Curriculum H4-B

DomeinStofomschrijvingVakinhoudToetsvorm
Analyse Functies en de rekenmachine Grafische mogelijkheden van de rekenmachine. Vensterinstelling op basis van inzicht in het verloop van de verschillende grafieken. Domein, bereik, randpunt en asymptoot. Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Analyse Algebra of rekenmachine Oplossen van vergelijkingen. Afronden en ontbinden in factoren. Verschil tussen oplossen van vergelijkingen met de rekenmachine en het oplossen van vergelijkingen met algebra. Schriftelijk (gewicht=1)
Analyse Exponentiële functies Exponentiële groei, relatie tussen groeipercentage en groeifactor. Negatieve en gebroken exponenten met hun betekenis. Vermenigvuldigingsregel voor machten met gelijk grondtal. Vergelijkingen en ongelijkheden: numeriek (met de rekenmachine) en exact (algebraïsch) op te lossen. Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Analyse De afgeleide Veranderingen in beeld met toenamediagrammen. Gemiddelde verandering of helling over een gegeven interval. De helling in een punt benaderen met het differentiequotiënt over een zeer klein interval: het differentiaalquotiënt. De hellingsfunctie (rekenmachine) met een tabel van functiewaarden en bijbehorende hellingen. De afgeleiden van hogere machten van x met rekenregels. Schriftelijk (gewicht=1)
Meetkunde Analytische meetkunde
antwoord
Coördinaten in het vlak -- Vergelijkingen van lijnen -- Vergelijkingen van cirkels -- Snijden -- Overzicht Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Meetkunde Trigonometrie
antwoord
Sinus, cosinus en tangens -- Lijnen en hoeken -- De sinusregel -- De cosinusregel -- Overzicht Schriftelijk (gewicht=1)
Meetkunde Hoeken en afstanden
antwoord
Cirkels en hun middelpunt -- Snijden en raken -- Raaklijnen en hoeken -- Afstanden berekenen -- Overzicht Schriftelijk (gewicht=1)
Analyse Logaritmische functies Introductie van de logaritme met o.m. verdubbelingstijden en halveringstijden. Eigenschappen en rekenregels van logaritmische functies. Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Analyse Periodieke functies Periodieke verschijnselen te beschrijven met sinusoïden. Grafieken van standaardfunctie en het effect van uitrekken en inkrimpen. Introductie van de hoekmaat "radiaal". Schriftelijk (gewicht=1)