Curriculum H4-A

DomeinStofomschrijvingVakinhoudToetsvorm
Analyse Rekenen Dit hoofdstuk betreft voorkennis. De ervaring leert dat de Havo-4-A leerlingen vaak onvoldoende inzicht en vaardigheid in dit type opdrachten hebben. Dit inzicht en vaardigheid is onmisbaar voor het programma en het examen. Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Analyse Formules en de rekenmachine Kennismaking met de grafische mogelijkheden van de rekenmachine. Het oplossen van vergelijkingen en het berekenen van maximale en minimale waarden gaat door het plotten van de grafieken. Begrippen als stijgen en dalen (beide: toenemend of afnemend) komen aan de orde. Gericht zoeken naar een geschikte vensterinstelling waarbij rekening te houden met de context. Schriftelijk (gewicht=1)
Analyse Tabellen, grafieken en formules Regels bij het tekenen en het aflezen van grafieken. Interpoleren, extrapoleren en het herkennen van een trend. Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Analyse Formules maken Lineaire en exponentiële formules en groei. Groeifactor en procenten. Een geschikte formule opstellen en uitwerken bij een gegeven beschrijving op te stellen. Verdubbelingstijd en halveringstijd. Schriftelijk (gewicht=1)
Statistiek Kijken naar data
antwoord
Wat is statistiek? -- Data -- Diagrammen -- Interpretaties -- Overzicht Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Statistiek Data en datasets verwerken
antwoord
om te onthouden
Begrippenlijst -- Data presenteren -- Verbanden tussen datarepresentaties -- Frequentieverdelingen typeren -- Twee groepen vergelijken -- Samenhang tussen twee variabelen Schriftelijk (gewicht=1)
Statistiek Data verwerven
antwoord
Pas op voor valkuilen -- Onderzoeks- en enquetevragen -- Steekproeven en fouten -- Standaardafwijking -- Steekproeffout: variatie bij steekproeven -- Normale verdeling -- Toevallige steekproeffouten in getallen -- Terugblik op boekje 3 Schriftelijk (gewicht=1) Schriftelijk (gewicht=3)
Statistiek Statistische uitspraken doen
antwoord
Voorkennis -- Doel van deze module -- Populatieproportie -- Populatiegemiddelde -- Verschil tussen twee groepen -- Samenhang tussen twee kwantitatieve variabelen -- Gemengde opgaven -- Terugblik -- Lessenserie: Statistiek op een groot gegevensbestand -- Diagnostische computertoets Schriftelijk (gewicht=1)