoek tussen twee lijnen - Snijpunten berekenen Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Ruimtemeetkunde Vectoren en lijnen in de ruimte Vlakken in de ruimte - Lijnen in de ruimte - Coördinaten en vectoren in de ruimte - Rekenen met vectorvoorstellingen - Inproduct en hoeken Schriftelijk (gewicht=1)
Statistiek en kansrekening Systematisch tellen Mogelijkheden tellen - Machtsbomen en faculteitsbomen - Permutaties - Routes in een rooster - Combinaties - Telproblemen Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Statistiek en kansrekening Kansen Experimentele kansen - Theoretische kansen - Kansen berekenen - Kansen en roosters - Met of zonder terugleggen - Kansverdeling en verwachtingswaarde Schriftelijk (gewicht=1)
Ruimtemeetkunde Aanzichten en doorsneden Tekeningen maken - Aanzichten en uitslagen - Doorsneden - Doorsneden tekenen - Op ware grootte - Van doorsnede naar ruimtefiguurSchriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Ruimtemeetkunde Oppervlakte en inhoud Oppervlakte - Balken, prisma's en cilinders - Bollen - Cilinder en kegelmantel - Vergroten en verkleinen Schriftelijk (gewicht=1)
Statistiek en kansrekening Statistische verwerking Steekproeven - Frequentie en klassenindeling - Cumulatieve frequenties - Centrummaten - Spreidingsmaten - Standaardafwijking Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Statistiek en kansrekening Correlatie en regressie Correlatie - Covariantie - Correlatiecoëfficiënt - Lineaire regressie - Kleinste kwadratenmethode - Regressie toepassen Schriftelijk (gewicht=1)